Kaffeimporten til Norge

Mesteparten av kaffen som importeres til Norge kommer som råkaffe eller grønne bønner. Norske brennerier sørger for at kaffen brennes slik norske forbrukere ønsker det.

Om lag 72% av all kaffen vi drikker brennes i Norge. Resten importeres som brent kaffe. Espresso, kapsler, pods, instant og liquid utgjør en stor del av dette.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) fører statistikk for import og eksport av kaffe. På bakgrunn av disse tallene utarbeider Norsk Kaffeinformasjon (NKI) kvartalsvise rapporter som man kan få ved henvendelse.

Les mer Forbruket av kaffe i Norge

NKIs medlemmer representerer 98% av den kaffen som brennes i Norge. Av den samlede kaffeomsetning  står medlemmene for ca 90%.

De tallene vi opererer med er «kg råkaffe». Brent kaffe inkl. kapsler, pods, og liquid blir omregnet til råkaffe for å få sammenlignbare tall.

Tallene for 2019 viser en import på drøyt 47 tusen tonn kaffe.

Tabell som viser omsetning av kaffe i Norge

Hvor kjøper vi kaffen fra?

Her er importstatistikken for 2019 (kg råkaffe):

Brasil 15 336 637
Colombia 10 084 587
Guatemala 2 827 884
Kenya 1 467 661
Peru 954 076
Costa Rica 745 525
Nicaragua 577 333
Honduras 481 688
Vietnam 343 143
Etiopia 222 275
India 190 276
Indonesia 162 330
Rwanda 41 888
Uganda 40 713
El Salvador 33 597
Papua New-Guinea 19 527
Tanzania 11 489
Mexico 6 793
Spania 6 764
Burundi 6 463
Taiwan 4 712
Bolivia 3 391
Ecuador 2 034
 Argentina 1 584
Den Dom. Republikk 596
Thailand 440
Malawi 363
USA 265
Cuba 240
Tyrkia 200
Sør Afrika 118
Panama 113
Marokko 97
Sri Lanka 61
China 45
Filipinene 18
Nepal 18
Egypt 12
Hellas 10
Portugal 9