Er du klar for grønne innkjøp?

God kaffe og pålitelig service er ikke nok. Hvis du ikke har miljøsertifisering og bærekraft på plass, klarer du neppe å henge med når de store kaffekontraktene skal ut på anbud.

– De som ikke tar miljø og bærekraft på alvor, og som ikke kan levere løsninger med stadig strengere krav, vil bli hektet av kampen om de store kundene.

Det sier Erik Gulbrandsen, administrerende direktør i Waterlogic Norge. Selskapet leverer vannautomater verden over. Et globalt selskap, etablert i Storbritannia i 1992, med kontorer i 15 land og forhandlere i 50.

I 2005 kom de inn på kaffemarkedet i Norge, i det stadig voksende markedet for «kontorkaffe». Det kjennetegnes stort sett av at leverandørene leverer totalløsninger med både maskin, service, kaffe og andre ingredienser. Markedet vokser, og Waterlogic har markert seg ved å vinne noen store offentlige anbud de siste årene. Selskapet har også jobbet iherdig med ulike sertifiseringer. Da står det bedre rustet når krav til etikk, miljø og bærekraft i stadig større grad blir grunnpilarer i innkjøp.

SATSER PÅ SERTIFISERINGER

– Det startet med medlemskap i Initiativ for Etisk Handel i 2016. Deretter fulgte Svanemerket kaffetjeneste og ISO 14001- sertifiseringen, sier Erik Gulbrandsen. ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøledelse.

Waterlogic var først ute med svanemerket kaffeløsning for bedriftsmarkedet. Et omfattende arbeid lå bak, for her er det ikke bare krav til kaffe og maskin som inngår. Hele produktets livssyklus blir vurdert. Forbruksvarer, biler, sjåfører, hygiene og andre faktorer blir underlagt strenge krav. Råvarene skal tas ut på en bærekraftig måte, skadelige kjemikalier bør unngås, det skal drives energivennlig og arbeiderne skal behandles bra. Så skal selvsagt produktene være trygge å bruke, ha lang holdbarhet og i størst mulig grad la seg gjenbruke eller gjenvinne.

KJØRER PENT OG ELEKTRISK

– Det har vært et omfattende arbeid, understreker Erik. – Men det har også tvunget oss til å gjennomgå alt vi driver med systematisk. Og vi har fått oss noen aha-opplevelser underveis. Vi måtte blant annet sende alle sjåførene våre på kurs for å lære å kjøre penere. Så sparte vi da også drivstoff, smiler han.

Waterlogic måtte tenke nytt rundt hele servicekonseptet og lage rasjonelle løsninger. Det betyr kortest mulig kjøreavstand, og elbil og kollektivtransport der det er mulig.

– Det hjelper forresten ikke med elbil om vi ikke får parkert! Byene er i endring, og det går bare én vei. Vi må tenke nytt og lage smarte løsninger. Kanskje vi må lage «grønne hub-er», knutepunkter sentralt plassert med n.dvendige produkter og materiell. Så kan servicemedarbeidere betjene kunder midt i Oslo

FJERNSTYRING

Erik Gulbrandsen er tydelig engasjert i arbeidet, og han har dyktige mennesker rundt seg som brenner for dette. Øyvind Carlsen (forretningsutvikler) og Magnus Hillestad (salgssjef) er to av dem. Begge kommer fra Clear Water Group, som utviklet et avansert system for vannrenseteknologi og kjølere. Begge er opptatt av hvordan ny teknologi i kombinasjon med tydelige miljøkrav vil skape nye løsninger for fremtiden.

– Telemetri og fjernstyring er på full fart inn og gir oss store muligheter, sier Øyvind. – Her finnes det løsninger i dag, og det vil komme nye og bedre i tiden fremover. Vi kan overvåke utstyret, vi kan se hvor mye som går av kaffe, og vi kan fjernprogrammere. Vi trenger ikke å ha faste oppmøter eller reise på måfå. Vi kan «se» hva som må gjøres og få en helt annen presisjon i servicearbeidet. Dette er lønnsomt for både kunden og oss, og til syvende og sist er det bra for miljøet.

– Det blir ellers mer og mer fokus på hele livsløpet, sier Magnus. – Her kommer Svanemerket inn. Det er så helhetlig. Han synes det er rart at ikke flere har kommet inn i denne ordningen, men innrømmer at det var komplisert og krevde mye. – Men vi har skaffet oss et fortrinn og fått knagger å henge ting på. Det gjør oss bedre og bedre hver dag.

Erik Gulbrandsen og Magnus Hillestad

DET OFFENTLIGE GÅR FORAN

Nå skal Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT – og Miljødirektoratet – levere utkast til handlingsplan for grønne og innovative anskaffelser innen 1. oktober. 3000 virksomheter hører inn under lov om offentlige anskaffelser. Da kan vi nok forvente full gass med miljøkrav. Det offentlige kjøper for mer enn 550 milliarder kroner hvert år, så det er mange grunner til å følge med på hva som skjer her.

– De offentlige går foran, og Norge driver fram dette i Skandinavia, sier Erik. – Så ser vi at det private kommer etter.

Det store vendepunktet kom i 2013. Da krevde Oslo kommune at alle produktene i den nye rammeavtalen skulle være sertifiserte. Dette skapte nærmest presedens, for etterpå kom både Trondheim og Bergen kommune med tilsvarende og strengere krav. Helseforetakenes Innkjøpsservice (Hinas) og Forsvaret har også fulgt opp.

Waterlogic vant denne store anbudskonkurransen i Oslo Kommune og ser at de har oppnådd konkurransefortrinn i enkelte anbud med den bevisste satsingen sin.

– Holdningene og trendene blant bedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner har endret seg raskt de siste årene. Mange velger å tenke annerledes og se fordelene og konkurransemulighetene rundt bærekraft og samfunnsansvar. Det vil ikke bare ha en positiv innvirkning på omdømmet, men også på lønnsomheten. Det gir et klart konkurransefortrinn, noe som blir ekstra tydelig under de store anbudskonkurransene fra det offentlige, sier Helene Klovholt, kontraktspesialist og kvalitetsansvarlig hos Waterlogic Norge.

NÅ SETTES FARTEN OPP

Staten må gå foran i det grønne skiftet, krever miljøbevegelsen. Med velfylt lommebok og innkjøp for bortimot halvannen milliard hver dag, kan det offentlige bidra til endring og grønn vekst.

I stortingsmelding 22 om smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen vil komme med en handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser. Difi – Direktoratet for Forvaltning og IKT – skal levere utkast til handlingsplan 1. oktober 2020. Da kan vi forvente full gass 

– Det offentlige kjøper for mer enn 500 milliarder hvert år. Det gir en viss innkjøpsmakt, sier Lennart Hovland. Han er redaktør av Anbud365, og har i flere tiår formidlet nyheter og analyser av offentlige innkjøp. I 2019 fikk han Anskaffelskonferansens hederspris

– Når vi i tillegg vet at det offentlige er en kjærkommen kunde for stort og smått i næringslivet, kan makten brukes i en oppdragende hensikt. De skal jo tjene penger og må innrette seg etter markedets etterspørsel. Dette gjelder også for kaffebransjen, smiler Hovland.

I de store anbudene på kaffeløsninger, har miljøkravene vært tilstede i flere år, men kompetansen hos innkjøpere er ikke alltid tilstede. Med stadig økende antall krav gjelder det å holde tunga rett i munnen. Mang en kaffeleverandør river seg i håret over «håpløse» anbudsforespørsler hvor ting ikke henger sammen.

– Kompetansen må styrkes, sier Hovland. Med om lag 3000 virksomheter blir makten fragmentert. Digitalisering kan bidra til effektivisering og forenkling. Med riktige verktøy kan man gjøre gode og tidsriktige anskaffelser.

Lennart Hovland ønsker Difi lykke til.
– At klima- og miljømyndigheten gjennom årene har hatt en mer «humpete» tilnærming til å gi Difi de nødvendige midlene, er trolig glemt nå. Det er full fart fremover. Det er klimamålene det gjelder, og når historiebøkene skrives, hadde det jo vært innmari positivt med en setning om Difis og alle offentlige innkjøperes vellykkede innsats for å nå målene.