Alle innlegg av Robin Stenersen

Brenner for god kaffe

Den norske tradisjonen å drikke kaffe hjemme og i større mengder, kan ha ført brennemåte og produksjon av kaffe i nord i en annen retning enn i resten av Europa.

Fire store norske kaffebrennerier står for størstedelen av kaffen som selges i dagligvarehandelen – lysbrent svart kaffe. Denne kaffen – tradisjonelt gjerne konsumert i større mengder – utgjør den norsk/nordiske kaffekulturen.

I Sør-Europa er kaffe tradisjonelt forbundet med en mørkbrent espresso som det nytes en kopp av ute i det offentlige rom. I Norge og Norden har tradisjonen vært annerledes.

Se oversikten Norske kaffebrennerier!

– I Norge har kaffe tradisjonelt vært et hjemmeprodukt. Her inngikk kaffen tradisjonelt som en del av måltidet og gjerne med hyppige påfyll, forklarer kvalitetssjef Gunn Midtøy i Kjeldsberg Kaffebrenneri i Trondheim.

Et stort konsum per capita kan ha ført til at vi i større grad har foretrukket den tradisjonelle lysbrente kaffen – som fortsatt dominerer det norske kaffekonsumet. Dette har trolig også påvirket de norske større brennerienes framvekst og posisjon i dag, ifølge Midtøy.

– Dagens fire store brennerier i Norge brenner gjerne kaffe i store batcher (partier) på opp mot 250 kilo av gangen, for eksempel Kjeldsbergs Original. I Italia eksempelvis har en rundt 4000 mindre brennerier som brenner fra 60-100 kilos batcher. Brenning i store menger er typisk for norske større kaffehus.

Norges fire store kaffebrennerier er imidlertid ikke store internasjonalt sett. I Finland som også kjent for et høyt kaffekonsum, brenner et av landets største kaffebrennerier Gustav Paulig Ltd, ca 50 000 tonn kaffe årlig. Dette tilsvarer hele det norske kaffekonsumet!

DSC_0098-600x903
DSC_0098 Produksjonssilo med vekt under, ved Kjeldsbergs Kaffebrenneri i Trondhiem. Her blandes alle batchene med råkaffe fra mange ulike land før kaffen sendes til røsteriet.

Dagligvarehandelen

Også strukturen innen dagligvarehandelen har bidratt til dagens organisering av fire større brennerier.

– Til forskjell fra Kontinentet er Norge kjent for relativt få, dominerende varemerker innen kaffe (Kjeldsberg, Evergood, Friele, Coop osv).  Avtaler med dagligvarehandelens kjeder har også bidratt til de fire større brennerienes posisjon i Norge. Tre av de fire store brenneriene eies helt eller delvis av hver sin dagligvarekjede. Det betyr i hovedsak at de fire brenneriene i stor grad distribuerer brorparten av sine kaffevolumer basert på avtaler med disse.

Mikrobrennerienes løft

Volummessig utgjør mikrobrenneriene ingen konkurranse for de fire store brenneriene i Norge, men de spiller en stadig viktigere rolle, ikke minst ved å øke kaffeinteressen.

– Kaffe var i ferd med å bli en hverdagsvare, men både mikrobrennerier og kaffebarer har bidratt til å løfte den tilbake til det eksklusive preget den hadde i gamle dager, som en eksotisk drikk, mener Midtøy.

Mindre brennerier og kaffebarer som ofte selger deres kaffe, har både bidratt oppdragende for kundene og latt dem selv få oppleve at det er en forskjell på kaffetypene og at kaffe kan ha ulik kvalitet.

– Jeg tar selv turen innom kaffebar og nyter en kopp. I kaffebransjen er det vennskapelig mellom større og mindre aktører, det kaffefaglige trenger ikke være hemmelig, sier Kjeldsbergs kvalitetssjef, som gjerne arrangerer cupping-sesjoner sammen med Dromedar Kaffebar i Trondheim.

DSC_0173-600x903
Kjeldsbergs Original er en av de dominerende varemerker inne kaffe, her det ferdige produktet på vei ut av kaffebrenneriet i Trondheim og ut til forbruker.

Kaffen er en del av sirkuset

For restaurantsjef Steffen Kolstad og medarbeiderne ved Credo Restaurant & Bistro i Trondheim skal kaffeopplevelsen være på samme høye kvalitetsnivå som maten.

En god og kulinarisk restaurantopplevelse innfris gjerne med en god avslutning, og kaffen mot slutten av måltidet er ofte det siste inntrykket gjesten sitter igjen med. Ved Credo i Trondheim er fersk kaffearoma like tilstede i lokalene som duften av utsøkt mat.

– Vi har tatt steget og definerer derfor vårt kaffetilbud som viktig. Vi skal trigge gjestene i alt vi gjør, og som med mat skal vi kunne stimulere den som ønsker å utforske smaker innen kaffe, forteller Kolstad som også er restaurantens sommelier.

Det er alltid en av oss som har tid til å ta seg av kaffedelen i løpet av kvelden. Det er en selvsagt del av arbeidsplanleggingen.

Credo4TiIpasset menyen

Credo har ry for å være en av Trondheims beste spisesteder og en hit blant vin- og matelskere fra hele landet. Lokale råvarer av god kvalitet er den selvsagte basisen for å lage god mat i restauranten. Likeledes er utvalgte spesialkaffer grunnlaget for kaffemenyen.

– Daglig komponerer vi en meny basert på de best tilgjengelige råvarer. Kaffetypene vi tilbyr er tilsvarende omhyggelig utvalgt for å passe til menyen, supplerer kjøkkensjef Espen Aunaas.

Til enhver tid tilbyr restauranten tre-fire kaffer på menyen, som kan skiftes på en uke. Denne uken serveres spesialkaffer fra Etiopia, Kenya og Columbia. Utvelgelsen skjer i løpende samråd med kaffebrenneriet Kaffa i Oslo, som er Credos utvalgte leverandør og kaffepartner.

– Credo forteller hvilke smakspreferanser de er ute etter, og som skal passe deres sesongbaserte menyer, forteller Kaffas kunnskapsformidler og kundekontakt, John Ivar Sørreime. – Det kan eksempelvis være de ønsker en syrefrisk og fruktig kaffe. Så sender vi dem et utvalg prøver som de velger fra. I tillegg sender vi dem kaffer på eget inititativ som vi ber dem sjekke ut, forteller han.

Credo7
Steffen og Espen fra Credo planlegger kaffetilbudet med John Ivar Sørreime.

 

Cuppinger, kurs og faglig påfyll som tilflyter alle Credo-medarbeidere, hører også med i det løpende samarbeidet med Kaffa.

– Det er en pågående prosess som en aldri blir ferdig med. Våre medarbeidere skal kunne fortelle om og presentere kaffen vi serverer; opprinnelse, brenning, smaksprofil. Derfor har de også samme kaffeutstyret hjemme slik at de daglig kan holde fokus på dette.

Fersk kaffeduft

Med restaurantgjestene vel i gang med dagens matretter, begynner gjerne Steffen klargjøringen av kaffen. Bønnene veies og måles opp etter mengde vann, kvernes og helles over i kaffebryggeren. Alt gjøres
i lokalene slik at gjestene kan følge med.

– Det er alltid en av oss som har tid til å ta seg av kaffedelen i løpet av kvelden. Det er en selvsagt del av arbeidsplanleggingen for kvelden, forteller han.

Kaffen serveres fersklaget ved bordet med en Chemex håndbrygger, med duften av kaffebønner i luften. Tradisjonell kokekaffe på kobberkjele tilbys også, dersom gjesten ønsker dette. Selve bryggingen gjøres også direkte ved bordet, på kundens oppfordring.

– Chemex er visuell, i tillegg til at den lager god kaffe. Vi ønsker å vise gjesten hvordan kaffen lages, den er en del av sirkuset for å si det slik. Vi opplever at flere blir nysgjerrige både på kaffebryggeren og tilberedningen, og får dermed lyst til å prøve en kopp.

Credo2
Restaurantsjef Steffen Kolstad tilbereder kveldens kaffe til gjestene.

Bevisst prioritering

Dette er helt i tråd med leverandøren Kaffas filosofi.

– Credo gjør bevisste valg med sitt kaffetilbud, De gjør noe ut av både tilberedningen og serveringen, blant annet ved at de presenterer kaffen for gjesten. Credo er med og «drar» kaffe til et nivå der vi ønsker å være, sier John Ivar Sørreime.

Bistroen i andre etasje er stedets mer uformelle tilbud. Her traktes kaffen maskinelt med Kaffa som leverandør, og serveres på kanne så fersklaget som mulig.

Credos kaffe-bevissthet gjenspeiler seg også i en stadig økende interesse fra kunder.

– Vi har alltid hatt god kaffe og det har alltid vært viktig for oss, men det har tatt seg ytterligere opp i takt med interessen for kaffe generelt. For oss gjelder det å være ledende i forhold til gjestene, avslutter Steffen.

Credo8
Kaffen serveres med en Chemex kaffebrygger ved bordet, slik at en kan kjenne duften av kaffebønner med en gang.

foto: Marius Rua    

Norsk Kaffeinformasjon og SCAA fornyer samarbeidet

Oslo: Norsk Kaffeinformasjons laboratorium European Coffee Brewing Centre (ECBC) fornyer samarbeidsavtalen for godkjenning av kaffetraktere med USAs bransjeorganisasjon Speciality Coffee Association of America (SCAA).

ECBC og SCAA er nøytrale bransjeorganisasjoner og aktører innenfor kaffeindustrien som upartisk og etter gjeldende standarder, tester og evaluerer kaffeutstyr.

Avtalen omfatter begge organisasjonenes godkjenningsprogrammer for kaffetraktere. Organisasjonenes respektive godkjenningsprogrammer for kaffetraktere til hjemmebruk er separate, men basert på de samme identiske tekniske krav.

– Vi er svært glade for å kunngjøre samarbeidet med SCAA, og vi ser frem til å jobbe sammen i å utvikle sertifiseringsprogrammet ytterligere, sier fagansvarlig Ole Sønstebø ved Norsk Kaffeinformasjons laboratorium ECBC i Oslo.

Siden etableringen i 1975 har kaffelaboratoriet ECBC i Oslo utført testing og godkjenning av kaffetraktere både for proff- og hjemmemarkedet.

Fremmer bedre kaffekultur
Både ECBC og SCAA er enige om at gode kaffetraktere bidrar til en bedre kaffekultur og arbeider således blant annet for å fremme kaffemaskiner av høy kvalitet. Godkjenningsprogrammene for kaffetraktere er utarbeidet for å teste og evaluere, samt anerkjenne kaffetraktere som evner å lage utsøkt kaffe.

Kravene i begge programmene er basert på flere tiårs bransjekunnskap og forskning ved Coffee Brewing Center (Pan American Coffee Institute) og ECBC. Programmene tar utgangspunkt i riktig vanntemperatur, traktetid og evnen til å brygge konsekvent innenfor ECBC eller SCAAs Golden Cups anbefalinger.

– Vi er svært fornøyd med å fornye vårt langvarige samarbeid med ECBC. Dette har resultert i et forbedret godkjenningsprogram som identifiserer kaffetraktere som oppfyller de strenge, felles standardene for trakting av utsøkt kaffe, sier direktør Ric Rhinehart i SCAA.

Gjensidig forpliktet
Det siste året har ECBC og SCAA koordinert og samarbeidet om samkjøring av testkravene og prosedyrene i de to godkjenningsprogrammene. ECBC og SCAA vil også forplikte seg til å diskutere og samarbeide om eventuelle endringer samt videreutvikling av de respektive programmene. Videre forplikter organisasjonene seg til å evaluere sine krav og testprosedyrer regelmessig, for en formell samkjøring av programmene.

Kontaktperson
Norsk Kaffeinformasjon, fagansvarlig Ole Sønstebø, tlf. 23 13 18 50 eller 934 26 262
Norsk Kaffeinformasjon, daglig leder Marit Lynes, tlf. 23 13 18 50 eller 480 40 862

 

Les mer om ECBC.

 Les mer om SCAA.

 

Se opp for «kreative» kaffeløsninger!

Kaffe på jobben bidrar til trivsel og produktivitet. Men kaffeløsningen på kontoret kan bli både kostbar og dårlig dersom en ikke følger godt med når en innhenter tilbudene.

Fravær av felles kjøreregler kan utnyttes av aktører som snarere er ute etter å villede enn å veilede storkunder som skal innhente tilbud for ny kaffeløsning på arbeidsplassen.

– Det er dessverre fortsatt kaffeleverandører som opererer med kreative løsninger i sine anbud, slik at kunden «blindes» tilstrekkelig til å inngå det som ofte blir dårligere og dyrere kaffeløsninger, sier Erik Holmen.

Han har flere års erfaring innen bransjen for kaffeautomater (vendingbransjen) og er daglig leder/country manager i kaffe- og vannleverandøren Eden Springs.

Komplisert

Både private og offentlige virksomheter har kontaktet Norsk Kaffeinformasjon (NKI) etter at de har opplevd anbudsinnhentingen av kontorkaffe som en komplisert og villedende affære, ifølge daglig leder Marit Lynes i NKI.

– NKI er opptatt av å få på plass standardiserte anbudsvilkår for kaffeleveranser innen storhusholdning. Dette ønsker vi nå å sette fokus på, sier Lynes.

NKI er i gang med arbeidet med sikte på å få på plass anbefalte retningslinjer til bruk ved innhenting av anbud på kontorkaffe.
I en anbudsrunde henter virksomheten gjerne inn tilbud fra flere leverandører. Det gjorde Elverum kommune da de ville bytte ut de gamle kaffetrakterne med en ny automatisert kaffeløsning.

– Vi hadde utarbeidet et solid anbudsgrunnlag basert på kommunens innkjøpsreglement samt nær kontakt og rådgivning underveis fra Norsk Kaffeinformasjon, forteller kommunens innkjøpsrådgiver Morgan Johansen.

Da en av de tapende leverandørene i etterkant sendte inn klage på kommunens innkjøpsvurdering, ble det avdekket ulike bransjeoppfatninger om hvilke standarder som må gjelde for slike kaffe-anbud – blant annet prisberegning og i forhold til dosering kaffe versus vann.

– Det viste seg at bransjeaktører ikke var enige selv i mellom om hvilken doseringsgrad kaffe som skal benyttes. Dette bør en seriøs kaffeleverandør ha avklart på forhånd, og ikke angi dette som klagegrunnlag. Det er leverandørens jobb å vite hvilke doseringsgrenser som gjelder, sier Johansen.

Lett å trå feil

I følge Holmen oppstår gjerne flere utfordringer når en skal sammenlikne de ulike tilbud og finne ut hvor god kaffeløsning en får for pengene. Både type kaffeautomat, ingredienser og servicedel er sentrale parametre som må sammenliknes når en skal finne kaffeløsningen som passer virksomheten best.

– Det gjelder å tydelig definere hva en ønsker tilbud på, og slik at like produkter fra leverandørene måles opp mot hverandre. Men her er det lett å trå feil fordi det ikke finnes noen kjøreregler for slike anbudsrunder.

Kontorkaffe_ErikHolmen1-600x712

– Og det er gjerne her de kreative anbudsløsningene viser seg. Et tilbud som er angitt i «pris per kaffekopp» sier egentlig svært lite om hvor mye eller hvor kvalitetsfyllt kaffe en får, sier Holmen.

Andelen kaffe og vann er sentralt for å vurdere tilbudene. Mens NKI anbefaler 60 gram kaffe per liter vann, kan enkelte leverandører i sine anbud hevde deres kaffeautomater er av så høy kvalitet at de kan undergå denne doseringsgrensen.

– Dette er ren og skjær villedning. Eksakt kaffedosering kan nok variere til en viss grad. Her er det både uenigheter og dessuten smak og behag som spiller inn. Men uansett er det en nedre grense for hva som kan defineres som «kaffe». Jeg har selv smakt det som mer kan karakteriseres som vann med kaffe-essens i, forteller Holmen.

Andre igjen «selger inn» sine tilbud på et svært lavt prisnivå, for senere å justere dette opp gradvis når kaffeavtalen er satt i gang.

– De ulike kaffetyper og automater vil ha ulike prisnivå. En høyere kvalitet vil nødvendigvis ha en høyere pris, sier Holmen.

Økt kompetanse

Johansen mener det trengs objektiv informasjon og krav som kan legges til grunn ved innkjøp av kontorkaffe.

– De færreste ansatte i en virksomhet har spesiell fagkompetanse innen kaffekvalitet til å vurdere helheten i dette. Derfor bør det legges arbeid i å utarbeide felles kravspesifikasjoner som både innkjøper og leverandør kan legge til grunn, sier han.

– Hvorfor er det ingen felles kjøreregler innen bransjen?

– Det har vært gjort forsøk men en har ikke klart å samle seg. Enkelte leverandører ønsker ikke å være med og ser seg best tjent med å drive uten noe felles regelverk, sier Holmen.

Han har likevel tro på at økt kompetanse blant bedriftsledere og ansatte vil gjøre det enklere å for dem å velge de gode kaffeløsningene til arbeidsplassen. Men det er også sentralt at bransjen selv gjør sitt.

– Det er uansett viktig for alle parter å ha en god dialog med NKI. Selv om leverandørene er konkurrenter, er det avgjørende å jobbe sammen for å øke kunnskapen og interessen for dette.

Pass på!

Type kaffeautomat, ingredienser og service er tre viktige elementer som må sammenlignes mellom de ulike tilbudene en henter inn, understreker Erik Holmen.

Legg like mye vekt på alle elementer, fordi de kan alle påvirke opplevelsen av «dårlig kaffekvalitet » – for eksempel rengjøring, dosering og/eller malingsgrad, lagring av ingredienser, temperatur på vannet, kontakttid mellom vann og kaffe samt vannfordeling over kaffen.

Kaffe er ikke «bare kaffe». Det er også forskjell på kaffe fra Brasil, fra Etiopia eller andre land, likeledes som det er forskjell på Friele Frokost kaffe og Løfbergs Lila.

Emballasjedesign som oser kaffe

En godt designet kaffeemballasje bør få kaffearomaen til å strømme ut fra dagligvarehyllen. Men oser det kaffeduft av dagens emballasjedesign?

I tillegg til et godt og kvalitetsfylt kaffeprodukt, bidrar emballasjens utforming både til å fremme kaffeengasjement og økt salg hos forbrukeren.

– Godt kaffedesign skal være overraskende, idesterkt og særpreget. I tillegg skal designet formidle en god og interessant historie som engasjerer forbrukeren, sier kreativ leder Morten Throndsen i Strømme Throndsen Design.

En kaffepose er en god flate å kommunisere med forbrukeren på. Men dagens større kaffeprodusenter utnytter ikke design-potensialet fullt ut, ifølge designeksperter.

Traust og trygt

– Med få unntak er norske kaffeposer designet ganske så traust og vanlig. I dag er de fleste poser blanke og like, så her ligger det muligheter for nytenkning, sier rådgiver Knut Bang i Norsk Designråd.

– Det vi ser er tuftet på den norske kaffehistorien, og uttrykket er gjerne bredt, trygt og generelt, og eksempelvis lite spisset mot målgrupper/segmenter. En sitter med en følelse at slik har det alltid vært, mener Morten Throndsen, som har 20 års fartstid innen norsk produktdesign.

Han mener det enkelte kaffeproduktets spennende historie bør synliggjøres bedre i dagens emballasjedesign. Og her har kaffeprodusenter et pre sammenliknet med andre næringsmidler.

– Designet bør i større grad engasjere forbruker ved å bedre reflektere historien bak det enkelte kaffeproduktet; kaffebønnenes opprinnelse, menneskene som står bak osv. I utlandet finner en ferske eksempler på dette.

Starbucks nye kaffeemballasje for privatmarkedet er ifølge Throndsen vellykket designet.

– De er gode til å få fram kaffens historie og opprinnelse, dessuten oser det smak av de nye kaffeposene deres.

Utmerkelser

Merket for god design er den norske bransjens største utmerkelse for vellykket bruk av design for å skape innovative produkter og løsninger, og emballasjedesign er en del av dette.

– Produktets uttrykk må skille seg ut fra konkurrentene. Videre må det kommunisere bra, det må ha et miljøaspekt og det må fungere i utsalg, forteller Knut Bang i Norsk Designråd.

I 2013 fikk Ålesund-brenneriet Jacu Coffee Roastery Merket for god design i kategorien Visuell kommunikasjon, og tidligere har kaffebaren Fuglen i Oslo samt Wilfas filtertrakter »Svart Manuell » blitt tildelt utmerkelsen.

Til tross for få utmerkelser til norsk kaffeemballasje, finnes gode eksempler også i Norge.

– Mindre kaffeprodusenter har ofte et minimalistisk, men høyt kvalitetsuttrykk i emballasjedesignet. Denne kaffen selges ofte på kaffebarer eller steder der en får kaffehistorien og opprinnelsen fortalt på salgsstedet. Å endre på emballasjedesign som fungerer trenger ifølge Bang ikke være nødvendig, men innen det grafiske uttrykket har det vist seg smart å gjøre en innovativ designjobb for skille seg ut.

– Da Sørlandschips for noen år siden endret posene til å være matte, var det et effektivt grep som fikk produktet til å stå ut og skille seg fra andre varer i hyllene. Det påvirket også salget positivt, sier han.

Gledet kaffehjertene

Tradisjonen tro inviterte Kaffebrenneriet publikum til feiring av Den store Kaffedagen i Oslo-området 12. september.
Kaffedagen1
Norgesmester i Latte Art 2013 Simon demonstrerer kaffekunsten for et interessert publikum.

Det er 11. gang Den store Kaffedagen arrangeres, også denne gang med stor publikumsrespons fra tidlig morgen til kveld ved alle Kaffebrenneriets 26 avdelinger i Oslo og omegn.

– Vi er veldig fornøyd, og håper vi gledet mange kaffehjerter, forteller markedssjef Marit Toverud i Kaffebrenneriet. Denne dagen ønsker vi gi noe tilbake til våre mange trofaste kunder som besøker oss gjennom året.

Fra tidlig morgen til kveld ble det servert gratis kaffe og avholdt kaffekonkurranser for publikum, mens Kaffebrenneriets egne baristaer gikk ut og tilbød nybrygget kaffe både på sykehus, treningssentre og sågar på senga!

Ved hovedavdelingen på Grønland var det kaffeverksted og bryggebar, samt matmarked med Kaffebrenneriets utvalgte, lokale leverandører.

– Det var full publikumstrøkk fra 07.30 til kvelden. Vi opplever at stadig flere får vite om denne dagen, ikke minst sprer dette seg i sosiale medier, oppsummerer markedssjef Toverud.

Les mer om Den store Kaffedagen !

Ferske bakervarer fortjener kvalitetskaffe

Med tilpassede kaffekurs fra Norsk Kaffeinformasjon har bakeri- og konditorkjeden W. B. Samson økt kaffekvaliteten og kundetilfredsheten ved sine 22 bakeriutsalg i Oslo-området.

Samson

– Kaffen vi serverer skal være like fersk som bakervarene våre, sier kjedeleder Carl Fredrik Samson ved bakeri- og konditorkjeden W. B. Samson. Det handler om vår stolthet til virksomheten, der kaffe er en råvare som vi behandler med tilsvarende respekt som med mel og gjær i våre bakervarer, sier han.

Vi sitter i bakeriutsalget på Egertorget som er selskapets eldste med drift i 119 år! Da som nå strømmer kundene til for å handle bakervarer – oftest fulgt av en kopp kaffe.

– Kaffe har alltid være et sentralt produkt og en naturlig følgesvenn til kaker- og bakervarer, og vi har solgt kaffe helt siden starten, forteller Samson. Mest sort kaffe, men fra midten av 90-tallet er også espressoen etterspurt.

Samson2Oppdaget variasjoner

Stadig flere virksomheter og kaffeinteresserte gjennomfører kaffekurs hos Norsk Kaffeinformasjon (NKI) – for å øke kompetansen på området. Det ønsket også bakerikjeden W. B. Samson, og i 2012 gjennomgikk alle butikksjefer kaffekurs hos NKI.

– Vi oppdaget litt for store variasjoner i kaffekvaliteten ved våre avdelinger og til ulike tider. Vi er ikke sterkere enn det svakeste leddet, og ville gjøre noe med dette. Den gode opplæringen fra NKI har derfor vært et unikt og nyttig tilbud for oss.

Ellen hvilte seg til seier i kaffemesterskap

Oslo: Ellen Schei Tveitdal (61) fra Froland i Aust-Agder vant lørdag avslapnings-NM som er en hyllest til kaffepausen, med en hvilepuls på 53,5.

 For sjuende året på rad inviterte Norsk Kaffeinformasjon til årets mest avslappende mesterskap, og lørdag ettermiddag ble finalen arrangert i Sofienbergparken på Grünerløkka i Oslo.

– Dette var veldig moro! Jeg har ”hytte” på Grünerløkka og slapper svært godt av når jeg er i Oslo, så det kan ha bidratt til at jeg oppnådde så lav hvilepuls i finalerundene, jublet Tveitdal etter at NM-seieren var i havn.

I finalen slo Ellen blant annet ut Trondheims delfinalevinner Samim Karimi (17) og Else Bruvik (78), som tirsdag vant NM i Slappas delfinale i Bergen.

Ett års gratis kaffe
Under NM i Slappa kjemper deltakerne om noe så uvanlig som å oppnå lavest hvilepuls mens en ligger i en hengekøye etter å ha drukket en kopp kaffe, og mens en sykepleier måler hvilepulsen din.

Med NM-seieren i boks innkasserer Ellen ett års gratis forbruk av kaffe og seierstrofeet “Den forgyllede kaffetrakter”.

– Jeg drikker kaffe daglig, og nyter den også gjerne ”på sengen” når jeg våkner om morgenen, smiler finalevinneren, som til daglig arbeider som lektor på videregående skole.

Leder Marit Lynes i Norsk Kaffeinformasjon (NKI) er godt fornøyd med årets Slappa-NM.

– Denne uken har vi hatt to fantastiske delfinaler i Bergen og Trondheim med nye rekorder i antall deltakere. I Oslo kom solen fram og sørget for at folk storkoste seg og kaffen har gått ned på høykant. Vi har hatt deltakere fra to til 78 år, så det er fortsatt få NM med så bred deltakelse som dette. Samtidig er det utrolig hyggelig å stå for et arrangement som så mange synes det er gøy å delta på, sier Lynes.

Kaffens sentrale rolle
NM i Slappa er ment som en hyllest til kaffepausen, og kaffepausen representerer et viktig avbrekk i hverdagen for mange. 40 prosent av kaffebefolkningen foretrekker å ha kaffepausen sammen med kollegaer på jobben, viser årets Kaffeundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra Norsk Kaffeinformasjon.

Nesten like mange foretrekker å tilbringe den hjemme etter middag eller med godt lesestoff. De fleste mener kaffe spiller en sentral rolle i jobb- eller skolesammenheng – enten som samlingspunkt, som oppkvikkende middel eller som personlig pusterom, viser studien.

– Vi lever i et hektisk samfunn der hverdagen er travel. Kaffepausen er verdifull. Den gir folk en pust i bakken, og bidrar til at vi får summet oss og pratet sammen, sier Lynes. Hun mener derfor arbeidstakere kan ha godt av å legge inn en kaffepause eller to i løpet av arbeidsdagen.

– Sjefer bør oppfordre sine ansatte til å ta en kaffepause. Det er da det blir tid til uformelt snakk og gode ideer, og mye konstruktivt kan komme ut av en slik pause, sier NKI-lederen.

Pauser øker effektiviteten
Nordmenn er i verdenstoppen i kaffekonsum, og hvert år importeres vel 40 000 tonn kaffe til Norge. Det utgjør rundt 160 liter ferdigbrygget kaffe per nordmann.

– En god kaffepause kan være et enkelt, men virkningsfullt botemiddel mot stress. Ved å legge bort jobben og fokusere på å nyte kaffen i fem minutter, blir du både avslappet og fokusert. Så selv om kaffe har en oppkvikkende effekt, kan en ordentlig kaffepause redusere stress, sier Lynes.

Det er også gode helsemessige gevinster ved å drikke kaffe. Ifølge seniorprofessor i epidemiologi Dag S. Thelle indikerer nyere studier på at kaffe har en rekke gunstige fysiologiske effecter. Studier viser også at personer som evner å ta seg en pause innimellom er de mest friske og effektive, og holder ut lengre.

– Med tanke på den fysiske helsen kan du trygt drikke kaffe med god samvittighet, understreker Marit Lynes.

Følg En hyllest til kaffepausen på facebook.com/kaffepausen – eller legg ut bilder av dine kaffepauser på Instagram #kaffepausen, så er du med i trekningen av en flott kaffe-premie! Les mer på www.kaffe.no

Kontaktperson:
Norsk Kaffeinformasjon, daglig leder Marit Lynes, tlf. 23 13 18 50, mobil 480 40 862

Espresso Mobile, daglig leder Arild Johnsen, mobil 901 68 468


Dette er NM i Slappa:

 • Norsk Kaffeinformasjon, i samarbeid med Espresso Mobile, arrangerer NM i Slappa for sjuende år på rad.
 • Delfinaler ble arrangert på Festplassen i Bergen 27. august og på Trondheim Torg 29. august.
 • Vinnere av delarrangementene i Bergen og Trondheim ble invitert til NM-finalen i Sofienbergparken i Oslo lørdag 31.august.
 • Den som oppnår lavest gjennomsnittlig puls i løpet av 5 minutter vinner.
 • Vinneren av årets NM i Slappa får trofeet ”Den forgyllede kaffetrakter” og ett års gratis forbruk av kaffe.

Else vant delfinale i kaffemesterskap

Else Bruvik (78) fra Bergen vant tirsdag ettermiddag Bergens delfinale under NM i Slappa med en hvilepuls på 52

Norges mest avslappede mesterskap er en hyllest til kaffepausen, og tirsdag ble første delfinale arrangert på Festplassen i Bergen. Under NM i Slappa er målet å oppnå lavest hvilepuls mens du ligger i en hengekøye etter å ha drukket en kopp kaffe.

– Å vinne her var veldig gøy, ja bedre enn selve julaften, sier Else Bruvik etter delfinaleseieren. Jeg er jo en godt voksen dame, men går tur og drikker kaffe hver dag, og lever passelig sunt. Dessuten var jeg helt avslappet i dag, så venninnen min var sikker på at jeg skulle ta seieren, forteller delfinalevinneren, som nå går videre til NM-finalen i Oslo lørdag.

Hallgeir Berge fra Kvam kom på andreplass med en hvilepuls på 56, mens Jørgen Magnus Haslum fra Bærum tok tredjeplass etter å ha blitt malt til 59 i hvilepuls.

Det er sjuende året det uoffisielle norgesmesterskapet i Slappa arrangeres, og under dagens delfinale i Bergen ble det satt ny deltakerrekord med 141 Slappa-konkurrenter.

– Et flott sommervær og rekord i antall deltakere i alle aldre, skapte en fantastisk stemning og gjorde dette til tidenes Slappa-arrangement i Bergen, sier daglig leder Marit Lynes i Norsk Kaffeinformasjon (NKI).

Stor publikumstilstrømning sørget for at rundt 2500 kopper kaffe gikk ned på høykant.

– Det er utrolig hyggelig å stå for et arrangement som så mange synes det er gøy å delta på, sier NKI-lederen.

Pauser øker effektiviteten

NM i Slappa er ment som en hyllest til kaffepausen. Nordmenn er i verdenstoppen i kaffekonsum, og kaffepausen representerer et viktig avbrekk i hverdagen for mange.

Hvert år importeres vel 40 000 tonn kaffe til Norge. Det utgjør rundt 160 liter ferdigbrygget kaffe per nordmann.

Kaffepausen er viktigere enn mange kanskje tenker over, sier leder Marit Lynes i Norsk Kaffeinformasjon, som står bak årets mest avslappende mesterskap.

– En god kaffepause kan være et enkelt, men virkningsfullt botemiddel mot stress. Ved å legge bort jobben og fokusere på å nyte kaffen i fem minutter, blir du både avslappet og fokusert. Så selv om kaffe har en oppkvikkende effekt, kan en ordentlig kaffepause redusere stress, sier Lynes.

Det er også god helsemessige gevinster ved å drikke kaffe. Ifølge seniorprofessor i epidemiologi Dag S. Thelle indikerer nyere studier på at kaffe har en rekke gunstige fysiologiske effecter. Studier viser også at personer som evner å ta seg en pause innimellom er de mest friske og effektive, og holder ut lengre.

– Med tanke på den fysiske helsen kan du trygt drikke kaffe med god samvittighet, understreker Marit Lynes.

Alle kan være med

Etter delfinalen i Bergen fortsetter Slappa-NM med delfinale på Trondheim Torg torsdag, før det blir stor finale i Sofienbergparken i Oslo lørdag 31.august.

NM i Slappa er for alle, og deltakere opp til 82 år har vært med tidligere år. Det eneste du trenger å gjøre er å møte opp, nyte en valgfri kopp kaffe, legge deg noen minutter i hengekøya mens en sykepleier måler hvilepulsen din.

Følg arrangementet på facebook.com/kaffepausen – eller legg ut bilder av dine kaffepauser på Instagram #kaffepausen, så er du med i trekningen av en flott kaffe-premie! Les mer på www.kaffe.no

Kontaktpersoner:
Norsk Kaffeinformasjon, daglig leder Marit Lynes, tlf. 23 13 18 50, mobil 480 40 862

Espresso Mobile, daglig leder Arild Johnsen, mobil 901 68 468

Dette er NM i Slappa:

 • Norsk Kaffeinformasjon, i samarbeid med Espresso Mobile, arrangerer NM i Slappa for sjuende år på rad.
 • Delfinaler arrangeres på Festplassen i Bergen 27. august og på Trondheim Torg 29. august.
 • Vinnere av delarrangementene i Bergen og Trondheim inviteres til NM-finalen i Sofienbergparken i Oslo lørdag 31.august.
 • Norsk Kaffeinformasjon søker avslappede personer i alle aldre og fra alle landsdeler, som vil delta i årets NM. Oppmøte er eneste krav for deltakelse.
 • Norsk Kaffeinformasjon søker også sykepleiere/sykepleierstudenter som kan måle deltagernes hvilepuls. Ta kontakt med arild@espressomobile.no
 • Den som oppnår lavest gjennomsnittlig puls i løpet av 5 minutter vinner.
 • Vinneren av årets NM i Slappa får trofeet ”Den forgyllede kaffetrakter” og ett års gratis forbruk av kaffe.

Samim vant delfinale i kaffemesterskap

Norges mest avslappede mesterskap er en hyllest til kaffepausen, og torsdag ble andre delfinale arrangert på Trondheim Torg. Under NM i Slappa er målet å oppnå lavest hvilepuls mens du ligger i en hengekøye etter å ha drukket en kopp kaffe.

– Dette var bare fantastisk og helt uventet, forteller delfinalevinneren som hadde full kontroll på pulsslagene i finalerunden. Samim hadde imponerende 49 i hvilepuls i innledende runde, og trakk totalseieren i havn med 51 i puls.  Nå gjør han seg klar til å delta i den store NM-finalen i Oslo lørdag.

På henholdsvis andre og tredjeplass kom svenske Erik med 56 i puls, og Simen fra Trysil som ble målt til 61 i hvilepuls under delfinalen.

Det er sjuende året det uoffisielle norgesmesterskapet i Slappa arrangeres, og under delfinalen i Trondheim ble det satt ny deltakerrekord med nær 170 Slappa-konkurrenter.

– Blant deltakerne var det stor bredde i alder, og en rekke studenter deltok også. Trønder-staden har tydeligvis en beroligende innvirkning på mange, for sjeldent har vi registrert så mange deltagere med puls under 50 slag i minuttet. Kaffen gikk ned på høykant og stemningen var både løs og god, forteller daglig leder Marit Lynes i Norsk Kaffeinformasjon (NKI).

– Det er utrolig hyggelig å stå for et arrangement som så mange synes det er gøy å delta på, sier NKI-lederen.

Pauser øker effektiviteten
NM i Slappa er ment som en hyllest til kaffepausen. Nordmenn er i verdenstoppen i kaffekonsum, og kaffepausen representerer et viktig avbrekk i hverdagen for mange.

Hvert år importeres vel 40 000 tonn kaffe til Norge. Det utgjør rundt 160 liter ferdigbrygget kaffe per nordmann.

Kaffepausen er viktigere enn mange kanskje tenker over, sier Lynes i Norsk Kaffeinformasjon, som står bak årets mest avslappende mesterskap.

– En god kaffepause kan være et enkelt, men virkningsfullt botemiddel mot stress. Ved å legge bort jobben og fokusere på å nyte kaffen i fem minutter, blir du både avslappet og fokusert. Så selv om kaffe har en oppkvikkende effekt, kan en ordentlig kaffepause redusere stress, sier Lynes.

Det er også god helsemessige gevinster ved å drikke kaffe. Ifølge seniorprofessor i epidemiologi Dag S. Thelle indikerer nyere studier på at kaffe har en rekke gunstige fysiologiske effecter. Studier viser også at personer som evner å ta seg en pause innimellom er de mest friske og effektive, og holder ut lengre.

– Med tanke på den fysiske helsen kan du trygt drikke kaffe med god samvittighet, understreker Marit Lynes.

Alle kan delta
Tirsdag vant 78 år gamle Else Bruvik delfinalen i Bergen, og skal i likhet med Trondheim-finalisten Samim Karimi delta i den store Slappa-NM finalen i Sofienbergparken i Oslo lørdag 31.august. Arrangementet starter klokken 12 og alle er velkomne til å delta.

– Vi krysser fingrene for at været blir like bra i Oslo lørdag som det har vært under delfinalene i Bergen og Trondheim. Det kan bli spennende å se om oslofolket takler regn like godt som bergenserne, smiler NKI-lederen.

NM i Slappa er for alle, og deltakere opp til 82 år har vært med tidligere år. Det eneste du trenger å gjøre er å møte opp, nyte en valgfri kopp kaffe, legge deg noen minutter i hengekøya mens en sykepleier måler hvilepulsen din.

Følg arrangementet på facebook.com/kaffepausen – eller legg ut bilder av dine kaffepauser på Instagram #kaffepausen, så er du med i trekningen av en flott kaffe-premie! Les mer på www.kaffe.no

Kontaktpersoner:
Norsk Kaffeinformasjon, daglig leder Marit Lynes, tlf. 23 13 18 50, mobil 480 40 862

Espresso Mobile, daglig leder Arild Johnsen, mobil 901 68 468

Unikt kaffemesterskap stadig mer populært

Årets mest avslappende mesterskap - NM i Slappa - samler år for år stadig flere deltakere. Samtidig viser ny studie at stadig flere unge i Norge drikker kaffe daglig.

Under NM i Slappa er målet å oppnå lavest hvilepuls mens du ligger i en hengekøye etter å ha drukket en kopp kaffe. Arrangementet som er en hyllest til kaffepausen, arrangeres i slutten av august for sjuende året på rad.

Årets arrangement foregår i Bergen, Trondheim og Oslo – og med stadig flere deltakere for hvert år. Nå jakter Norsk Kaffeinformasjon (NKI) på deltakere til årets NM-finaler.

– I fjor ble det ny rekord med over 250 deltakere i finalen der folk storkoste seg og kaffen gikk ned på høykant. Det er utrolig hyggelig å stå for et arrangement som så mange synes det er gøy å delta på, sier leder Marit Lynes i NKI.

Drikker mer kaffe
Nordmenn er i verdenstoppen i kaffekonsum, og nå vinner kaffen stadig terreng blant unge under 25 år. Fire av ti unge oppgir nå at de drikker kaffe daglig, og av befolkningen 18-25 år drikker nå 76 prosent kaffe, viser en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag for Norsk Kaffeinformasjon

– Vi ser at forbruket blant unge går sakte, men sikkert opp. Det er i dag ti prosent flere i denne aldersgruppen som drikker kaffe daglig enn det var for fire år siden, sier Marit Lynes, daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon.

Alle kan være med
Nå inviterer hun både unge og voksne kaffedrikkere til å delta under årets NM i Slappa som foregår i Bergen, Trondheim og Oslo fra 27.-31. august.

NM i Slappa er for alle, og deltakere opp til 82 år har vært med tidligere år. Det eneste du trenger å gjøre er å møte opp, nyte en valgfri kopp kaffe, legge deg noen minutter i hengekøya mens en sykepleier måler hvilepulsen din.

Fjorårets vinner var Anne Lise Byberg fra Bergen med en hvilepuls på 49.

Pauser øker effektiviteten
NM i Slappa er ment som en hyllest til kaffepausen. Kaffepausen representerer et viktig avbrekk i hverdagen for mange. Hvert år importeres vel 40 000 tonn kaffe til Norge. Det utgjør rundt 160 liter ferdigbrygget kaffe per nordmann.

– En god kaffepause kan være et enkelt, men virkningsfullt botemiddel mot stress. Ved å legge bort jobben og fokusere på å nyte kaffen i fem minutter, blir du både avslappet og fokusert. Så selv om kaffe har en oppkvikkende effekt, kan en ordentlig kaffepause redusere stress, sier Lynes.

Det er også god helsemessige gevinster ved å drikke kaffe. Ifølge seniorprofessor i epidemiologi Dag S. Thelle indikerer nyere studier på at kaffe har en rekke gunstige fysiologiske effecter. Studier viser også at personer som evner å ta seg en pause innimellom er de mest friske og effektive, og holder ut lengre.

– Med tanke på den fysiske helsen kan du trygt drikke kaffe med god samvittighet, understreker Marit Lynes.

Følg arrangementet på facebook.com/kaffepausen – eller legg ut bilder av dine kaffepauser på Instagram #kaffepausen, så er du med i trekningen av en flott kaffe-premie! Les mer på www.kaffe.no/category/pa-besok/

Kontaktpersoner:

 • Norsk Kaffeinformasjon, daglig leder Marit Lynes, tlf. 23 13 18 50, mobil 480 40 862
 • Espresso Mobile, daglig leder Arild Johnsen, mobil 901 68 468

Dette er NM i Slappa:

 • Norsk Kaffeinformasjon, i samarbeid med Espresso Mobile, arrangerer NM i Slappa for sjuende år på rad.
 • Delfinaler arrangeres på Festplassen i Bergen 27. august og på Trondheim Torg 29. august.
 • Vinnere av delarrangementene i Bergen og Trondheim inviteres til NM-finalen i Sofienbergparken i Oslo lørdag 31.august.
 • Nå søker Norsk Kaffeinformasjon etter avslappede personer i alle aldre og fra alle landsdeler, som vil delta i årets NM. Oppmøte er eneste krav for deltakelse.
 • Norsk Kaffeinformasjon søker også sykepleiere/sykepleierstudenter som kan måle deltagernes hvilepuls. Ta kontakt med arild@espressomobile.no
 • Den som oppnår lavest gjennomsnittlig puls i løpet av 5 minutter vinner.
 • Vinneren av årets NM i Slappa får trofeet ”Den forgyllede kaffetrakter” og ett års gratis forbruk av kaffe.

Kaffe

 • Kaffe er den drikken vi drikker mest av i Norge, etter vann fra springen. Den norske kaffedrikkeren inntar i gjennomsnitt fem kopper om dagen.
 • Ifølge en undersøkelse gjennomført av Manpower Work Life blir du mer effektiv på jobben hvis du tar seg en kaffepause og skravler med kolleger. Det samme viser en undersøkelse for Hewlett-Packard.
 • En studie fra Universitetet i Tel Aviv i Israel viser at kaffepausen, som bidrar til godt arbeidsmiljø og givende småprat, forlenger livet til arbeidstakerne.
 • Med kortere kaffepauser som kombineres med jobbsamtaler og problemløsning utvikles kaffepausenes tradisjonelle rolle som et pusterom fra arbeidsoppgavene, til å bli en del av selve arbeidet, viser en nordisk studie gjennomført for Nestlé International i 2010.
 • Ifølge forsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) er kaffepauser viktig både for produktiviteten og trivselen blant det ansatte.

Slik deltar du på en hyllest til kaffepausen og NM i Slappa

Avslappede personer i alle aldre kan være med i årets NM i Slappa som arrangeres i Bergen, Trondheim og Oslo. Oppmøte er eneste krav for deltakelse.

Siste uken i august er det klart for det sjuende uoffisielle norgesmesterskapet i Slappa.

Her kjemper deltakere om noe så uvanlig som å oppnå lavest hvilepuls i løpet av en fem minutters kaffepause.

Under delfinaler på Festplassen i Bergen (27. august) og Trondheim Torg (29. august) starter arrangementet klokken 14, mens i Oslo i Sofienbergparken lørdag 31. august starter det hele klokken 12!

Reglene for deltakelse er enkle:

1. Registrer deg som deltaker i sekretariatet. Alle kan være med, og deltakelse er gratis.

2. Ta deg en god kopp kaffe. Det serveres gratis kaffe i flere ulike varianter.

3. Finn deg en hengekøye og slapp av

4. Etter noen minutter kommer sykepleiere og måler hvilepulsen din. Den med lavest gjennomsnittlig hvilepuls etter en fem minutters kaffepause vinner!

Vinneren av årets NM i Slappa får trofeet ”Den forgyllede kaffetrakter” og ett års gratis forbruk av kaffe.

Rammen rundt alle finaler er særdeles hyggelig med avslappet stemning, behagelig musikk fra DJs og kaffe i ulike varianter!

– Vi ønsker alle hjertelig velkommen! I fjor ble det satt ny rekord med til sammen over 500 deltakere og folk storkoste seg mens kaffen gikk ned på høykant. Det er utrolig hyggelig å stå for et arrangement hvor så mange synes det er gøy å delta, sier leder Marit Lynes i Norsk Kaffeinformasjon.