Alle innlegg av Norsk Kaffeinformasjon

Enkopps kaffeautomat

Kaffeautomat eller enkoppsautomat er en samlebetegnelse på maskiner hvor man trykker på en knapp og får ferdig kaffe i koppen.

Varmdrikksautomater for pulverkaffe eller kaffe-ekstrakt
Disse automatene finnes det en lang rekke utgaver av, fra små bordmodeller til store gulvmaskiner. Felles for alle er at de har pulverkaffe eller kaffe-ekstrakt i dispensere og en termostatstyrt varmtvannstank. Tilberedningstiden for en kopp ligger normalt på 5-6 sekunder.

Enkoppsautomater / friskbryggere for ferdig malt kaffe
I disse automatene tilberedes kaffen, én kopp av gangen, i et eget tilberedningskammer. Dersom resultatet skal bli så godt som mulig, bør du kunne justere både vannmengde, temperatur, kaffemengde og kontakttid mellom kaffe og vann.

Friskbryggere med hele bønner og kvern
Når kunden har trykket på ønsket kaffevalg, males bønnene. Så tilberedes kaffen i et eget tilberedningskammer. European Coffee Brewing Centre (ECBC) sin godkjenningsordning for kaffemaskiner omfatter friskbryggere. Med godkjent brygger, god kvalitet på kaffen og riktig innstilt kvern, kan resultatet bli veldig bra. Oversikten over godkjente friskbryggere finner du på www.ecbc.no.

Litt rengjøring må til
Alle flater som kommer i kontakt med både den tørre og den ferdige tilberedte kaffen bør rengjøres hver dag. Hvis ikke det gjøres, vil det gradvis bygge seg opp avleiringer som vil påvirke både maskinens funksjonsevne og smaken på kaffen. Følg ellers leverandørens anbefalinger.

Jevnlig kontroll
Helautomatiske kaffemaskiner bør kontrolleres med jevne mellomrom. Justeringer må bare utføres av personer som kjenner maskinen godt. Det er helt nødvendig med regelmessig vedlikehold, og vi anbefaler å tegne en serviceavtale med leverandøren. På den måten vil dere kunne opprettholde god kvalitet på kaffen og forlenge maskinens levetid.

Kolbetrakter (1,8 liter)

Dette er Norges vanligste kaffetrakter innenfor serveringsbransjen. Med denne kan du lage svært god kaffe, hvis du bruker den riktig.

Det finnes mange forskjellige kolbetraktere. Enkelte er godkjent av European Coffee Brewing Centre (ECBC). Felles for dem alle er at de forvandler 1,8 liter friskt, kaldt vann til 1,6 liter kaffe. (1 gram malt kaffe absorberer 2 ml vann, slik at 1,8 liter vann og 110 gram kaffe gir ca 1,6 liter ferdig kaffe).

Kolbetrakterne leveres med eller uten vanntilkobling, og har en kapasitet på 18 liter i timen.

Velg riktig dosering
Det finnes posjonspakninger med malt kaffe for å gjøre doseringen enklere, og disse varierer mellom 90 og 125 gram. En 110 grams pakning tilsvarer en dosering på 60 gram per liter vann, noe som er perfekt til en 1,8 liters kolbetrakter.

Velg riktig malingsgrad
En godkjent kolbetrakter leverer vannet i løpet av 4-6 minutter. Du skal derfor bruke kaffe som er merket finmalt. Kverner du selv kan du benytte filtermalt til 125 gram.

Før du går i gang . . .
Hvis det er en stund siden trakteren har vært i bruk, for eksempel når du setter den i gang om morgenen, bør du kjøre maskinen et par ganger med friskt vann, uten kaffe, slik at det gamle vannet i tanken blir erstattet.

Sjekk hvor mye vann som faktisk leveres
Har du fast vanntilkobling er det greit å sjekke hvor mye vann maskinen faktisk leverer. Renner det virkelig 1,8 liter gjennom trakteren? Mål opp 1,8 liter og hell i maskinen. Kjør maskinen som vanlig uten kaffe. Mål vannet som kommer ut i kannen. Dette skal være 1,8 liter. Hvis det ikke er det, må du kontakte din leverandør.

Årsaken er at vanntrykket kan variere gjennom døgnet. Kommer det mindre vann, må du også dosere mindre. Ellers blir kaffen for sterk! Dette problemet gjelder ikke dersom du fyller vann manuelt.

Velg riktig filter
Det er viktig at papirfilteret passer i filterholderen. Det må også være av en slik kvalitet at kaffen renner gjennom i riktig tempo. Filter finnes i to hovedstørrelser: 90/250 mm og 110/250 mm*. Sjekk at du bruker riktig filter til din trakter. Visse typer kaffemaskiner skal ha spesialfiltre. Spør din kaffeleverandør. Unngå å bruke brune, ublekete filtre som setter smak på kaffen.

* Tallene 90 og 110 viser diameteren i bunnen av filteret. Tallet 250 viser diameteren når filteret er brettet ut. Med 110/250 mm får du en høyere kant, noe som hindrer kaffen i å flomme over.

Fordel kaffen jevnt i filteret
Det er viktig at «kaffesengen» blir helt jevn og flat. Da blir all kaffen gjennomfuktet samtidig. Skyv filterholderen forsiktig på plass slik at kaffesengen ikke forskyves.

Rør om når kaffen er ferdig
Gjør det til en vane å fjerne filter og grut med en gang kaffen er ferdig. Eventuelle kafferester i holderen skylles ut før neste tilberedning.

Containertrakter

En containertrakter kan brygge mye kaffe på kort tid, og er mye brukt i kantiner og konferanselokaler.

Det finnes en rekke forskjellige maskiner på markedet. Disse har også blitt kalt urnetraktere, og på engelsk finner vi ofte betegnelsen Batch Brewers.

Velg riktig dosering
Gjett aldri. Nøyaktig måling av vann og kaffe er det viktigste skritt i tilberedningen. Vi anbefaler generelt 60 gram kaffe per liter vann, men det viser seg ofte at dette kan bli litt mye. Mange går ned på doseringen, f. eks til 55 gr.  Det enkleste er å bruke porsjonspakninger (300 g eller 600 g). Hell den malte kaffen i filterenheten og jevn den ut slik at «kaffesengen» blir jevn.

Velg riktig malingsgrad
De aller fleste urnemaskiner har en kontakttid på 6-8 minutter, og da skal grovmalt kaffe brukes.

Velg riktig filter
Det er helt avgjørende for å få god kaffe at filteret passer perfekt i filterholderen. Det finnes mange størrelser å velge mellom. Din kaffe- eller maskinleverandør vet hvilken filterstørrelse du skal bruke.

Helautomatisk maskin

En helautomatisk maskin ordner det meste selv: Trakteprosessen med dosering av vann og kaffe, fjerning av grut, tapping av ferdig kaffe, og til sist innvendig rengjøring.

Du kan velge om du vil ha kaffen servert kopp for kopp, eller kanne for kanne. Den ferdige kaffen kan eventuelt oppbevares i egne tanker, slik at du kan starte ny trakting av kaffe selv om den ferdige ikke er tappet ut. Bare still inn riktig, så ordner maskinen resten.

Disse maskinene er populære fordi de er fleksible og krever minimal arbeidsinnsats. Mange helautomatiske maskiner har svært høy kapasitet. Merk at noen maskiner skal ha finmalt kaffe, andre ekstra finmalt kaffe og noen har innebygd kvern og baserer seg på hele kaffebønner.

Den første dagen er viktigst
Når du skal få installert en helautomatisk kaffemaskin, bør både den som skal ha hovedansvaret for bruken, maskinleverandøren og kaffeleverandøren, være tilstede. Maskinen skal da justeres slik at den tilbereder kaffe til riktig tid. Temperatur, dosering, oppbevaringstemperatur, koppmengde og kannemengde må også programmeres inn.

Lær deg maskinen
Pass på at leverandøren gir skikkelig grunnopplæring. For å få full glede av maskinen, og ikke minst utnytte den så økonomisk som mulig, bør alle som skal benytte maskinen lære seg hvordan den virker.

Rengjøring
De fleste maskinene har et automatisk rengjøringsprogram som gir beskjed når noe skal gjøres. Vi anbefaler å tørke bønnebeholderen innvendig med en fuktig klut hver dag. Den bør regelmessig tømmes helt og gjøres grundig ren, gjerne en gang i uken.

Jevnlig kontroll
Helautomatiske kaffemaskiner bør kontrolleres med jevne mellomrom. Justeringer må bare utføres av personer som kjenner maskinen godt. Det er helt nødvendig med regelmessig vedlikehold, og vi anbefaler å tegne en serviceavtale med leverandøren. På den måten vil dere kunne opprettholde god kvalitet på kaffen og forlenge maskinens levetid.

Når kaffen er ferdig – noen smarte triks

Det er flere ting du kan gjøre etter at kaffen er ferdig for at den skal smake enda bedre. Her gir vi deg noen gode tips.

 Rør om i kannen

Etter at kaffen er ferdig tilberedt skal du røre i den. Dette er viktig fordi de første 40% av vannet som treffer kaffen, trekker med seg hele 80% av smaksstoffene. Den siste kaffen som renner ned i kannen vil derfor være svakere, og den blir liggende øverst i beholderen. Hvis ikke det gjøres, vil de første du serverer få svak kaffe, og de siste for sterk.

Bland kaffen i containermaskinen

Har du containertrakter med tappekran må du også sørge for at kaffen blir riktig blandet. Når kaffen er ferdig traktet, tapp ut en tredel av kaffen og slå det oppi beholderen igjen. Da blir den sterke og den svake kaffen blandet godt. Du må aldri helle den ferdige kaffen gjennom kaffefilteret en gang til.

Gjør det til en vane å fjerne filter og grut med en gang kaffen er ferdig traktet.

Varm opp termokannen først!

Hell varmt vann i kannen og la den stå litt.

Kaffe og økonomi

Det er liten tvil om at kaffe er Norges nasjonaldrikk. Gjennomsnittlig inntar en norsk kaffedrikker fem kopper per dag. Kaffen vil nok utgjøre en merkbar post på utgiftssiden, men bidrar desto mer på inntektssiden i form av den fortjeneste og trivsel kaffen gir!

Kvalitet lønner seg

Som med alt annet lønner det seg å satse på kvalitet, både når det gjelder råvarer, tilberedningsutstyr og personale.

Den beste kaffeøkonomien oppnår du ved å følge reglene for god kaffetilberedning og kaffeservering. Følger du reglene, hindrer dette at du må slå ut kaffe unødig.

Det er viktig at du og dine kolleger har gode kunnskaper om kaffe og tilberedning. Kan du vise at dette er noe du brenner for, og kanskje til og med lære gjesten noe nytt, vil han eller hun umiddelbart oppleve din kaffe som noe helt spesielt.

Selg mer kaffe

Når du skal vurdere din kaffeøkonomi, er regnestykket langt mer nyansert enn kun å se på kiloprisen på kaffen eller dosering per liter vann. Det du først bør konsentrere deg om er hvordan du kan selge mer kaffe! En endring i kaffesalget gjør et større utslag på inntektssiden enn utgiftssiden. Dette vil vi illustrere i regneeksemplet under.

Vi har gått ut fra følgende forutsetninger:

 • Innkjøpspris per kilo: 100 kr
 • Dosering kaffe per liter vann: 60 g
 • Utsalgspris per kopp: 25 kr
 • 1 kopp tilsvarer: 1,5 dl

En innkjøpskostnad på 3,60 kr genererer en omsetning på 100 kr!

Kan du spare mye ved å gå ned på doseringen?

Egentlig ikke. Ved å redusere kaffemengden fra 110 g til 100 g på en 1,8 liters kolbetrakter, kan du spare 10 øre i innkjøpskostnader. I praksis vil det si at dersom du en dag serverer 200 kopper vil du på en omsetning på 5000 kr spare ca 3 kr.

Men: går du ned i dosering, går det ut over kvaliteten og du risikerer å miste kaffesalg.

Det er ingen tvil om at konklusjonen er: Sats på kvalitet og riktig dosering – da har du muligheten til å selge noen kopper ekstra!

Rengjøring av store traktere

Riktig renhold er første bud for å kvalitetssikre kaffebryggingen.
PROFESJONELLE KAFFETRAKTERE FRA 1,8 LITER OG STØRRE

Daglig rengjøring

 • Der hvor man har avtagbart sprayhode for det varme vannet, skrusdette  av med fingrene og vaskes godt. På kaffemaskiner med fastmontert sprayhode vaskes dette med en fuktig klut hver dag. Eventuelt tette hull stikkes opp (ved jevnlig renhold vil ikke dette være et problem).
 • Filterholderen vaskes grundig i varmt vann tilsatt Clean Drop og skylles.
 • Varmeplaten, flaten rundt sprayhodet og andre flater tørkes med en varm, fuktig klut.

Ukentlig rengjøring (minimum)

 • Kaldt vann blandes med 1 dose Clean Drop rensemiddel for kaffeutstyr. Det beste er om sprayhodet rengjøres før blandingen kjøres gjennom maskinen på vanlig måte.
 • Deretter kjøres 3 kolber med rent vann for gjennomskylling av maskinen.
 • Følg ellers maskinens bruksanvisning når det gjelder rengjøring!

CONTAINERTRAKTERE

Daglig rengjøring

 • Filterholderen og lokket vaskes grundig i varmt vann tilsatt Clean Drop, skylles og tørkes godt.
 • Beholderen hvor ferdig kaffe oppbevares, skal alltid rengjøres umiddelbart etter dagens bruk. Skyll først beholderen tom for kafferester, hell så på noen liter varmt vann tilsatt Clean Drop. Bruk børste og vask grundig (ikke bruk stålull). Skyll så med varmt vann til beholderen er helt ren.

Ukentlig rengjøring

 • Følg maskinens bruksanvisning når det gjelder rengjøring!

HELAUTOMATISKE MASKINER

Helautomatiske maskiner har egne rengjøringsprogram. Følg bruksanvisningen nøye. Tørk i tillegg av maskinen utvendig hver dag med en varm og fuktig klut.

Rengjør beholderen for filterkaffe, eventuelt hele bønner, minst et par ganger hver uke med en fuktig klut. Om maskinen blir stående over helgen eller lengre tid, tøm beholderen for kaffe!

Les også: Rengjøring og vedlikehold av espressoutstyret

Velg riktig kaffemaskin

Kapasitet og kvalitet er det viktigste å forholde seg til når du skal anskaffe ny kaffemaskin. Skal den betjene en kø i kantinen eller skal den stå i kontorlandskapet?

Forsøk å definere behovet før dere går til innkjøp. Ikke kjøp en maskin bare fordi den har lekkert design! Det hjelper lite hvis den ikke kan brygge god kaffe. Skal du kjøpe ny kaffemaskin, er NKIs beste råd å snakke med andre i samme bransje. Lytt til deres erfaringer, spesielt med hensyn til om maskinen fungerer bra, hvordan den er å betjene og rengjøre, og ikke minst om servicen er god.

Les også: Hvilken espressomaskin skal jeg velge

Kapasitet
Utstyret du kjøper må ha en slik kapasitet at det dekker det daglige behov i både travle og stille perioder. Du må finne ut, så nøyaktig som mulig, hvor mange kopper som skal serveres til hvilke tider. Sammenlign dette med de forskjellige maskiners kapasitet. Ta med i betraktningen at kaffen ikke bør oppbevares i mer enn en halv time og at ingen maskin bør benyttes ved mindre enn 3/4 av sin tilberedningskapasitet.

TrakterKapasitet per traktingKapasitet
per time
Kopper á 1,5 dl
per time
1,8 l kolbetrakterGir ca 1,6 l ferdig kaffe etter ca 6 minca 15 l100
Urnemaskin 5 lGir ca 4,4 l ferdig kaffe etter ca 8 minca 30 l200
Urnemaskin 10 lGir ca 8,8 l ferdig kaffe etter ca 8 minca 65 l430
EnkoppsautomatGir 1 kopp etter ca 20 sek eller 1 l etter 2 min 15 sek 160

 Helautomatisk maskin
Har generelt svært høy kapasitet. Maskinene har egne lagringstanker og du kan starte ny trakting før all den nytraktede kaffen er tappet ut. Kapasitet kan variere fra 350 – 500 kopper i timen.

Instant-løsninger/varmdrikksautomater
Bruker pulver eller ekstrakt som blandes med varmt vann. Høy kapasitet (150 – 700 kopper i timen), men gir ikke friskbrygget kaffe.

Før du går til innkjøp av kaffetrakter må du vite hvor mye kaffe du regner med å omsette. Det er verdt å merke seg at de fleste storhusholdninger kjøper for store kaffemaskiner. Trenger du hjelp, kontakt din maskinleverandør, kaffeleverandør eller Norsk Kaffeinformasjon.

Opplæring
Hvor komplisert er maskinen? Tar det fem minutter å lære å betjene den, eller må du bruke lang tid på hver enkelt ansatt?

Service
Nesten like viktig som valg av maskintype, er valg av leverandør. Før du går til anskaffelse av en maskin, bør du sjekke nøye hvilken service leverandøren kan tilby. Det er uholdbart å ha en kaffemaskin som ikke fungerer tilfredsstillende og hvor det er flere ukers ventetid på service. Ingen maskin varer evig. Deler skal etter hvert byttes ut og justeringer må foretas. Spør leverandøren om hvordan de løser dette og hva det koster. Kjøper du en helautomatisk maskin anbefaler vi å tegne en serviceavtale med leverandøren.

Kaffemaskiner godkjent av ECBC

En godkjent kaffetrakter eller kaffemaskin tilfredstiller kravene som ligger til grunn for en god kopp filterkaffe. Godt over en million nordmenn har nå en godkjent kaffetrakter på kjøkkenbenken. Her er oversikten over godkjente maskiner og traktere på markedet.

European Coffee Brewing Centre (ECBC) foretar jevnlig testing og godkjenning av kaffemaskiner og traktere både for det norske og internasjonale markedet.

En godkjent trakter tilfredstiller kravene til tid og temperatur som må ligge til grunn for en god kaffe.

Listen nedenfor inneholder godkjente kaffetraktere og maskiner både for privat og proff-markedet.


Godkjente kaffetraktere for hjemmemarkedet


AEG
Gourmet 7 Coffee Maker CM7-1-4MTM

Braun
Braun MultiServe KF9170
Braun MultiServe KF9050

Chef
Matteo Epicure

De’Longhi
Clessidra

Electrolux
Explore 7 Coffee Maker E7CM1-2GB
Explore 7 Coffee Maker E7CM1-4GB
Explore 7 Coffee Maker E7CM1-6GB
Explore 7 Coffee Maker E7CM1-4MTM

Hâws
CM 1550 Bogø

Melitta
Excellent Steel
Excellent Steel Thermo
Aroma Excellent
Aroma Signature
Aroma Signature de Luxe
Melitta Aroma Elegance
Melitta Aroma Elegance de Luxe
Melitta Aroma Elegance Therm de Luxe
Epos
Epour
One

Moccamaster
alle modeller

OBH
Blooming Coffee Maker
Legacy

Russell Hobbs
Elegance
Attentive

Sage Precision Brewer
SDC450
SDC400

Severin
Cafe Caprice
Cafe Caprice Thermo

Wilfa
Performance Coffee Maker
Performance Thermo Coffee Maker
Performance Compact Coffee Maker
Precision Coffee Maker
Classic Tall Coffee Maker
Classic Coffee Maker


Godkjente kverner for hjemmemarkedet


Fellow
Ode

Moccamaster
KM5

Wilfa
Uniform
Svart Aroma, CGWS-130B


Godkjente traktere for det profesjonelle marked


Crem

Tower
Single Tower
M-1 TK Series
A-1 TK Series
M-2 TK Series
A-2 TK Series
DA-4 TK Series
Thermos M TK Series
Thermos A TK Series
Mega Gold M TK Series
Mega Gold A TK Series

Technivorm
Thermoking
Moccaking
Moccaserve
CD Grand
CD Thermo

Bravilor Bonamat
Mondo
Matic
Matic Twin
TH
THa
Aurora
Aurora Twin

BUNN
Axiom
CWT
CWTF
CWTFA
ICBA
Smartwave
Bunn o matic VP 17
Bunn o matic U3’

3Temp
Hipster Brewers

Tchibo
Filbii Filter Coffee Machine


Godkjente friskbryggere


Animo
Optifresh
Optifresh Touch
Optifresh Bean
Optifresh Bean Touch

Bravilor Bonamat
Freshground XL 420
Freshground 310
Freshmore 310
Esprecious
SEGO 12

Crem
Custom Line (CL 22)
CQube
CQube EVO

Franke Coffee Systems
JDE Franke X-XL
JDE Franke A800
JDE Franke A600
JDE Franke A300

Gaggia
Gaggia La Radiosa
Gaggia La Solare

JURA
GIGA X8c

NECTA
Kalea ES/FB
Krea Touch
Kalea Plus
Necta Krea Prime

Spengler
CL 22

Wittenborg
JDE Omni FB/Omni FB-B2C/Omni B2C-ES/Omni B2C
JDE Omni S FB/Omni S B2C
Wittenborg 9100 R&G/B2C
Wittenborg 95 B2C/R&G
Wittenborg 9000 B2C/R&G

WMF
WMF 9000 F Primulator
WMF 5000 S+ Primulator
WMF 1500 S+ Primulator
WMF 1300 S Primulator
WMF 1100 S Primulator

Kaffeundersøkelsen 2023

Norsk Kaffeinformasjons årlige undersøkelse sier mye om hvor, når og hvordan nordmenn foretrekker å drikke kaffen sin.

Kaffedrikking og konsum

84% av befolkningen over 18 år drikker kaffe hver uke. 74 % av befolkningen over 18 år drikker kaffe daglig. Tallene varierer; 

 • i Oslo er andelen 71%
 • Vestlandet 69% 
 • Midt-Norge 78%
 • Nord-Norge 85%
 • De under 30 år 49%
 • De over 60 år 88%

Gjennomsnittlig kaffekonsum er 5,1 kopper per dag. Hvis vi tar antall daglige kaffedrikkere og multipliserer med 5,1 tilsvarer dette ca 16 millioner kopper kaffe per dag. 

 • I Oslo 3,9
 • Vestlandet 5,5
 • Nord-Norge 6,2

Svart kaffe: 76% drikker vanligvis kaffen svart uten tilsetninger.
Variasjoner:

 • De som drikker kaffe daglig 79%
 • Menn 86%
 • Kvinner 66% 
 • Under 30 år 67 %  
 • Oslo 68%
 • Vestlandet 79%
 • Midt-Norge 83% 
 • Nord-Norge 78%

Kaffe i ulike situasjoner

 • Kaffe nytes fortsatt i størst grad til frokost hjemme eller på jobb om morgenen.
 • Kaffe er en naturlig del i sosiale lag, og drikkes når man skal slappe av eller hygge seg.
 • 73% mener utsagnet «kaffe er et viktig tilbud på jobben/skolen» passer meget eller ganske godt. Og 55% av kaffedrikkerne mener kaffe et viktig samlingspunkt mellom kolleger/studenter. Og kun 3% mener kaffe ikke er viktig på jobben/skolen!
 • 74% mener utsagnet «Jeg kjenner smaksmessig forskjell på ulike typer svart kaffe» passer meget eller ganske godt.

Kaffeutstyr

Kaffetrakter, presskanne og kapsel/podmaskin er det utstyret som flest har på kjøkkenet.
65% oppgir at de har kaffetrakter:

 • Blant de som drikker kaffe daglig: 71%
 • Kaffedrikkere i Oslo: 61%
 • Kaffedrikkere i Midt-Norge: 78%

38% oppgir at de har presskanne:

 • Kvinnelige kaffedrikkere: 49%
 • Nord-Norge: 51%

34% oppgir at har kapsel/podsmaskin:

 • Under 30 år: 27%
 • 30-44 år: 41%
 • Kvinnelige kaffedrikkere: 39%

18% oppgir at de har kaffekvern.
Blant daglige kaffedrikkere:

 • Kvinner: 24%
 • 30-44 år: 32%
 • Oslo: 35%
 • Nord-Norge: 16%

15% oppgir at de har helautomatisk kaffemaskin (med hele bønner):

 • Blant daglige kaffedrikkere i Oslo: 8%
 • Blant daglige kaffedrikkere i Nord-Norge: 29%

Preferanse

Traktekaffe er fortsatt den kaffen som har høyest preferanse blant kaffedrikkerne:

 • Totalt i befolkningen: 39 %
 • Alle over 60 år: 53% 
 • Daglige kaffedrikkere: 43 %
 • Daglige kaffedrikkere i Midt-Norge: 46%
 • Daglige kaffedrikkere i Nord-Norge: 37%

Preferansen for kaffe fra helautomatiske maskiner er økende. Nummer to etter kaffetrakter:

 • Totalt i befolkningen: 17% (i 2019 var tallet 10%)
 • I aldersgruppen 30-59 år: 21%

Kun 6% av totalbefolkningen sier de foretrekker håndbrygg, men:

 • blant daglige kaffedrikkere under 30 år er tallet 16%
 • i Oslo: 12%

Til tross for at 34 % oppgir at de har en kapsel/podsmaskin, er det bare 13% som sier at de foretrekker dette.

Kaffe og helse

62% tror kaffe virker positivt på den fysiske eller følelsesmessige helsetilstanden. Dette er en signifikant økning, sett mot 53% i 2022 43% i 2012.

 • Daglige kaffedrikkere: 71%

Kun 7 % mener at kaffe virker negativt den fysiske eller følelsesmessige helsetilstanden. I 2011 var dette tallet 11 %:

 • De under 30 år: 17%
 • Daglige kaffedrikkere: 4%
 • De som aldri drikker kaffe: 24%
 • Daglige kaffedrikkere over 45 år: 2%

46% mener kaffe virker oppkvikkende hvis konsentrasjonen faller. 

 • Daglige kaffedrikkere under 30 år: 70%
 • Daglige kaffedrikkere i Oslo: 68%

Kilde: Norsk Kaffeinformasjon/Ipsos

Oppbevar kaffen riktig

Brent kaffe er ferskvare og følsom for påvirkning. De gode smaks- og aromastoffene forsvinner raskt om du ikke oppbevarer kaffen på riktig måte.

Hvordan bør kaffen oppbevares?

Lys og luft er kaffens verste fiende. Vi anbefaler å oppbevare kaffen i lukket, lystett emballasje, tørt i romtemperatur. Gjerne kjølig om mulig. Bruk helst originalemballasjen, enten i en tett boks eller med klips for å hindre luft. Mange liker å helle kaffen fra posen og over i en boks, men da bør man vite at aromastoffene er flyktige og forsvinner raskt.

Bilde av kaffeboks

Hvordan påvirker lys og temperatur kaffen?

Direkte lys får brente kaffebønner til å eldes raskere. Det er ekstremt viktig å oppbevare kaffebønner mørkt og helst i tett boks. Er luften varm og fuktig, skjer også nedbrytningen raskere.

Har malingsgrad noe å si for oppbevaring av kaffe?

Jo finere kaffen er malt, desto mer overflate får den. Mange små korn gir mer overflate enn en hel bønne. Overflaten påvirkes av lys og luft, og nedbrytingen går raskere på finmalt kaffe enn grovmalt. Derfor holder også hele bønner lenger på ferskheten enn malt kaffe. Uansett malingsgrad så oppbevarer vi kaffen på samme måte, i lukket, lystett emballasje.

Hva er konsekvensen av feil oppbevaring?

I det øyeblikket man åpner posen, starter nedbrytingen. Kaffen mister smak og aroma, den «fader» eller forringes for hver dag. Gammel kaffe er ikke skadelig, men den smaker vondt.

Hvorfor forringes kaffen så fort?

Under brenningen dannes det et overtrykk av karbondioksid i bønnene. Overtrykket utlignes allerede etter 5-6 timer hvis ikke kaffen emballeres, og etter en ukes tid har ferskheten tapt seg merkbart.

Har emballasjen noe å si?

Det aller meste av kaffen som omsettes i Norge, er pakket i poser hvor luften er trukket ut og erstattet med karbondioksid- eller nitrogengass. Pakken ser ut som en halvveis oppblåst ballong, og er helt tett. Noe kaffe selges også i hermetiske bokser eller hardvakuumpakker.

Dessverre har ikke alle mindre kaffebrennerier slik pakkemetode, og da vil også holdbarheten være kortere. Er kaffen pakket i lufttett folie med enveis ventil vil kaffen kunne holde seg i flere måneder, men kjøper du kaffe i papirpose må den brukes med en gang. Se etter brennedato og forhold deg til kaffen som ferskvare.

Se holdbarhetstabell nedenfor.

Kan man fryse ned kaffebønner?

Ja, i prinsippet, men da må man bruke lufttett beholder, og det bør ikke være store mengder. Om man åpner beholderen og tar ut en mengde kaffe kan det komme kondens, noe som ikke er bra.

Det finnes en viss restfuktighet i kaffen, og disse molekylene vil utvide seg noe som kan ødelegge bønnestrukturen. For øvrig absorberer kaffe lukt fra andre matvarer, og både kjøleskap og fryser kan være problematisk i så måte.

Lagringstid

Kaffetype Emballasje Lukket pose Åpnet pose
Filter- og kokmalt Langtidspose 4–6 mnd 4–5 dager
Filter- og kokmalt Hardvakuumpakke 9 mnd 4–5 dager
Hele bønner Pose m/enveisventil 4–8 mnd 7–10 dager
Kaffetype Emballasje Lagringstid
Malt kaffe Uemballert 4–5 dager
Hele bønner Uemballert 7–10 dager

Espresso

Espresso er først og fremst en tilberedningsmetode hvor kaffen tilberedes på en espressomaskin og under trykk.

En enkel espresso er en konsentrert kopp kaffe med fyldig konsistens, intens aroma og gjerne en bittersøt smak og et gyllent skum på toppen kalt crema. Espresso har sitt utspring i Italia og er også basen for både varme og kalde drikker med melk, som for eksempel cappuccino eller caffelatte.

I og med at espresso er en tilberedningsmetode, kan man i utgangspunktet bruke den kaffen man smaksmessig foretrekker. Tradisjonelt har espressokaffe hatt en mørkere brenningsgrad enn den kaffen man benytter som filterkaffe. Historisk bestod også espresso tidligere alltid av en blend, altså ulike typer kaffe. I våre dager er det imidlertid ikke slik, og det er ingen regler eller definisjoner man må følge når det gjelder selve råvaren. Man vil kunne finne både singel espresso som kommer fra én region, ett land eller område, og espressoblandinger som består flere ulike kaffesorter og fra ulike land. Brenningsprofilene kan variere fra lysbrent til svært mørkbrent. En espressoblanding kan enten pre-blandes før brenning eller post-blandes etter brenning. Med andre ord det finnes ingen definisjon av begrepet espressokaffe (lenger).

Som oftest vil man si at en lysbrent espresso egner seg best uten tilsetning av melk fordi den gjerne er mer syrlig enn en mørkbrent espresso. Men alt er selvfølgelig en smakssak.

Men selve drikken espresso har sine regler. I Norsk Kaffeinformasjon følger vi reglene til World Barista Championship (WBC) som sier følgende:

 • Espresso skal være en drikk med 30ml +/- 5 ml kaffe.
 • Espresso skal brygges på en maskin med bryggetemperatur mellom 90,5 – 96 grader celcius.
 • Espressomaskinens bryggetrykk skal være mellom 8,5 og 9,5 bar.
 • Ekstraksjonstiden skal være på 20-30 sekunder, men er ikke obligatorisk.
 • Drikken serveres i en kopp av størrelse mellom 60 og 90 ml.
 • Cremaen skal dekke hele overflaten uten brudd.

Bilde av espresso som drypper med i hvit kopp

Er espressokaffe bedre kvalitet enn annen kaffe?

Svaret på dette er nei. Imidlertid kan espresso være markedsført og solgt som et dyrere produkt i en bedrifts kaffesortiment. Årsaker til dette kan være:

 • Importert merkevare.
 • Avhengig av hvilket selskap man snakker om, så vil normalt sett espresso utgjøre en svært liten andel av volumet, og man kan derfor «rettferdiggjøre» en noe høyere utsalgspris.
 • Når man mørkbrenner kaffen får man et større brennesvinn enn når man lysbrenner, 19-20% mot ca. 15%.
 • Imidlertid vil en lysbrent kaffe ofte representere den høyeste kvaliteten (og dyreste) fordi kaffen gir rom for mindre defekter når den ikke skal kamufleres av en mørk brenningsgrad og eventuelt blandes ut til melkebaserte drikker.

Hvordan bedømmer man en espresso?

En espresso skal kun være et par munnfuller. Den beste måten å bedømme en espresso på er selvfølgelig å smake på den. Mange vil beskrive espresso som en fyldig, kraftig munnfølelse med en lang ettersmak. Det spesielle med espresso er imidlertid at hvordan kaffen smaker, langt på vei kan bedømmes utfra cremaens utseende. Cremaen dannes av det varme vannet, kullsyregassen i den fersk brente kaffen og eteriske oljer og aromastoffer. Med en riktig crema forblir aromastoffene i kaffen til den drikkes.

Noen kaffeblandinger har høyt robusta-innhold, og da er det ofte lettere å få en kraftig og stabil crema. En tykk, mørk crema er imidlertid ikke et mål i seg selv. Vi anbefaler at man velger kaffeblanding ut fra smak.

Brenningen

Esperesso er ikke én smak! Her er det like stor variasjon som det finnes kaffetyper og blandinger! Noen smaker svært syrlig, andre mer bittersøtt, og noen smaker bare brent og bittert. Noen blandinger er 100 prosent arabica-kaffe, mens andre inneholder større eller mindre mengder robusta. Innenfor disse to hoved sortene finnes det en rekke forskjellige kaffetyper som alle varierer i smak og aroma.

Det er først og fremst under brenningen at kaffen utvikler sine fine smaks- og aromastoffer. Brenningsgraden varierer fra kaffebrenneri til kaffebrenneri. En for mørk brenning vil føre til at de eteriske oljene, som inneholder smaks- og aromastoffer, kommer helt ut til overflaten på kaffebønnen og en svært mørkt brent kaffe vil derfor oppleves som fet å ta på. Jo mørkere kaffen er brent, desto bitrere vil den smake. Er kaffen lysere brent vil mer av syrligheten tre fram.

Kverningen

Det er ingen standard malingsgrad for espresso, men kaffen kvernes vesentlig finere enn eksempelvis filtermalt kaffe, og alltid rett før tilberedning.