Hva betyr merket på kaffeposen?

Om du titter nærmere på kaffeposen finner du ofte ulike merker. Her er oversikten over de mest brukte i Norge. 

COE_Logo_1395uCup of Excellence startet i Brasil i 1999 og er den mest prestisjefylte kaffekonkurransen i bransjen. Konkurransen holdes årlig i utvalgte land i Sør- og Sentral Amerika samt Afrika. Alle kan sende inn kaffeprøver til konkurransen hvor partiene først blir vurdert av en lokal jury. Kaffene som går videre blir deretter smaksvurdert av en internasjonal jury. All smakingen foregår blindt etter cuppingkriterier som  aroma, renhet,  sødme, syrlighet, munnfølelse, smak, ettersmak og balanse. Kaffen selges på internett-auksjoner til høystbydende, og prisen kaffene oppnår er ofte svært høy. Gjennomsnittlig betales det mer enn 3,5 ganger markedspris for disse kaffene.  Cup of Excellence konkurransene bidrar på denne måten til økt fokus på kvalitet som igjen gir farmerne en mer rettferdig pris for kaffen sin. Varemerke og logo er beskyttet av The  Alliance for Coffee Excellence, Inc.


Rainforest logoRainforest Alliance er en internasjonal  organisasjon som ble grunnlagt i USA  i 1987.  Den jobber for å bevare biologisk mangfold og bærekraftig livsgrunnlag ved å kombinere landbruksmetoder, forretningspraksis og forbrukeratferd. Sertiseringsordningen til Rainforest  Alliance garanterer at råvarene er produsert under verdige og miljøvennlige  forhold. Årlig gjennomfører Rainforest  Alliance kontroller på gårdene som er med i ordningen.

The Rainforest Alliance bruker markedets krefter mot avskoging og miljøødeleggelser. De arbeider for å sikre at millioner av hektar med drivverdig skog, jordbrukseiendommer og hotelleiendommer  forvaltes bærekraftig i henhold til strenge standarder.


UTZ_logo_RGB_pos_HRUTZ Certified er en merkeordning og et program for bærekraftig jordbruk som  ble lansert i 2002. Organisasjonen har  hovedkvarter i Amsterdam og retter seg mot kaffe, te, kakao og andre produkter. UTZ-sertiserte kooperativer og produsentgrupper må rette seg etter en Code of  Conduct  med et sett av internasjonalt anerkjente kriterier for bærekraftig og profesjonell kaffedyrking som inkluderer forretningsmessig, sosial og miljømessig praksis.

UTZ-sertiserte produkter skal være  sporbare. Organisasjonen opererer et  avansert web-basert sporingssystem.  Noen kaffemerker og detaljhandlere gir også kundene denne gjennomsiktigheten gjennom online sporing. UTZ-sertisert kaffe selges i nesten 50 land, blant andre Nederland, Belgia, Frankrike,  Storbritannia,  Sveits, Japan, USA, Canada og de skandinaviske landene.


PrintFairtrade er en internasjonal merkeordning  som gjennom handel, styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon,  lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.

Fairtrade-merking av produkter gjør det mulig for importører og forbrukere å  bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land. Fairtrade-systemet er bygget opp rundt et sett internasjonale standarder for organisering i kooperativer, trygge arbeidsforhold, arbeiderrettigheter og  bærekraftig råvarebetaling. Fairtrade-merket går som en rød tråd gjennom hele Fairtrade-systemet. Det  brukes til å identisere produktene på ferden fra dyrking til butikk, og fungerer som forbrukeres veiviser til produkter som er produsert og handlet etter Fairtrade-standardene.


PrintKaffeleverandører som er medlem i Norsk Kaffeinformasjon og etterlever organisasjonens standarder kan benytte det sirkelrunde «kaffemerket» på sine produkter.

  • Produsenten er medlem i Norsk Kaffeinformasjon
  • Kaffen har en korrekt standard malingsgrad
  • Produsenten anbefaler korrekt dosering; ca 60 gram  kaffe per liter vann
  • Restfuktighet i kaffen er under 4 %
  • Produsenten anbefaler jevnlig rengjøring av tilberedningsutstyr
  • Produsenten anbefaler bruk av godkjent trakter

European Coffee Brewing Centre (ECBC) foretar jevnlig testing og  godkjenning av kaffemaskiner og traktere både for det norske og internasjonale markedet. De maskinene som er utstyrt med dette Godkjent-2011-outlined-1A7-Gjeldende-2011merket skal garantere at kaffen blir brygget på riktig tid og temperatur. En del av de større kaffehusene benytter merket på kaffeposene i forbindelse med tilberedningsregler.

ECBC ble etablert i 1975 og testsenteret holder til i Oslo. Dette er en nøytral aktør som samarbeider med Specialty Coffee Association of America (SCAA) om felles krav og testprosedyrer.debio_okologiAlle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen. Økologisk kaffe betyr at bønnene er dyrket uten bruk av sprøytemiddel eller kunstgjødsel. For å kunne  markedsføre kaffe som økologisk,  må den være Debio-merket.  Denne merkeordningen skal gi forbrukerne sikkerhet for at kaffen er dyrket etter økologiske prinsipper.