Utkast til risikovurdering av koffein

Enkeltdoser av koffein på inntil 200 milligram og et daglig inntak på inntil 400 milligram koffein gir ikke grunn til bekymring for voksne europeere. Dette er to av de foreløpige konklusjonene i utkastet til risikovurdering av koffein som EFSA, EUs mattrygghetsorgan, nå har lagt ut på høring.

Andre sentrale foreløpige konklusjoner er:

  • Enkeltdoser av koffein på inntil 200 mg gir heller ikke grunn til bekymring for voksne (18-65 år) når det inntas mindre enn to timer før hard trening.
  • Det er lite sannsynlig at koffein har en negativ effekt sammen med andre ingredienser i «energidrikker», for eksempel taurin og D-glucurono-γ-lakton, eller alkohol.
  • For gravide kvinner gir inntak på opp til 200 milligram koffein per dag ikke grunn til bekymring for fosteret.
  • For barn (3-10 år) og ungdom (10-18 år) regnes et daglig inntak på 3 milligram koffein per kilogram kroppsvekt som trygt.
  • Enkeltdoser av koffein på 100 milligram kan for enkelte voksne gjøre at det tar lengre tid å sovne og at de sover kortere

EFSA ønsker innspill
EFSA legger nå utkast til risikovurdering av koffein ut på høring. Høringen er åpen til fram til 15. mars 2015.

EFSA planlegger også et møte med berørte parter i begynnelsen av mars 2015. Det kommer flere detaljer om møtet på EFSAs nettsider i nærmeste framtid.

Kilde: Vitenskapskomiteen for mattryggehet (offisielt kontaktpunkt for EFSA i Norge.)