Kategoriarkiv: Handel og forbruk

Kaffeundersøkelsen 2022

Norsk Kaffeinformasjons årlige undersøkelse sier mye om hvor, når og hvordan nordmenn foretrekker å...

Kaffeimporten til Norge

Mesteparten av kaffen som importeres til Norge kommer som råkaffe eller grønne bønner. Norske brennerier...

Kaffeprisene stiger

Prisene på kaffebønner har doblet seg det siste året og kan dobles igjen – hva skjer?

Verdens kaffeproduksjon

International Coffee Association (ICO) er den internasjonale organisasjonen for produsent- og...

Forbruket av kaffe i Norge

Norge er i verdenstoppen når det gjelder kaffeforbruk i forhold til folketallet. Kun finnene drikker mer...

Kaffe og korona

Yrende liv i verdens storbyer er erstattet av folketomme gater. Hoteller er tomme og serveringssteder er...

Handel med kaffe

Kaffe er verdens nest mest omsatte handelsvare etter olje. Om lag 70 land produserer kaffe, og i 2010...