Generalforsamling 26.4 2017

Styret i Norsk Kaffeinformasjon ønsker velkommen til generalforsamling på Hotel Continental 26. april

Generalforsamlingen starter kl. 15.00 med påfølgende middag kl. 18.00 i Teatersalen.

Ansatte i medlemsbedriftene er hjertelig velkomne og vi håper å se riktig mange denne dagen.