Innkjøpsveiledning for kaffeløsninger

Norsk Kaffeinformasjon har utarbeidet en veiledning for kjøp av kaffeløsninger. Den inneholder beskrivelse av de ulike løsningene som tilbys i markedet og god hjelp til den som skal utarbeide konkurransegrunnlag når kaffeløsningen skal ut på anbud.

VeiledningVeiledningen ble distribuert gjennom magasinet Innkjøp og
Logistikk i september 2015. Utgave 2 ble utgitt våren 2017.

Ta kontakt med Norsk Kaffeinformasjon om dere ønsker å få den tilsendt.

Klikk på bildet  for å laste ned PDF.