Kaffeundersøkelsen 2022

Norsk Kaffeinformasjons årlige undersøkelse sier mye om hvor, når og hvordan nordmenn foretrekker å drikke kaffen sin.

Kaffedrikking og konsum

 • 86 % av befolkningen over 18 år drikker kaffe hver uke.
 • 74 % av befolkningen over 18 år drikker kaffe daglig. Tallene varierer, på Vestlandet er andelen 71 % mot Nord-Norge 83 %.
 • Gjennomsnittlig kaffekonsum blant kaffedrikkere er 5,5 kopper per dag. Dette tilsvarer 17,4 millioner kopper kaffe per dag.
 • Kaffekonsumet har hatt en stabil positiv utvikling de siste årene.
 • Interessen for kaffe er generelt stor. I aldersgrupper under 44 år, sier 23 % at de er meget interessert. Kun 12 % sier at de ikke er interessert.
 • Pandemien i 2020 og 2021 har endret litt på hvor kaffen drikkes, uten å endre nevneverdig på det totale konsumet. 47 % av konsumet drikkes hjemme, mens 34 % nytes på jobb. 19 % drikker kaffe andre steder. 
 • Andelen i befolkningen som drikker svart kaffe er 75 %. Flere menn (85 %) enn kvinner (64 %) foretrekker kaffe uten tilsetninger. I aldersgruppen under 30 år er andelen 63 %. Her er det imidlertid geografiske forskjeller (80 % i Midt-Norge, 70 % i Oslo)
 • Forbruket er høyest i aldersgruppen 45–59 år og i Nord-Norge og signifikant høyere blant menn enn kvinner.

Kaffe i ulike situasjoner

 • Kaffe nytes fortsatt i størst grad til frokost hjemme eller på jobb om morgenen.
 • Kaffe er en naturlig del i sosiale lag, og drikkes når man skal slappe av eller hygge seg.
 • 81 % av alle over 60 år har kaffetrakter (snitt 69 %). 
 • 92 % mener at kaffe er en grei drikk å servere gjester.
 • 50 % mener kaffe er et viktig samlingspunkt mellom kolleger eller studenter.

Kaffeutstyr

 • Kaffetrakter, presskanne og kapsel/podmaskin er det utstyret som flest har på kjøkkenet.
 • Kaffetrakter er den viktigste kilden til kaffekonsumet for nordmenn (61 %). 
 • Flere oppgir at de har en helautomatisk kaffemaskin (fra 8 % i 2019 til 14 % i 2022). Sammenlignet med gjennomsnittet har flere av 45–59 åringene helautomatisk kaffemaskin (20 %).
 • 21 % oppgir at de har kaffekvern. Dette er en økning på 9 % fra 2019. Kaffekvern er mest utbredt blant 30–44-åringer (28 %) og i Oslo (30 %). 
 • Traktekaffe er fortsatt den kaffen som har høyest preferanse blant kaffedrikkerne (38 %).  
 • Preferansen for kaffe fra helautomatiske maskiner er økende (16 %), nummer to etter kaffetrakter.
 • I aldersgruppen 30–44 år foretrekker 12 % håndbrygg, men snittet i befolkningen er 7 %. Tallet er økende. 
 • Til tross for at 36 % oppgir at de har en kapsel/podmaskin, er det bare 10 % som sier at de foretrekker dette. 
 • 54 % av kaffedrikkere rengjør kaffetrakter eller kaffeutstyret minst en gang i måneden.
 • 46 % rengjør kaffetrakter eller kaffeutstyret minst en gang i måneden. Midt-Norge og Nord-Norge er flinkest til å rense kaffeutstyret (51 %), mens Vestlandet kun har 42 %.

Kaffe og helse

 • 43% mener kaffe virker oppkvikkende når konsentrasjonen faller.
 • 53 % av befolkningen mener at kaffen virker positivt på fysisk eller følelsesmessig helsetilstand – en økning på hele 20 % fra 2011. Kun 8 % mener at det virker negativt, i 2011 var dette tallet 11 %.
 • 65 % av kaffedrikkere mener at kaffen virker positivt på fysisk eller følelsesmessig helsetilstand. Kun 5 % mener at det virker negativt.

LAST ILLUSTRASJON NED SOM PDF

Kilde: Norsk Kaffeinformasjon/Ipsos