Brenner for god kaffe

Den norske tradisjonen å drikke kaffe hjemme og i større mengder, kan ha ført brennemåte og produksjon av kaffe i nord i en annen retning enn i resten av Europa.

Fire store norske kaffebrennerier står for størstedelen av kaffen som selges i dagligvarehandelen – lysbrent svart kaffe. Denne kaffen – tradisjonelt gjerne konsumert i større mengder – utgjør den norsk/nordiske kaffekulturen.

I Sør-Europa er kaffe tradisjonelt forbundet med en mørkbrent espresso som det nytes en kopp av ute i det offentlige rom. I Norge og Norden har tradisjonen vært annerledes.

Se oversikten Norske kaffebrennerier!

– I Norge har kaffe tradisjonelt vært et hjemmeprodukt. Her inngikk kaffen tradisjonelt som en del av måltidet og gjerne med hyppige påfyll, forklarer kvalitetssjef Gunn Midtøy i Kjeldsberg Kaffebrenneri i Trondheim.

Et stort konsum per capita kan ha ført til at vi i større grad har foretrukket den tradisjonelle lysbrente kaffen – som fortsatt dominerer det norske kaffekonsumet. Dette har trolig også påvirket de norske større brennerienes framvekst og posisjon i dag, ifølge Midtøy.

– Dagens fire store brennerier i Norge brenner gjerne kaffe i store batcher (partier) på opp mot 250 kilo av gangen, for eksempel Kjeldsbergs Original. I Italia eksempelvis har en rundt 4000 mindre brennerier som brenner fra 60-100 kilos batcher. Brenning i store menger er typisk for norske større kaffehus.

Norges fire store kaffebrennerier er imidlertid ikke store internasjonalt sett. I Finland som også kjent for et høyt kaffekonsum, brenner et av landets største kaffebrennerier Gustav Paulig Ltd, ca 50 000 tonn kaffe årlig. Dette tilsvarer hele det norske kaffekonsumet!

DSC_0098-600x903
DSC_0098 Produksjonssilo med vekt under, ved Kjeldsbergs Kaffebrenneri i Trondhiem. Her blandes alle batchene med råkaffe fra mange ulike land før kaffen sendes til røsteriet.

Dagligvarehandelen

Også strukturen innen dagligvarehandelen har bidratt til dagens organisering av fire større brennerier.

– Til forskjell fra Kontinentet er Norge kjent for relativt få, dominerende varemerker innen kaffe (Kjeldsberg, Evergood, Friele, Coop osv).  Avtaler med dagligvarehandelens kjeder har også bidratt til de fire større brennerienes posisjon i Norge. Tre av de fire store brenneriene eies helt eller delvis av hver sin dagligvarekjede. Det betyr i hovedsak at de fire brenneriene i stor grad distribuerer brorparten av sine kaffevolumer basert på avtaler med disse.

Mikrobrennerienes løft

Volummessig utgjør mikrobrenneriene ingen konkurranse for de fire store brenneriene i Norge, men de spiller en stadig viktigere rolle, ikke minst ved å øke kaffeinteressen.

– Kaffe var i ferd med å bli en hverdagsvare, men både mikrobrennerier og kaffebarer har bidratt til å løfte den tilbake til det eksklusive preget den hadde i gamle dager, som en eksotisk drikk, mener Midtøy.

Mindre brennerier og kaffebarer som ofte selger deres kaffe, har både bidratt oppdragende for kundene og latt dem selv få oppleve at det er en forskjell på kaffetypene og at kaffe kan ha ulik kvalitet.

– Jeg tar selv turen innom kaffebar og nyter en kopp. I kaffebransjen er det vennskapelig mellom større og mindre aktører, det kaffefaglige trenger ikke være hemmelig, sier Kjeldsbergs kvalitetssjef, som gjerne arrangerer cupping-sesjoner sammen med Dromedar Kaffebar i Trondheim.

DSC_0173-600x903
Kjeldsbergs Original er en av de dominerende varemerker inne kaffe, her det ferdige produktet på vei ut av kaffebrenneriet i Trondheim og ut til forbruker.