Med god kaffe er du bare halvveis til målet

Kaffebrygging er presisjon. Tid og temperatur skal sørge for at riktig mengde smaks- og aromastoffer trekkes ut av kaffebønnene. Ikke for lite og ikke for mye. Med en godkjent trakter ligger forutsetningene til rette.

– Brukervennlighet, design, størrelse og pris er selvsagt forhold som vanlige forbrukere er opptatt av. Men har man kaffen i fokus og er opptatt av best mulig resultat i koppen, er det evnen til brygge man først og fremst må se etter.

Det sier Ole Sønstebø og Stig Hiller ved European Coffee Brewing Centre (ECBC) i Oslo. ECBC drives av Norsk Kaffeinformasjon og er ett av to testsentre for kaffemaskiner i verden. Det andre ligger i USA og drives av SCA (Specialty Coffee Association). På test-laben til Norsk Kaffeinformasjon testes nye modeller jevnlig, og mange produsenter tar kontakt med ECBC for å få hjelp under utviklingen. Aldri før har det vært så mange godkjente traktere på markedet å velge mellom.

– Interessen for kaffe bare øker, sier Ole Sønstebø. Smak, opprinnelse og variasjon står sterkere blant folk nå enn da jeg begynte å teste kaffeutstyr for 15 år siden. Det har produsentene innsett, og stadig flere prioriterer å utvikle modeller som tilfredsstiller kravene våre.

Stig Hiller følger opp. – Vi har også merket stor interesse for godkjenningsordningen innenfor det profesjonelle markedet. Krav om godkjente maskiner har begynt å dukke opp i ulike anbudskonkurranser, noe produsentene har bitt seg merke i. Selv om Norge er et lite land, er vi på mange måter et avansert marked med lang tradisjon for god kaffe.

Bilde av kolbe med kaffe

Begge har fulgt utviklingen tett i mang år og understreker at kravene til bryggerutstyret ikke er av ny dato.

– Godkjenningsordningen har eksistert siden 1975 og kravene er basert på flere tiårs bransjekunnskap og forskning ved Coffee Brewing Center (Pan American Coffee Institute) og ECBC.

Tiden som vann og kaffe er sammen kalles kontakttid, og den skal være mellom 4 og 6 minutter for filtermalt kaffe. Temperaturen på vannet under kontakttiden skal være mellom 92 og 96 grader.

– Alt du må sørge for, er å velge en kaffe du synes er god, samt dosere minst 60 gr. kaffe per liter vann, understreker de to kaffeentusiastene. Ikke glem at kaffen må være fersk, vannet friskt og utstyret rent.

Er du så heldig å ha en trakter med godkjenning fra European Coffee Brewing Centre, har du trygghet for at dette er en trakter som trekker ut de beste smaks- og aromastoffene av kaffen. God kaffe er en forutsetning og dersom du kjøper hele bønner må du selvsagt sørge for at kverna er riktig innstilt.

Bilde av en som tester ekstraksjon av kaffe ved hjelp av refraktometer

Her er kravene til en godkjent trakter:
  • Godkjent kaffetrakter sikrer god kaffe hver gang.
  • Vannet skal nå 92°C innen ett minutt og holde seg mellom 92 og 96°C under hele traktingen. Det skal ta maksimalt ett minutt til all kaffen er gjennomfuktet.
  • Kontakttiden mellom vann og kaffe skal være 4 – 6 minutter for filtermalt kaffe. Tiden registreres fra vannet treffer kaffen i filterholderen til det slutter å renne jevnt.
  • Temperatur på ferdig kaffe målt rett etter tilberedning skal være 80–85°C.