Gradering av kaffe

Når råkaffen er prosessert og sortert blir den gradert og klassifisert for eksport. Hensikten er å produsere homogene partier som møter definerte kvalitetskriterier.

Det er imidlertid ikke noe universelt akseptert gradering- og klassifiseringssystem for grønn kaffe. Hvert produsentland har utviklet egne klassifiseringssystemer og innkjøpere av kaffe må kjenne til disse for å vurdere kvalitet og pris på den kaffen som skal kjøpes.

Noen betegnelser:

AA Store bønner
AB Middels store bønner
PB Pea Berry (perlebønner). Vokser ytterst på greinene og kaffebæret inneholder kun én bønne
HG High Grown
SHG Strictly High Grown
SHB Strictly Hard Bean
Old Crop/Past Crop/New Crop I Brasil brukes blant annet alder for å angi hvor gamle kaffebønnene er
Blue Java, Brown Bali Farge kan av og til benyttes for å beskrive bønnene

Gradering i forhold til defekter

En prøve på 100 – 300 gram kaffebønner tas fra hver batch og undersøkes for hånd. Antall defekter bestemmer typenummeret. Vektingen av defekter varierer fra land til land, men det brasilianske klassifiseringssystemet er mest brukt. Her vil f. eks 12 defekter tilsvare ”type 3”.

Den internasjonale kaffeorganisasjonen ICO har vedtatt minstestandarder for eksport av kaffe. Land som er medlem i ICO skal ikke eksportere kaffe som har mer enn et definert minstemål av defekter:

  • Arabica skal ikke ha flere enn 86 defekter per 300 gram
  • Robusta skal ikke ha flere enn 150 defekter per 300 gram

Gradering i forhold til størrelse

Mange land klassifiserer kaffebønner i forholde til størrelse. Størrelsen på hullene i en rist angir den såkalte «screen size». Teorien bak denne metoden for gradering av bønner er at kaffen som vokser i høyereliggende områder har høyere tetthet, er større og har de beste smaksprofilene. Derfor er det en sammenheng mellom bønnestørrelse, hardhet og kvalitet. Dette har imidlertid mange unntak og gradering av størrelse bør kun brukes til å bekrefte at kaffen er ensartet i størrelse, noe som bidrar til å sikre en jevn brenning.

De forskjellige kafferegioner har sine egne foretrukne terminologier, men den beste indikatoren på størrelse er å vite størrelsen på risten. Størrelsen er vanligvis 17/18, 15/16, 13/14, etc. Dette betyr 17/64 av en tomme, 18/64 av en tomme, etc.