Enkopps kaffeautomat

Kaffeautomat eller enkoppsautomat er en samlebetegnelse på maskiner hvor man trykker på en knapp og får ferdig kaffe i koppen.

Varmdrikksautomater for pulverkaffe eller kaffe-ekstrakt
Disse automatene finnes det en lang rekke utgaver av, fra små bordmodeller til store gulvmaskiner. Felles for alle er at de har pulverkaffe eller kaffe-ekstrakt i dispensere og en termostatstyrt varmtvannstank. Tilberedningstiden for en kopp ligger normalt på 5-6 sekunder.

Enkoppsautomater / friskbryggere for ferdig malt kaffe
I disse automatene tilberedes kaffen, én kopp av gangen, i et eget tilberedningskammer. Dersom resultatet skal bli så godt som mulig, bør du kunne justere både vannmengde, temperatur, kaffemengde og kontakttid mellom kaffe og vann.

Friskbryggere med hele bønner og kvern
Når kunden har trykket på ønsket kaffevalg, males bønnene. Så tilberedes kaffen i et eget tilberedningskammer. European Coffee Brewing Centre (ECBC) sin godkjenningsordning for kaffemaskiner omfatter friskbryggere. Med godkjent brygger, god kvalitet på kaffen og riktig innstilt kvern, kan resultatet bli veldig bra. Oversikten over godkjente friskbryggere finner du på www.ecbc.no.

Litt rengjøring må til
Alle flater som kommer i kontakt med både den tørre og den ferdige tilberedte kaffen bør rengjøres hver dag. Hvis ikke det gjøres, vil det gradvis bygge seg opp avleiringer som vil påvirke både maskinens funksjonsevne og smaken på kaffen. Følg ellers leverandørens anbefalinger.

Jevnlig kontroll
Helautomatiske kaffemaskiner bør kontrolleres med jevne mellomrom. Justeringer må bare utføres av personer som kjenner maskinen godt. Det er helt nødvendig med regelmessig vedlikehold, og vi anbefaler å tegne en serviceavtale med leverandøren. På den måten vil dere kunne opprettholde god kvalitet på kaffen og forlenge maskinens levetid.