Ingen helserisiko

EU-kommisjonen ba European Food Safety Authority (EFSA)
 om å gjennomføre en vurdering av helseeffekter knyttet til koffeinforbruk.

EFSA har nå publisert sin «Scientific Opinion on on the safety
 of caffeine», og konlkusjonen er klar:

Daglig inntak av koffein utgjør ingen helserisiko for den alminnelig friske befolkningen.

Dette gjelder koffeininntak, uavhengig av kilde, opp til 400 mg per dag for en voksen person på 70 kg. For gravide kvinner vil et koffeininntak opp til 200 mg per dag generelt ikke gi opphav til sikkerhetsbekymringer for fosteret.

EFSA har også vurdert koffein fra kosttilskudd i kombinasjon med fysisk trening, om mulige farer av å innta koffein sammen med alkohol, koffein og energidrikker, og med p-synephrine, et stoff som i økende grad finnes i kosttilskudd.
 Det er første gang at risikoen fra koffein fra alle kosttilskuddkilder 
er vurdert på EU-nivå.

En rekke risikovurderinger gjennomført av nasjonale og andre myndighetsorganer rundt om i verden ble grundig analysert
av EFSA arbeidsgruppe. Vurderingen ble avsluttet etter omfattende innspill fra medlemsstatene, forbrukergrupper, industrien og andre interesserte.

EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene om forhold knyttet til trygg mat.

Har du lyst til å lese mer om kaffe og helse finner du mye stoff på Coffee & Health, og «Scientific Opinion on on the safety
 of caffeine»  kan du laste ned HER.