Kaffeundersøkelsen 2023

Norsk Kaffeinformasjons årlige undersøkelse sier mye om hvor, når og hvordan nordmenn foretrekker å drikke kaffen sin.

Kaffedrikking og konsum

84% av befolkningen over 18 år drikker kaffe hver uke. 74 % av befolkningen over 18 år drikker kaffe daglig. Tallene varierer; 

 • i Oslo er andelen 71%
 • Vestlandet 69% 
 • Midt-Norge 78%
 • Nord-Norge 85%
 • De under 30 år 49%
 • De over 60 år 88%

Gjennomsnittlig kaffekonsum er 5,1 kopper per dag. Hvis vi tar antall daglige kaffedrikkere og multipliserer med 5,1 tilsvarer dette ca 16 millioner kopper kaffe per dag. 

 • I Oslo 3,9
 • Vestlandet 5,5
 • Nord-Norge 6,2

Svart kaffe: 76% drikker vanligvis kaffen svart uten tilsetninger.
Variasjoner:

 • De som drikker kaffe daglig 79%
 • Menn 86%
 • Kvinner 66% 
 • Under 30 år 67 %  
 • Oslo 68%
 • Vestlandet 79%
 • Midt-Norge 83% 
 • Nord-Norge 78%

Kaffe i ulike situasjoner

 • Kaffe nytes fortsatt i størst grad til frokost hjemme eller på jobb om morgenen.
 • Kaffe er en naturlig del i sosiale lag, og drikkes når man skal slappe av eller hygge seg.
 • 73% mener utsagnet «kaffe er et viktig tilbud på jobben/skolen» passer meget eller ganske godt. Og 55% av kaffedrikkerne mener kaffe et viktig samlingspunkt mellom kolleger/studenter. Og kun 3% mener kaffe ikke er viktig på jobben/skolen!
 • 74% mener utsagnet «Jeg kjenner smaksmessig forskjell på ulike typer svart kaffe» passer meget eller ganske godt.

Kaffeutstyr

Kaffetrakter, presskanne og kapsel/podmaskin er det utstyret som flest har på kjøkkenet.
65% oppgir at de har kaffetrakter:

 • Blant de som drikker kaffe daglig: 71%
 • Kaffedrikkere i Oslo: 61%
 • Kaffedrikkere i Midt-Norge: 78%

38% oppgir at de har presskanne:

 • Kvinnelige kaffedrikkere: 49%
 • Nord-Norge: 51%

34% oppgir at har kapsel/podsmaskin:

 • Under 30 år: 27%
 • 30-44 år: 41%
 • Kvinnelige kaffedrikkere: 39%

18% oppgir at de har kaffekvern.
Blant daglige kaffedrikkere:

 • Kvinner: 24%
 • 30-44 år: 32%
 • Oslo: 35%
 • Nord-Norge: 16%

15% oppgir at de har helautomatisk kaffemaskin (med hele bønner):

 • Blant daglige kaffedrikkere i Oslo: 8%
 • Blant daglige kaffedrikkere i Nord-Norge: 29%

Preferanse

Traktekaffe er fortsatt den kaffen som har høyest preferanse blant kaffedrikkerne:

 • Totalt i befolkningen: 39 %
 • Alle over 60 år: 53% 
 • Daglige kaffedrikkere: 43 %
 • Daglige kaffedrikkere i Midt-Norge: 46%
 • Daglige kaffedrikkere i Nord-Norge: 37%

Preferansen for kaffe fra helautomatiske maskiner er økende. Nummer to etter kaffetrakter:

 • Totalt i befolkningen: 17% (i 2019 var tallet 10%)
 • I aldersgruppen 30-59 år: 21%

Kun 6% av totalbefolkningen sier de foretrekker håndbrygg, men:

 • blant daglige kaffedrikkere under 30 år er tallet 16%
 • i Oslo: 12%

Til tross for at 34 % oppgir at de har en kapsel/podsmaskin, er det bare 13% som sier at de foretrekker dette.

Kaffe og helse

62% tror kaffe virker positivt på den fysiske eller følelsesmessige helsetilstanden. Dette er en signifikant økning, sett mot 53% i 2022 43% i 2012.

 • Daglige kaffedrikkere: 71%

Kun 7 % mener at kaffe virker negativt den fysiske eller følelsesmessige helsetilstanden. I 2011 var dette tallet 11 %:

 • De under 30 år: 17%
 • Daglige kaffedrikkere: 4%
 • De som aldri drikker kaffe: 24%
 • Daglige kaffedrikkere over 45 år: 2%

46% mener kaffe virker oppkvikkende hvis konsentrasjonen faller. 

 • Daglige kaffedrikkere under 30 år: 70%
 • Daglige kaffedrikkere i Oslo: 68%

Kilde: Norsk Kaffeinformasjon/Ipsos