Bruk av Helautomatisk maskin

En helautomatisk maskin ordner det meste selv: Trakteprosessen med dosering av vann og kaffe, fjerning av grut, tapping av ferdig kaffe, og til sist innvendig rengjøring.

Du kan velge om du vil ha kaffen servert kopp for kopp, eller kanne for kanne. Den ferdige kaffen kan eventuelt oppbevares i egne tanker, slik at du kan starte ny trakting av kaffe selv om den ferdige ikke er tappet ut. Bare still inn riktig, så ordner maskinen resten.

 Disse maskinene er populære fordi de er fleksible og krever minimal arbeidsinnsats. Mange helautomatiske maskiner har svært høy kapasitet. Merk at noen maskiner skal ha finmalt kaffe, andre ekstra finmalt kaffe og noen har innebygd kvern og baserer seg på hele kaffebønner.

 Den første dagen er viktigst.  Når du skal få installert en helautomatisk kaffemaskin, bør både den som skal ha hovedansvaret for bruken, maskinleverandøren og kaffeleverandøren, være tilstede. Maskinen skal da justeres slik at den tilbereder kaffe til riktig tid. Temperatur, dosering, oppbevaringstemperatur, koppmengde og kannemengde må også programmeres inn.

 Lær deg maskinen.  Pass på at leverandøren gir skikkelig grunnopplæring. For å få full glede av maskinen, og ikke minst utnytte den så økonomisk som mulig, bør alle som skal benytte maskinen lære seg hvordan den virker.

Slik brukes maskinen.  Hvis maskinen ikke er i bruk, skal det ikke være kaffe i tørrkaffebeholderen på toppen av maskinen. Når maskinen tas i bruk, fyller du kun i så mye kaffe som du regner med vil brukes den dagen. Ikke la kaffe bli stående over natten. Husk å sette lokket tett på. Følg bruksanvisning for å starte maskinen. Sørg for å trappe ned ved dagens slutt, slik at det er minst mulig ferdig tilberedt kaffe i lagringstanken før renholdsprogrammet skal settes i gang.

 Litt ekstra rengjøring må til.  Rengjøringsprogrammet startes alltid ved dagens slutt. Tørrbeholderen tørkes innvendig med en fuktig klut hver dag. En gang i uken tømmes beholderen helt og gjøres grundig ren.

 Jevnlig kontroll.  Helautomatiske kaffemaskiner bør kontrolleres med jevne mellomrom. Justeringer må bare utføres av personer som kjenner maskinen godt, hovedsakelig maskinleverandøren.