Kaffeimporten til Norge

Mesteparten av kaffen som importeres til Norge kommer som råkaffe eller grønne bønner. Norske brennerier sørger for at kaffen brennes slik norske forbrukere ønsker det.

Om lag 80% av all kaffen vi drikker brennes i Norge. Resten importeres som brent kaffe. Espresso, kapsler, pods, instant og liquid utgjør en stor del av dette.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) fører statistikk for import og eksport av kaffe. På bakgrunn av disse tallene utarbeider Norsk Kaffeinformasjon (NKI) kvartalsvise rapporter som man kan få ved henvendelse.

Les mer Forbruket av kaffe i Norge

NKIs medlemmer representerer ca 90% av den samlede kaffeomsetning i Norge. Resten av markedet fordeler seg på mindre brennerier og importører.

De tallene vi opererer med er «kg råkaffe». Brent kaffe inkl. kapsler, pods, og liquid blir omregnet til råkaffe for å få sammenlignbare tall.

Tallene for 2017 viser en import på drøyt 47,5 tusen tonn kaffe.

Hvor kjøper vi kaffen fra?

Brasil er verdens største kaffeprodusent, og troner på toppen av importstatistikken i Norge med mer enn 15 000 tonn.

Her er importstatistikken for 2017 (kg råkaffe):

Brasil 15 089 694
Colombia 11 376 309
Guatemala 3 233 300
Kenya 1 330 447
Costa Rica 1 018 887
Peru 694 528
Honduras 588 128
Vietnam 524 858
Nicaragua 306 534
Etiopia 213 760
Indonesia 169 120
India 156 442
Tanzania 64 220
Uganda 45 387
El Salvador 32 062
Rwanda 22 002
Panama 20 054
Spania 9 227
Burundi 8 193
Libanon 3 006
Bolivia 2 171
USA 1 509