Kaffeimporten til Norge

Mesteparten av kaffen som importeres til Norge kommer som råkaffe eller grønne bønner. Norske brennerier sørger for at kaffen brennes slik norske forbrukere ønsker det.

Om lag 72% av all kaffen vi drikker brennes i Norge. Resten importeres som brent kaffe. Espresso, kapsler, pods, instant og liquid utgjør en stor del av dette.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) fører statistikk for import og eksport av kaffe. På bakgrunn av disse tallene utarbeider Norsk Kaffeinformasjon (NKI) kvartalsvise rapporter som man kan få ved henvendelse.

Les mer Forbruket av kaffe i Norge

NKIs medlemmer representerer 98% av den kaffen som brennes i Norge. Av den samlede kaffeomsetning  står medlemmene for ca 90%.

De tallene vi opererer med er «kg råkaffe». Brent kaffe inkl. kapsler, pods, og liquid blir omregnet til råkaffe for å få sammenlignbare tall.

Tallene for 2020 viser en import på nærmere 50 tusen tonn kaffe totalt.

OMSETNING MEDLEMMER NKISum kilo
Råkaffe brent i Norge33 730 596
Import av brent kaffe5 138 277
Import av instant/ekstakt4 346 529
TOTALT43 215 403
OMSETNING IKKE-MEDLEMMER NKISum kilo
Råkaffe2 862 067
Import av brent kaffe5 138 277
Import av instant/ekstrakt1 445 343
TOTALT49 770 513

Hvor kjøper vi kaffen fra?

Importstatistikk for 2020 (kg råkaffe):

 201820192020
Brasil13 856 51515 336 63715 830 323
Colombia9 221 44610 084 58712 030 115
Guatemala2 918 3272 827 8842 906 774
Kenya1 186 9941 467 6611 495 092
Peru768 643954 076881 550
Costa Rica978 591745 525809 773
Honduras480 202481 688576 445
Nicaragua380 928577 333512 433
Vietnam567 135343 143459 268
Indonesia205 734162 330218 871
Etiopia162 765222 275190 417
India245 439190 276187 292
Rwanda82 47441 88881 096
Tanzania4 33211 48963 099
El Salvador74 71633 59760 838
Papua New-Guinea52 86419 52727 808
USA2 48926518 194
Burundi8 8966 4638 883
Mexico24 4606 7937 441
Uganda3 73440 7135 306
Zambia994 537
Bolivia3 8953 3914 159
Tyrkia1452001 150
Spania7 1126 7641 052
Kina750
Den Dom. Republikk1 619596742
Arabiske emirater600
Panama1 606113416
Malawi363403
Kongo330300
Ecuador2 034250
Cuba240238
Chile140
Thailand55144082
Sri Lanka116157
Libanon44
Filipinene3101838
Laos16