Antioksidanter og kaffe

Kaffe er nordmenns viktigste kilde til antioksidanter. – Rundt halvparten av antioksidantene i det norske kostholdet kommer fra kaffe, sier PhD Monica Hauger Carlsen.

Nordmenn elsker kaffe og drikker mer enn noe annet folkeslag. Ny forskning viser at kaffe også er den viktigste kilden til antioksidanter i det norske kostholdet.

– Vi vet at kaffe inneholder mange stoffer med antioksidant egenskaper. Men kaffe er en veldig kompleks drikk. Vi har ennå ikke full oversikt over alle stoffene som er i kaffen, forteller PhD Monica Hauger Carlsen.

Hun disputerte i juni med en doktorgradsavhandling hvor temaet var antioksidanter i det norske kostholdet. Sammen med andre forskere ved Universitetet i Oslo har hun målt mengden antioksidanter i over 3000 mat- og drikkevarer.

– Vi vet at det er et totalt høyt innhold av antioksidanter i kaffe og at disse påvirker helsen vår i en positiv retning, forteller Hauger Carlsen.

Det er stoffenes potensielle evne til å stoppe betennelsesprosesser og motvirke at reaktive stoffer ødelegger proteiner, DNA og fett, som gir den positive helse-effekten. Særlig betennelsesprosesser er viktige i utviklingen av hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes type II.

Forskjell mellom kaffedrikkene

– Å drikke to-tre kopper kaffe om dagen kan være helsebringende. Det reduserer risikoen for en lang rekke sykdommer. Særlig kvinner får redusert risikoen for diabetes type II og hjerte-karsykdommer, sier hun.

Norske menn og kvinner får henholdsvis 54 og 45% av antioksidanter i kostholdet gjennom kaffen. Frukt, bær og juice bidrar med 11 prosent, mens vin står for sju prosent av antioksidantene vi får i oss.

Hauger Carlsen kan ikke gi et entydig svar på om lavere risiko for sykdom alene skyldes antioksidanter, men at den reduserte risikoen for sykdom kan skyldes antioksidantene i kostholdet.

– Vi må skille mellom antioksidantene som finnes i kaffekoppen og hvor mye av dette som tas opp i kroppen. Hvor mye som faktisk tas opp har vi ennå ikke fått sett så mye på, forteller hun.

Hun påpeker at det er forskjell mellom de ulike kaffedrikkene. Kokekaffe regnes som mindre gunstig enn filterkaffe og -espressodrikker.

– Man skal ikke drikke for mye kaffe, og helst ikke kokekaffe. Filterkaffe regnes som den sunneste varianten. I kokekaffe  utvinnes stoffer under brygging som hever kolesterol-nivået, en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. I filterkaffe blir disse ugunstige stoffene filtrert ut og blir sittende igjen i filteret under bryggingen, forteller Hauger Carlsen.

Hun sier at espressodrikker inneholder mer av de ugunstige stoffene enn filterkaffe, men langt  mindre enn kokekaffe.

Flere viktige kilder

Det finnes mange forskjellige antioksidanter. Blant de viktigste er vitamin E, betakaroten og vitamin C. De forskjellige stoffene virker sammen på en helsebringende måte.

– Selv om kaffe er en god kilde til antioksidanter, er det viktig å få antioksidanter fra så mange kilder som mulig. Det er derfor ikke mulig å dekke hele behovet ved å drikke mer kaffe. Bær, te, grønnsaker og frukt er også viktige kilder, sier hun.

Foto: Scanpix