Norsk Kaffeinformasjon og SCAA fornyer samarbeidet

Oslo: Norsk Kaffeinformasjons laboratorium European Coffee Brewing Centre (ECBC) fornyer samarbeidsavtalen for godkjenning av kaffetraktere med USAs bransjeorganisasjon Speciality Coffee Association of America (SCAA).

ECBC og SCAA er nøytrale bransjeorganisasjoner og aktører innenfor kaffeindustrien som upartisk og etter gjeldende standarder, tester og evaluerer kaffeutstyr.

Avtalen omfatter begge organisasjonenes godkjenningsprogrammer for kaffetraktere. Organisasjonenes respektive godkjenningsprogrammer for kaffetraktere til hjemmebruk er separate, men basert på de samme identiske tekniske krav.

– Vi er svært glade for å kunngjøre samarbeidet med SCAA, og vi ser frem til å jobbe sammen i å utvikle sertifiseringsprogrammet ytterligere, sier fagansvarlig Ole Sønstebø ved Norsk Kaffeinformasjons laboratorium ECBC i Oslo.

Siden etableringen i 1975 har kaffelaboratoriet ECBC i Oslo utført testing og godkjenning av kaffetraktere både for proff- og hjemmemarkedet.

Fremmer bedre kaffekultur
Både ECBC og SCAA er enige om at gode kaffetraktere bidrar til en bedre kaffekultur og arbeider således blant annet for å fremme kaffemaskiner av høy kvalitet. Godkjenningsprogrammene for kaffetraktere er utarbeidet for å teste og evaluere, samt anerkjenne kaffetraktere som evner å lage utsøkt kaffe.

Kravene i begge programmene er basert på flere tiårs bransjekunnskap og forskning ved Coffee Brewing Center (Pan American Coffee Institute) og ECBC. Programmene tar utgangspunkt i riktig vanntemperatur, traktetid og evnen til å brygge konsekvent innenfor ECBC eller SCAAs Golden Cups anbefalinger.

– Vi er svært fornøyd med å fornye vårt langvarige samarbeid med ECBC. Dette har resultert i et forbedret godkjenningsprogram som identifiserer kaffetraktere som oppfyller de strenge, felles standardene for trakting av utsøkt kaffe, sier direktør Ric Rhinehart i SCAA.

Gjensidig forpliktet
Det siste året har ECBC og SCAA koordinert og samarbeidet om samkjøring av testkravene og prosedyrene i de to godkjenningsprogrammene. ECBC og SCAA vil også forplikte seg til å diskutere og samarbeide om eventuelle endringer samt videreutvikling av de respektive programmene. Videre forplikter organisasjonene seg til å evaluere sine krav og testprosedyrer regelmessig, for en formell samkjøring av programmene.

Kontaktperson
Norsk Kaffeinformasjon, fagansvarlig Ole Sønstebø, tlf. 23 13 18 50 eller 934 26 262
Norsk Kaffeinformasjon, daglig leder Marit Lynes, tlf. 23 13 18 50 eller 480 40 862

 

Les mer om ECBC.

 Les mer om SCAA.