Hva betyr disse merkene?

Når kaffeleverandører oppfyller NKIs krav kan de bruke det sirkelrunde merket. En trakter med det ovale godkjenningsmerket gir garanti for at kaffen blir brygget på riktig tid og temperatur.

Hvem kan bruke merkene?

Kun kaffeleverandører som er medlem i NKI og etterlever organisasjonens standarder kan benytte det sirkelrunde «kaffemerket» på sine produkter. På denne måten sikrer vi, sammen med «godkjenningsmerket» for tilberedningsutstyr, den perfekte tilberedte kopp kaffe.

Når en kaffeleverandør etterlever Norsk Kaffeinformasjon sine krav til standard for riktig tilberedning, kan du forvente følgende:

1. Produsenten er medlem i Norsk Kaffeinformasjon
2. Kaffen har en korrekt standard malingsgrad
3. Produsenten anbefaler korrekt dosering; ca 60 gram kaffe per liter vann
4. Restfuktighet i kaffen er under 4 %
5. Produsenten anbefaler jevnlig rengjøring av tilberedningsutstyr
6. Produsenten anbefaler bruk av godkjent trakter
7. Produsenten opplyser om gode tilberedningsregler

1. Medlem i Norsk KaffeinformasjonPrint
Norske kaffeimportører som importerer kaffe og videreselger dette for kommersielt formål kvalifiserer til medlemskap i NKI så lenge de også oppfyller de øvrige krav til standard satt av organisasjonen.

2. Korrekt standard malingsgrad
Etter at kaffen er brent, males den. Jo finere kaffen er malt, desto kortere tid bruker vannet på å trenge inn i kaffekornene og trekke ut de ønskede smaksstoffene. Hvilken malingsgrad man skal bruke, avhenger av tilberedningsmetode. Vi snakker ofte om kontakttid. Med dette mener vi den tid vann og kaffe er i kontakt med hverandre. I Norge er det utviklet standard malingsgrader for husholdningsbruk og storhusholdning.

Er malingsgraden for grov, blir det ikke tid nok til å trekke ut de ønskede smaks- og aromastoffer. Brukes det for finmalt kaffe, blir kontakttiden altfor lang, og kaffen blir besk og bitter.

3. Anbefalt dosering ca 60 gram kaffe per liter vann
Norge er det eneste landet med standardiserte malingsgrader. Malingsgraden er med på å bestemme kontakttiden mellom vann og kaffe. En god kopp kaffe skal ha herlig aroma, fyldig smak og ikke minst god ettersmak. En forutsetning for å lage god kaffe, er riktig dosering. Hvor sterk kaffe den enkelte vil ha, er en smakssak og varierer. Norsk Kaffeinformasjon anbefaler en dosering på ca 60 gram kaffe per liter vann for å få en fyldig god kopp. På storhusholdningsmarkedet benyttes gjerne porsjonsposer. Det skal ikke under noen omstendigheter anbefales porsjonspakker som vil gi en dosering på mindre enn 50 gram per liter.

4. Restfuktighet i kaffen er under 4 %
Etter brenning må kaffen avkjøles hurtig for å unngå en ”etterbrenning”. Den mest vanlige metoden for å gjøre dette på er med vann. Imidlertid skal det ikke benyttes mer vann til avkjøling enn at restfuktigheten i kaffen holdes under 4 %.

5. Jevnlig rengjøring av tilberedningsutstyr
Jevnlig renhold er en forutsetning for god kaffe! Besk og bitter kaffe skyldes ofte urenheter innvendig i selve kaffetrakteren. Det danner seg et belegg fra kaffe og vann som setter bismak på kaffen, og som etter hvert tetter igjen de tynne vannrørene i trakteren. Norsk Kaffeinformasjon anbefaler Clean Drop rensmidler.

6. Bruk godkjent trakter
Se etter en godkjent modell hvis du skal bruke trakter. Godkjenningen gir garanti for en tilberedning med korrekt tid og temperatur (92-96 0C). Da trekker vannet til seg den riktige mengde smaks- og aromastoffer fra den malte kaffen. Blir temperaturen lavere, får ikke drikken den fylde og aroma kaffen har å by på. Blir den høyere, trekkes det ut flere bitterstoffer i kaffen og smaksopplevelsen blir ikke optimal.

7. Produsenten opplyser om gode tilberedningsregler


Godkjenningsmerket

European Coffee Brewing Centre (ECBC) foretar jevnlig testing og godkjenning av kaffemaskiner og traktere både for det norske og internasjonale markedet.

Se her for oversikt over godkjente traktere.