Ny internasjonal helseklassifisering av kaffe

Helt siden kaffen kom i alminnelig bruk for tre-fire hundre år siden har det vært ulike forestillinger om  kaffens helseskadelige eller helsefremmende virkning.

Det har handlet om alt fra at kaffe hindret veksten, gjorde mennene impotente, forårsaket kreft til at den samme drikken kurerte hypokondere, fyllesjuke, og menstruasjonssmerter. Dessuten var kaffe gunstig for nyrene, forhindret kopper og gikt. I våre dager er vi også opptatt av risiko for sykdom, og når det gjelder kreftsykdommer er det International Agency for Research on Cancer (IARC) med sete i Lyon som har ansvaret for å gi offisielle råd til Verdens Helseorganisasjon om hva som anses som kreftfremkallende. IARC har i årenes løp vurdert en rekke matvarer og klassifisert i fire grupper  disse etter hvor sannsynlig det var at de kunne være kreftfremkallende.

1    Kreftfremkallende for  mennesker
2a  Sannsynligvis kreftfremkallende for mennesker
2b  Kanskje kreftfremkallende for mennesker
3    Ikke klassifiserbart med hensyn til kreftrisiko
4    Sannsynligvis ikke kreftfremkallende

I 1991 plasserte IARC kaffe i kategori 2b og konkluderte med at det kunne være en sammenheng mellom kaffe og urinblærekreft. Samtidig presiserte man at det ikke kunne utelukkes at dette var feil. I de 25 årene som har gått siden den gang har altså kaffe vært offentlig klassifisert som mulig kreftfremkallende. Dette til tross for at flere av undersøkelsene som forelå i 1991 var meget usikre og at senere studier med bedre design talte i annen retning. Blant annet er det fra norsk side en studie som antydet en beskyttende effekt av kaffe når det gjelder hudkreft (malignt melanom), og liknende effekt har blitt diskutert når det gjelder tykktarmskreft.

Men i dag 15. juni 2016 har IARC publisert en ny rapport i Lancet Oncology (Lancets spesielle tidsskrift for kreftsykdommer) der de flytter kaffe fra kategori 2b til kategori 3. De baserer endringen på nye analyser av alle tilgjengelige studier og konkluderer med at de ikke kan finne noen sammenheng mellom kaffe og risiko for kreftsykdommer. IARC går lenger og angir at det kaffe kanskje kan være beskyttende overfor visse kreftformer, og nevner spesielt kreft i livmoren og leverkreft.