=Oslo åpner kaffebar 

Anniken Nordengen smiler fornøyd. Etter måneder med forberedelser kan hun og resten av gjengen bak Oslo nyeste kaffebar åpne dørene. Midt i sentrum ligger =Kaffe, nærmere bestemt Akersgata 32. Mer sentralt kan det ikke bli og kundene har allerede funnet veien.

Det hele startet med en real gatefest kvelden i forveien. Masse folk og topp stemning. Bent Høie klippet snoren og erklærte =Kaffe for åpnet. Med vannlekkasje i natt, fikk man raskt kontakt med virkeligheten. Men med litt improvisasjon og godt humør, fikk kaffetørste gjester allikevel nyte gratis kaffe de første formiddagstimene.

Bilde av Bent Høie som klipper snoren

=Kaffe er en kaffebar som skal konkurrere med de etablerte kjedene i Oslo om byens kresne kaffekunder. Vi skal være i tet på kvalitet, på service og på pris. Det eneste som skal skille =Kaffe fra de andre aktørene, er at menneskene bak disken har en litt annen bakgrunn enn andre baristaer, sier Gunvor Hægstad i stiftelsen Erlik.

=Oslo har i snart tolv år gitt vanskeligstilte og rusavhengige i hovedstaden en verdig jobb gjennom gatemagasinsalg. Nå vil Stiftelsen Erlik, som står bak gatemagasinet, gi denne gruppa enda en mulighet for lønnet arbeid, jobbtrening, kompetanse og mestring. Et tilbud med fastere rammer, som ligger nærmere en normal jobb enn det å selge =Oslo..

=Kaffe vil ha to miljøarbeidere på jobb og to profesjonelle baristaer. De rusavhengige forplikter seg til å jobbe 2–3 dager i uka og opplæringen er gjennomført.

– De har ofte levd et tøft liv og falt utenfor arbeidslivet. Enkelte av dem har aldri tidligere vært i ordinært arbeid, sier Camilla Svingen, daglig leder i Erlik, og en av drivkreftene bak prosjektet.

Bilde av Bent Høie i forbindelse med åpningen av Erik Kaffe

Kommersiell drift

=Kaffe skal, i likhet med gatemagasinet =Oslo, driftes kommersielt, og på sikt ikke være avhengig av bevilgninger fra stat, kommune eller sponsorer. Dette sikrer en mer forutsigbar og stabil drift, og tryggere arbeidsplasser. Et eventuelt overskudd skal brukes til å åpne flere filialer, og gi enda flere vanskeligstilte sjansen til å gå på jobb hver dag, lære et fag og delta i samfunnet.

erlikkaffe=Kaffe skal, i likhet med gatemagasinet =Oslo, være en berikelse for byen. Det skal være et sted hvor møter mellom mennesker i vidt forskjellige livssituasjoner bryter ned fordommer og maner til ettertanke.

– Kundene våre er de samme du finner i alle byens kaffebarer, mens de ansatte er mennesker som lever i samme by, men i en annen verden. Da vi i vinter fortalte om prosjektet i pressen, var responsen overveldende. Vi tror Oslofolk kommer til å slutte opp om og støtte =Kaffe, som de har gjort med gatemagasinet =Oslo, avslutter Camilla Svingen.

TV-serie

Teddy TV og Petter Nyquist har gjennom de siste månedene fulgt opplæringen av de nye baristaene og tilblivelsen av kaffebaren. Nå blir det TV-serie med «Petter Uteligger» og resten av gjengen bak =Kaffe. Og det er ikke tvil om at Petter Nyquist har bidratt stort til den oppmerksomheten dette prosjektet har fått.Bile av Petter Nyquist med ballonger


=Oslo

Norsk gatemagasin, grunnlagt 2005, solgt av vanskeligstilte mennesker i Oslo. Utkommer hver måned i et opplag på normalt 15000 eksemplarer. Bladet blir utformet og redigert av profesjonelle journalister og fotografer. Redaktør:  Det finnes om lag 250 aktive selgere og overskudd fra salget går tilbake til disse.

Hensikten med bladet er å hjelpe rusavhengige og vanskeligstilte til et bedre liv gjennom hjelp til selvhjelp («verdig arbeid»), skape debatt om rusomsorg og øke medmenneskelig engasjement og holdningsendringer overfor rusavhengige og andre vanskeligstilte.

Fra 2009 spredte Erlik seg til flere byer på Østlandet. Utenfor Oslo heter magasinet =Norge, men innholdet er det samme. To ansatte og mange eksterne journalister fyller femti reklamefrie sider hver måned. I dag finner du gatemagasinet i Sarpsborg, Tønsberg, Drammen, Kongsvinger, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.