Cup of Excellence

Årlig samles noen av verdens fremste eksperter i flere kaffeproduserende land for å oppdage og fremme forståelse for eksemplarisk kvalitetskaffe.

Organisasjonen Cup of Excellence (CoE) er i dag en sentral del av spesialkaffe-industrien.

– Cup of Excellence er verdens fremste konkurranse og utmerkelse for kvalitetskaffe, der man årlig avdekker produsentenes beste kaffe-avlinger. Hver kaffe-utgave kommer fra et tre og en enkelt bønne, og det står alltid en farmer bak, forteller Susie Spindler (under), som leder CoE fra hovedkontoret i Montana, USA.

Som en av initiativtakerne har hun vært med siden CoE-starten i 1999.

– Min visjon med Cup of Excellence er at hvert land skal ha muligheten til å velge sin beste kaffe. Samtidig har det vært viktig at kaffefarmeren som står bak, både får sin rettmessige utmerkelse samt en langt bedre pris på kaffen enn vedkommede ellers kunne forventet, sier Spindler.

Internasjonalt dommer-panel

Foto: John Nordahl
Foto: John Nordahl

Kaffefarmere fra produsent-regionene deltar med sine beste avlinger som blir vurdert av et internasjonalt dommerpanel av trenede eksperter for å velge ut de 30 beste kaffe-sortene dette året. En nettauksjon sørger så for at disse avlingene får en optimal pris – som igjen går direkte til produsenten.

Ifølge Spindler er CoE den strengeste kaffe-kåringen en finner i dag.

– Det finnes andre konkurranser på det internasjonale kaffemarkedet, men uten de samme jury-regler, prøvestandarder og krav som CoE har – de er heller ikke så åpne og standardiserte som denne konkurransen. Kaffekjøperen kan derfor være viss på at en CoE-kaffe, enten den kommer fra Rwanda eller Brasil, har gjennomgått samme, møysommelige utvelgelsesprosess.

Intense konkurranser

CoE har årlige konkurranser i Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Rwanda, Colombia og Bolivia – som har resultert i å finne noen av landenes og verdens beste kaffesmaker.

Gjennom en tre uker lang prosess med intens prøvesmaking (cupping), når et utvalg av kaffe gjennom nåløyet til den internasjonale juryen og tildeles utmerkelsen årets Cup Of Excellence – for deretter å legges ut på nettauksjon for å oppnå optimal pris.

– Knapt noen kaffeprodukter gjennomgår en like omfattende utvelgelsesprosess som CoE-vinnerne gjør. Hver kaffe som prisbelønnes har gjennomgått fem til seks runder med prøvesmaking i en ukelang prosess, der hundrevis av utmerkede kaffer blir luktet, smakt og scoret fram basert på deres ekspemplariske kjennetegn, forteller Susie Spindler.

Arbeidet for å innlemme flere land i programmet pågår kontinuerlig, og neste år kan Burundi og Mexico bli godkjente medlemmer og gjennomføre nasjonale CoE- kaffekåringer.

– Vi fortsetter å legge til flere land i programmet. Utfordringen med å trene opp en nasjonal jury og bygge infrastruktur gjør at enkelte land kan være vanskeligere og mer tidkrevende å få med enn andre. Vårt håp er at alle land som produserer kvalitetskaffe med tiden kan bli med, både for å avdekke landets kaffeskatter og for å premiere dets farmere.

Fakta om Coe

  • CoE-programmet eksisterer i Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua og Rwanda. Utvelgelsen av de beste kaffesortene foregår etter bestemte retningslinjer.
  • Landets kaffefarmere sender kostnadsfritt inn 300-600 prøver for deltakelse i CoE
  • En nasjonal jury smaker og evaluerer antallet prøver ned til 50-60
  • Cupping (smaksprøving) utføres så av en internasjonal jury
  • Cupping foregår i flere omganger over flere dager etter et bestemt skjema.
  • Kaffeprøvene får poeng i kategorier som «clean cup», søthet, syre, munnfølelse, smak, ettersmak, balanse og totalinntrykk
  • Max score er 100 poeng. Kaffeprøver som oppnår et poenggjennomsnitt på 84 eller mer legges ut for salg på nettauksjon.
  • Kaffeprøvene med ti beste poengresultat cuppes ytter-ligere en runde. Kaffe som oppnår poengscore over 90 utmerkes med «Presidential Award». I Burundi Prestige Cup (prøverunde) oppnådde én kaffesort denne utmerkelsen.