Rengjøring og vedlikehold av espressoutstyret

Rengjøring og vedlikehold kan nok være kjedelig, men et riktig renhold er første bud for å få en god espresso – kopp etter kopp, dag etter dag.
Daglig
 • Børst rent vannfordelingsfilteret i gruppen (tilberedningsenheten).
 • Løsne filteret fra filterholderen.
 • Sett inn et blindfilter i filterholderen. Fyll en dose Clean Drop Professional i blindfilteret, og gjør 3-4 vanlige tilberedninger.
 • Tøm blindfilteret, sett filterholder med blindfilter på plass igjen, og fortsett med tilberedninger til vannet er klart.
 • Gjør filter og filterholder helt rene, og legg dem i vann til neste dag.
 • Husk grundig rengjøring av steam-armen med lunkent vann slik at melkerester løser seg opp.
 • Skru av ytterste dyse på steam-armen. Dysen legges i vann tilsatt Clean Drop Professional til neste dag.
 • Tøm kvernen for malt kaffe. Børst beholderen ren.
 • Gjør maskin og kvern rene utvendig med en ren klut.
Ukentlig
 • Tøm beholderen for hele bønner og rengjør den godt med Clean Drop Professional. La beholderen bli ordentlig tørr før du heller på ny kaffe. Tørketips: Sett beholderen på varmeplaten på espressomaskinen.
 • Skru ut vannfordelingsfilteret i gruppen og børst dette før det monteres igjen.
 • Vask filter og filterholder grundig med Clean Drop Professional.
Månedlig
 • Fjern alle kafferester og kontrollér knivene i kvernens maleverk. Dersom kvernen er slitt, må knivene byttes ut.
Årlig
 • Maskinen bør ha full service. Kontroller filtrene og bytt dem om nødvendig.

Les også: Espresso: Nødvendig utstyr

Les mer om Clean Drop Professional.