Historie15

Kommersielle espressomaskiner
dukket
opp i Italia på begynnelsen av 1900-tallet.
De har stadig blitt modifisert og forbedret
fram til dem vi ser i dag.