Alle innlegg av Nils Henrik Sjo

Verdens mest moderne kaffebrenneri

Anlegget i Vestby skal sikre en bærekraftig produksjon av kvalitetskaffe for fremtiden, sier administrerende direktør Espen Gjerde i Joh. Johannson.

Foto: Tor Erik Sagvolden

– Miljøengasjementet i dette prosjektet er ektefølt og sterkt. Dette er ambisjoner som er retningsgivende for oss, og som vi og våre eiere er opptatt av å realisere – selv om denne investeringen i kroner er betydelig større enn om vi hadde bygget et ordinært kaffeforedlingsanlegg. Den forventede prislappen på anlegget er 625 millioner kroner.

Joh. Johannsons 9400 kvadratmeter store anlegg er i ferd med å ta form.  De gigantiske trekonstruksjonene er langt på vei ferdig montert, og vil gjøre dette til landets største industribygning konstruert i tre.

– Tre som byggemateriale gir flere fordeler rent bærekraftsmessig, men det er også krevende fordi det nødvendiggjør en del spesialløsninger, sier teknisk direktør Ole-Kristian Mosvoll.

Bilde av fasade på kaffebrenneri i Vestby

AVANSERT

I løpet av 2020 vil en stor andel av kaffen som drikkes i Norge bli produsert ved anlegget. Dette blir et av verdens mest avanserte for foredling av kaffe, og ny teknologi vil sørge for at all kaffe som leveres fra Joh. Johannson, blir produsert på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Den årlige produksjonen er estimert til 12000 tonn ferdig kaffe.

SUVEREN SMAK

– Og smaken blir selvfølgelig suveren som alltid, fremhever markedsdirektør Ted Allergoth med et smil! Selve produksjonen vil endres på mange måter, med det vil ikke rokke ved de gode smaksopplevelsene som kaffemerkene våre er kjent for. Vi er veldig opptatt av å videreføre dette slik at kundene får akkurat det de er vant til. Det betyr at selve brenningen av kaffen vil foregå på samme måte som før, forklarer Allergoth. Samtidig er det viktig å få frem at det nye anlegget gir mange nye muligheter rent pakketeknisk. Blant annet vil vi kunne produsere mindre serier, og vi kan tilby flere ulike kaffevarianter.

KLIMANØYTRAL

Men hva er det som gjør dette bygget så spesielt?

– Det er en rekke faktorer som bidrar til å gjøre dette bygget unikt, forklarer Mosvoll:

  • Det muliggjør bl.a. en helt annen og mer miljøvennlig produksjon.
  • I forhold til dagens anlegg blir klimautslippet/CO2-utslippet redusert med opptil 86 %.
  • Bygget vil ha en egen energi-sentral som sikrer optimal bruk av restvarme.
  • Det er langt mer effektivt.
  • Høy automatiseringsgrad i anlegget reduserer faren for feil og øker kvaliteten.

– Det er også viktig å få frem at anlegget vil ha en klimanøytral drift og en lavutslippsprosess for kaffeforedling. Klimanøytral drift innebærer at vi produserer like mye eller mer energi enn det som kreves for å drifte bygget. Det skal oppnås gjennom klimatiltak og egenproduksjon av strøm, forklarer Mosvoll.

NY TEKNOLOGI

– Kaffeforedlingsanlegget i Vestby baserer seg på bruk av ny teknologi på en rekke områder, bl.a. når det gjelder bruk av kjølebrønner, lavkarbon-solceller, varmegjenvinning og bruk av biogass. Det unike med anlegget er at det er første gang man setter disse elementene sammen for å lage et bærekraftig produksjonsanlegg for kaffe, sier Gjerde.

– For oss er dette et spennende prosjekt vi er mektig stolte av. Vi kjenner ikke til noe tilsvarende anlegg noe annet sted i verden, hverken byggeteknisk eller på miljøsiden.

Illustrasjon som viser kaffebrenneri i Vestby
Slik skal det ferdige kaffeanlegget fremstå.

MULIGHETER

Vil det nye anlegget gi rom for utforskning og utvikling av nye kaffeprodukter?

– Vi legger ned betydelige ressurser i utviklingen av et kompetansesenter ved anlegget, noe vi tror og håper mange vil ha glede og nytte av. Dette vil ha flere anvendelsesområder, og det å se på utviklingen av nye produkter vil også være en del av dette, sier Allergoth.

Vil det komme flere produkter i sortimentet som et resultat av mulighetene et nytt anlegg gir?

– Det vil det høyst sannsynlig gjøre, uten at vi fokuserer så mye på dette i dag. Nå er vi oppsatt på å ferdigstille anlegget etter de planer som er lagt. Når det er sagt, mener vi at det å tilby kvalitetskaffe produsert i et klimanøytralt anlegg, vil gi oss en betydelig konkurransekraft i årene som kommer, fremhever Espen Gjerde, Ole-Kristian Mosvoll og Ted Allergoth.

Bilde av tre menn utenfor kaffebrenneri i Vestby
Fra venstre: Ted Allergoth, Espen Gjerde og Ole-Kristian Mosvoll. (Foto: Nils Henrik Sjo)