Svanemerket kaffeløsning

Svanemerket finnes på mer enn 15000 varer og tjenester i Norge. Rengjøringsmidler, vedovner, tekstiler, møbler, maling, hudpleie, småbarnsprodukter, leker og papir er vi vel kjent med. Også trykkerier, rengjøringstjenester, vaskerier, renserier og restauranter. Men visste du at kaffeløsningen også kan svanemerkes?

I desember 2015 var Stiftelsen Miljømerking klar med kravene til Svanemerket kaffeløsning for hele Norden. Det ble noen oppslag i fagpressen selvsagt, men for de fleste gikk det hus forbi. Imidlertid setter flere og flere bedrifter miljø og bærekraft i fokus. Sertifiserte produkter øker i omfang, og vi kan ikke regne med at dette er et forbigående fenomen. 

Men hvordan går det egentlig? Er det noen av kaffetjeneste-leverandørene som kan tilby en Svanemerket løsning? Og hvilke krav er det egentlig som stilles?

Vi tok en prat med Tormod Lien, markedsrådgiver i Miljømerking og prosjektleder for Nettverk for miljømerket innkjøp.

– Siden vi lanserte dette i fjor har vi fått mange henvendelser, både fra kunder og leverandører. Kravene er tøffe, Svanemerket henger høyt, og det skal ikke være en enkel sak å få lisens, sier Tormod. Nå har den første norske kaffetjeneste-leverandøren fått svanemerket sin kaffetjeneste, og dette er bare begynnelsen.

Miljømerking har utviklet helhetlige krav for kaffetjenester og vurderer alt fra dyrking av kaffebønner, bruk av økologiske varer, kaffemaskinens energiforbruk og rengjøringsprodukter.

– Vi stiller krav om energieffektive kaffemaskiner. Vi setter tøffe miljø- og helsekrav til komponenter som er i kontakt med næringsmiddel. Vi forlanger høy prosentandel av sertifisert økologisk kaffe og øvrige produkter som tilbys med maskinen. Vi stiller strenge miljøkrav til forbruksvarer, vi forlanger energi- og klimaeffektiv transport, og vi krever også gode rutiner for rengjøring og vedlikehold av maskinene.

Tord Lien

Dagens krav er vedtatt november 2015 og gjelder til desember 2020.

– Vi reviderer kriteriene om lag hvert 5. år. Da oppdaterer vi og strammer inn kravene slik at de følger med i utviklingen og en bedret miljøprestasjon i bransjen, sier Tormod Lien. Vi har et klart mål om at det skal bli enklere for innkjøpere.

DET BEGYNNER Å RØRE PÅ SEG

Bare i Norden selges årlig 350 000 nye kaffemaskiner i følge Miljømerking. Det profesjonelle kaffemarkedet innenfor horeca og kontor er stort. Dersom svanemerkingen brer om seg. vil det gjøre en forskjell. Stiftelsen Tradebroker består av 52 medlemsbedrifter og fungerer som en innkjøpssentral for disse. Her finner vi mange store konsern og samlet representerer medlemmene mer enn 700 selskaper/avdelinger og om lag 130 000 ansatte. Tradebroker vektlegger miljøkrav med 20% i alle sine konkurranser

– Miljøkravene kommer for fullt, sier Endre Klungland i Tradebroker. De som jobber med miljøaspektet skaffer seg et forsprang. Vi vektlegger miljøkrav med 20% i alle våre konkurranser. Nylig vant Pelican Rouge en kaffeavtale med årlig verdi på mellom 22 og 25 millioner, men med et betydelig potensial. Kontrakten gjelder i tre år. Her ble kravene fra Svanemerket lagt inn i miljøkravene. Selv om prisen er høyere, har så mange som 34 av medlemmene valgt å benytte seg av denne kaffeavtalen. Og Klungland er klar. De store kommer til å etterspørre svanemerkede kaffeløsninger i fremtiden.

HVORDAN BLI SVANEMERKET?

De som ønsker Svanemerket må gjennom en søknadsprosess. Selve søknadsavgiften er kr. 25.000. De ulike kravene kan lastes ned på svanemerket.no. Miljømerking kan bidra i prosessen med veiledning.

– Vi håper at både private og offentlige virksomheter velger svanemerkede kaffetjenester. Da kommer flere til å drikke kaffe, te og kakao merket med økologiske og sosiale bærekraftsmerker. Ta kaffepause med god miljøsamvittighet, sier Tormod Lien.

FAKTA OM SVANEMERKEDE KAFFETJENESTER

  • Minst 90 prosent av kaffen skal være økologisk. Te, melk, sukker, kakao: 50 prosent økologisk til sammen.
  • Minst 30 prosent av kaffen skal være sertifisert med en merking for sosialt ansvar. Te, kakao, sukker: 10 prosent til sammen.
  • Strenge energikrav til kaffemaskinen.
  • Svanemerket stiller strenge krav til hvilke stoffer som kan inngå i den plasten og metallet som kommer i kontakt med kaffen og de andre matvarene som brukes i maskinen. Miljø- og helsefarlige stoffer som flammehemmere, halogenerte organiske forbindelser og mykgjørere som ftalater er forbudt.
  • Ingen rengjøringskjemikalier som er klassifisert som miljø- eller helsefarlige kan brukes.
  • Eventuelle engangskopper som leveres sammen med kaffetjenesten skal være svanemerkede eller være laget av fornybart materiale.
  • Alle sjåfører som arbeider med vedlikehold av maskinen skal ha gjennomgått kurs i miljøtilpasset kjøring. Bilene som brukes skal oppfylle Euronorm 5.

OM STIFTELSEN MILJØMERKING I NORGE

Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene Svanemerket og EU Ecolabel i Norge. Miljømerkede produkter og tjenester har gjennomgått en objektiv miljøvurdering.

I 1989 besluttet Nordisk Ministerråd å opprette en frivillig offisiell miljømerking, Svanemerket. Stiftelsen Miljømerking i Norge ble opprettet for å forvalte de offisielle miljømerkene i Norge.

Stiftelsen ledes av et styre med medlemmer oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet, miljøvernmyndighetene, Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Landsorganisasjonen i Norge, Forbrukerrådet, handelskjedene og miljøorganisasjonene.

Svanemerket er et helhetlig miljømerke som stiller krav til alle relevante miljøproblemer som kan oppstå i hele produktets livssyklus. For å kunne benytte Svanemerket, må kravene til det aktuelle produktet (vare eller tjeneste) være innfridd og et kontrollbesøk være utført. Det utstedes så en lisens som gjelder for tre eller fem år. Rapportering skjer årlig.