Norsk Kaffeinformasjon styrker staben

Stig M. Hiller (46) er ansatt i Norsk Kaffeinformasjon (NKI) som teknisk sjef. Det betyr at Ole Sønstebø, som har hatt ansvaret for testing av kaffeutstyr og kursvirksomhet i 12 år, nå får følge av en erfaren bransjemann.

Stig har de siste 10 årene vært teknisk sjef hos Foodtech Interiør og Storkjøkken. Tidligere var han 7 år i Celcon BHS som solgte kaffeautomater og ulike drikkevareløsninger.

Stig har vært sentral i oppbyggingen av kaffe hos Foodtech og har svært god oversikt over det som finnes av tekniske løsninger på markedet. Han har hatt ansvaret for serviceavtalene til store kunder som Kaffebrenneriet, Stockfleths og Dromedar. Han har også hatt teknisk support til samarbeidspartnere over hele landet, deltatt på messer og besøkt leverandører over hele Europa.

Få har bedre kompetanse på avansert kaffeutstyr enn Stig M. Hiller, og nå skal han bidra til å styrke det tekniske miljøet hos Norsk Kaffeinformasjon.

European Coffee Brewing Centre (ECBC) drives av NKI og tester og godkjenner kaffemaskiner for hele Europa. Pågangen er stor fra produsenter som ønsker å ha godkjente kaffetraktere i sin portefølje.

– Når vi nå utvider den tekniske staben, er det et klart signal om at denne delen av vår virksomhet er viktig og skal prioriteres, sier Marit Lynes i Norsk Kaffeinformasjon. Interessen for kaffe er stadig økende og kundene etterspør kvalitet. Da må vi være tilgjengelige med topp kunnskap.

Stig vil i tillegg få ansvaret for NKIs kursvirksomhet, som omfatter grunnkurs og baristakurs samt skreddersydde kurs for bedrifter som vil skolere sine ansatte.

Stig_Ole_feature
Ole Sønstebø og Stig Hiller