I kaffeopplysningens tjeneste

Norsk Kaffeinformasjons leder Egil Pettersen (67) begynte å drikke kaffe som tiåring. Siden da har folks kaffebevissthet gjort kvantesprang framover, men fortsatt er det en vei å gå. - Det syndes ennå med kaffe-bryggingen her i landet, slår han fast.

Det Pettersen ikke vet om kaffe, er knapt verdt å vite. Som tiåring ble kaffe med melk servert til nonsmaten etter dagens dont på marken hjemme i Eidsfjorden i Vesterålen. Siden har gleden ved kaffe alltid vært der, både privat og yrkesmessig.

– Jeg mener vi satte pris på det. Det var en god drikk som ikke var så varm, sier Pettersen. – Den virkelige gleden ved kaffen kom for alvor da jeg dukket ned i denne spennende verdenen yrkesmessig, og så hvor lite som skal til for å heve resultatet.

Som tidlig moden kaffedrikker, kokk, sjømann og kafévert hadde han et allerede langvarig profesjonelt forhold til drikken da han i 1979 begynte i Norsk Kaffeinformasjon (NKI) – trodde han.

– Det ble en aha-opplevelse for meg å begynne i NKI – som fulltids kaffe-informatør. Jeg kom inn i dette med bakgrunn som kokk, og i den tiden da kaffe ”bare” var kaffe. Jeg innså etter hvert at jeg hadde vært med på å ødelegge litervis gjennom datidens måte å tilberede kaffe på, smiler han.

I NKI og Kaffetilberedningssenterets lokaler i Oslo lukter det herlig, nymalt kaffe. I hyller og rom står nye og tidligere produkter og utstyr side om side – og forteller om aktiv virksomhet gjennom 50 år i kaffeopplysningens tjeneste. Når Pettersen til sommeren går av som pensjonist, har han vært aktiv i NKI i nesten 30 år – og det har aldri vært kjedelig, bedyrer han.

– Fordi en lærer noe nytt hele tiden. Kaffe er et levende produkt. Jo mer en dukker inn i dette, desto mer spennende blir det. Bare innen de to hovedtypene kaffe, Arabica og Robusta, finnes det en rekke varianter og med svært ulike smakskarakteristikker. Dessuten er det jobb med frihet under ansvar, og med kjempehyggelige kolleger både i organisasjonen og i bransjen.

”Kaffens fagre rike”

NKI-virksomheten har endret seg betydelig siden den første tiden da han tilbrakte lange perioder i bilen, som omreisende kaffe-evangelist gjennom landet.

– Jeg var nærmest evig på reise for å opplyse om ”kaffens fagre rike”. Kjørte rundt med demonstrasjonsurner, traktere og fremvisningsutstyr for 16  mm film i bilen, til kokke- og andre skoler, bedrifter og foreninger. Ofte med representanter fra grossister og importører med.

egil-6158-600x740
Filtermetoden er Egil Pettersens personlige favoritt når det kommer til bryggkunst. Her i NKIs tilberedningssenter i Oslo. Foto: Cox Oslo.

Kursingen besto i å lære brukerne å lage bedre kaffe: riktig malingsgrad, riktig dosering og vanntemperatur. Ofte måtte kaffemaskiner justeres på tid og temperatur når de ikke produserte god kaffe. Det var en givende tid. ”Alle” har et forhold til kaffe, på godt og vondt, så Pettersen & co fikk ofte sterk respons på budskapet.

– De fleste kursdeltakere var opplært i tradisjonen med å utnytte kaffen mest mulig for å spare, og utallige av dem fikk en aha-opplevelse da de fikk smake kvalitetsbrygget kaffe. Mange satte derfor pris på vår fokus på den ferdige drikkens kvalitet, forteller han.

Kaffe i mindre mengder

På 80-tallet ble kunnskapen om ”desentralisert kaffetilberedning” rullet ut av Pettersen og hans medarbeidere, fortrinnsvis rettet mot storhusholdninger som for eksempel forsvar- og sykehus-anlegg.

– Ofte ble kveldskaffen laget ferdig allerede på dagskiftet av kjøkkenpersonalet, og ble gjerne stående timesvis før servering på større institusjoner. Tenk hvordan kaffen smakte..!

Å heller tilberede kaffen i mindre mengder, i enheter strategisk plassert for brukerne, og nærmere tidspunktet for bruk – var sentrale omstillinger i riktig retning. Denne utviklingen har intensivert de senere år, og i dag blir enkoppsautomater stadig mer populære både på arbeid og privat.

Egil-in-action-kaffekursing-600x391
Egil Pettersen har brukt utallige timer på oppsøkende kursvirksomhet for å lære nordmenn å lage bedre kaffe. Foto: NKI

Fortsatt kaffe-syndere

Kunnskapen rundt tilberedning av kaffe har endret seg betydelig, men Pettersen og NKI snakker fortsatt det samme budskap som for 30 år siden når det gjelder kaffebrygging. Oppskriften det kan ikke gjentas ofte nok: Rent og friskt vann, riktige doseringer samt rent og riktig bryggeutstyr!

For fortsatt er det bare et mindretall som fullt og helt behersker kaffebryggingens kunst.

– Til en viss grad er forbrukeren blitt bedre, og forbrukerinformasjon er lettere tilgjengelig i dag via internett og andre media. Framveksten av kaffebar-kulturen, der kaffe gjerne er ”den nye vinen” og en snakker om kaffens ulike smakskarakteristikker, har også bidratt mye. Men relativt sett representerer dette en liten andel. For befolkning sett under ett er det fortsatt en vei å gå. Det syndes ennå i tilberedningsfasen ved at det benyttes ikke-godkjente traktere og det slumses med dosering og rengjøring, mener Pettersen.

– De som fokuserer på hvor mye de kan ”spare” per kopp ved å utnytte kaffen maksimalt, istedenfor å se hvor mye de kan tjene per kopp ved å servere kvalitet, finnes fortsatt der ute!

Norsk kvalitetsfokus

I byenes kaffebarer tilberedes kvalitetskaffe, og selv tar han gjerne  en espresso eller aller helst ”vanlig” svart kaffe uten forstyrrende tilsetninger. Kaffebarenes etter hvert økte fokus på svart kaffe og bønnenes opprinnelse er prisverdig, mener han.

– De første årenes satsing på espressobaserte drikker var kanskje en måte å få unge mennesker interesserte i kaffe, og det har de lyktes med. Men i Norge har kaffe-kvalitet vært viktig lenge før kaffebarene. Her har kaffe stått på ”egne ben” og dermed ikke så lett å ”tøyse bort” eller skjule eventuelle dårlige råvarer i kaffe-tilsetninger, sier Pettersen. Rundreisen på den amerikanske vestkysten for å studere kaffebar-kulturens utspring bekreftet det.

– Det var godt å erfare at kvaliteten på kaffebarene var så langt høyere i Norge enn det vi fikk se i USA, og det har nok bakgrunn i at grunnlaget var høyt i Norge fra før.

Det pirrende og eksklusive

Norge og Finland er fortsatt i verdenstoppen med et forbruk på rundt 9,5 kg råkaffe årlig, noe som betyr cirka 3,5 kopper kaffe daglig per nordmann. Pettersen mener det kan være vanskelig å få nordmenn til å drikke mer kaffe enn i dag, men er likevel optimistisk på kaffens vegne.

– Jeg er stolt og glad over at kaffe holder posisjonen i dag, ikke minst når en ser den økende konkurransen fra andre drikker.  Det er grenser for hvor mye drikke en kan konsumere, så for å opprettholde posisjonen bør det fokuseres ytterligere på kvalitet,  spennende og gjerne priseksklusiv kaffe – som kan pirre forbrukerens nysgjerrighet.

Viktig, nøytral posisjon

På tampen av sin egen kaffebaserte yrkeskarriere synes Pettersen det er mest å glede seg over.

– Jeg er svært fornøyd med at den norske kaffebransjen holder så høy standard som vi gjør. Til tross for prispresset i dagligvaremarkedet, er størstedelen av kaffen som omsettes her i  landet av høy kvalitet. Dette tror jeg har vært medvirkende til at vi har klart opprettholde et høyt kaffekonsum her i landet.

At han selv også kan ha vært med og balansere og bidra til å holde den norske kaffebransjen samlet under NKI-paraplyen, er også en stor gevinst som gleder, sier Pettersen, som mener NKIs posisjon i fremtiden fortsatt vil være viktig for bransjen.

– En rendyrket nøytral organisasjon, som fremmer balanserte vinklinger på kaffe-produktene – fra bønne til kopp – vil alltid ha sin posisjon. Produsentenes merkefokus er prisverdig og positiv, men en bransjeorganisasjon som fungerer nøytralt mellom kaffehus, myndigheter og utenlandske organisasjoner, vil forbli viktig å kunne støtte seg til også i fremtiden.

Leve lidenskapen!

Som pensjonist håper Pettersen på mer tid til lidenskapen for kaffe, og da gjerne i form av fine kaffestunder i båten og sammen med kona Inger Marie.

– På sjøen er det min personlige favorittmåte å tilberede kaffe på – filtermetoden – som gjelder: Kaldt friskt vann på gassblusset, god kaffe med riktig malingsgrad, filtrert med riktig kontakttid…”..og om lidt er kaffen klar…”