Kaffeimporten til Norge

Mesteparten av kaffen som importeres til Norge kommer som råkaffe eller grønne bønner. Norske brennerier sørger for at kaffen brennes slik norske forbrukere ønsker det.

Om lag 72% av all kaffen vi drikker brennes i Norge. Resten importeres som brent kaffe. Espresso, kapsler, pods, instant og liquid utgjør en stor del av dette.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) fører statistikk for import og eksport av kaffe. På bakgrunn av disse tallene utarbeider Norsk Kaffeinformasjon (NKI) kvartalsvise rapporter som man kan få ved henvendelse.

Les mer Forbruket av kaffe i Norge

De tallene vi opererer med er «kg råkaffe». Brent kaffe inkl. kapsler, pods, og liquid blir omregnet til råkaffe for å få sammenlignbare tall.

OMSETNING MEDLEMMER NKISum kilo
Råkaffe brent i Norge36 272 714
Import av brent kaffe4 747 541
Import av instant/liquid4 918 103
TOTALT45 938 358
OMSETNING IKKE-MEDLEMMER NKISum kilo
Råkaffe-3 319 862
Import av brent kaffe3 255 213
Import av instant/ekstrakt1 105 611
TOTALT50 229 181

Hvor kjøper vi kaffen fra?

Importstatistikk for 2021 (kg råkaffe):

 Land201920202021
Brasil15 336 63715 830 32314 233 389
Colombia10 084 58712 030 11510 548 184
Guatemala2 827 8842 906 7742 363 276
Kenya1 467 6611 495 0921 420 837
Honduras481 688576 445789 920
Costa Rica745 525809 773777 196
Peru954 076881 550760 396
Nicaragua577 333512 433529 230
Vietnam343 143459 268341 957
Indonesia162 330218 871264 954
India190 276187 292256 540
Etiopia222 275190 417241 033
Rwanda41 88881 09659 054
El Salvador33 59760 83844 276
Papua New-Guinea19 52727 80828 601
Mexico6 7937 44126 924
Laos1621 617
Burundi6 4638 88321 065
Spania6 7641 0526 248
USA26518 1944 139
Bolivia3 3914 1594 023
Arabiske emirater6003 261
Tanzania11 48963 0993 216
Uganda40 7135 3062 171
Libanon441762
Saudi Arabia1 305
Portugal91 080
Syria775
Panama113416769
Tyrkia2001 150552
Cuba240238537
Kina750316
Kongo300292
Japan187
Madagaskar151
Nigeria138
Malawi363403120
Nepal18100
Thailand4408262
Filipinene183860
Zambia4 53760
Hellas1045
Sri Lanka615737
Den Dom. Republikk59674236