Alle innlegg av Stian Vasvik

Verden trenger mer kaffe til lønnsomme priser

De neste ti årene må verdens kaffeproduksjon økes kraftig for å dekke etterspørselen. Miljøhensyn samt sosiale og økonomiske faktorer må samordnes for å lykkes.

Michael Opitz (midt i bildet), leder av Hanns R. Neumann Stiftung i Hamburg, er ikke i tvil:

– For å dekke etterspørselen i 2020 trenger vi 25-30 millioner flere kaffesekker enn i dag, sier Opitz til Dagligvarehandelen.

Siden en sekk inneholder 60 kilo, betyr det at produksjonen må øke med mellom 150 og 180 millioner – hvert eneste år.

– Årsaken er at den yngre generasjonen i store land som Kina og India har begynt å drikke kaffe. Det konsumeres også mer i Øst-Europa og i produsentlandene selv, særlig i Brasil og Mexico.

Nye modeller

Opitz antar at det må plantes kaffe på en million hektar land mer enn i dag for å dekke etterspørselen med dagens produksjonsnivå.

I en tid der kaffe kjemper om arealer med andre råstoffer – som mais, soya eller planter til biodrivstoff – er det urealistisk.

– Derfor er det uhyre viktig å optimere produksjonsmodellene så raskt som mulig, påpeker han.

En viktig del av løsningen, etter hans mening, ligger i mer effektiv og likevel skånsom produksjon på eksisterende gårder.

Selv om en god del kaffebønder i dag produserer på høygir, har særlig de små kaffeprodusentene, og de er det mange millioner av, fortsatt stort potensial.

Tidoblet produksjonen

Hanns R. Neumannstiftelsen realiserer en rekke utviklingsprosjekter i de kaffeproduserende landene. Nettopp gjennom prosjekter, kunnskapsutveksling og investeringer i moderne produksjonsmetoder og infrastruktur, er det mulig å øke volumet betydelig.

Og det uten at verken miljø eller mennesker lider. Særlig små produsenter og deres familier kan, ved å øke produktiviteten, profittere på markedsutviklingen.

Opitz mener at kafferøsterier, offentlige myndigheter og veldedige stiftelser må samarbeide enda tettere enn i dag. Offentlige-private prosjekter – såkalte public-private partnership – er veien å gå.

Optimist

– Er du optimist med tanke på å få det til?

– Ja, fordi jeg har sett at innsatsen lønner seg. Vi sitter på omfattende datamateriell som viser klare forbedringer når vi drar lasset sammen: I Afrika har vi i gjennomsnitt klart å tredoble produksjonen og inntektene hos de små produsentene. I flere tilfeller har vi faktisk klart å tidoble den.

Å beskytte naturressurser og jobbe for mer rettferdighet og likeverd mellom oss i den industrielle verden og mennesker i såkalte vekstøkonomier er heller ikke noe paradoks.

– Veldig ofte er det to sider av samme sak, utdyper Optiz.

– Vestlige forbrukere er de store vinnerne

Michael Optiz mener at verdensprisene på grønn kaffe ikke reflekterer de reelle kostnadene knyttet til produksjonen.

I dag koster en halv kilo grønn kaffe 1,30 dollar, omtrent samme pris som ble betalt i 1985.

Men den gang hadde dollaren en helt annen verdi – både målt mot vesteuropeiske valutaer og japanske yen.

– Vinnerne er vestlige forbrukere. De egentlige produksjonskostnadene er ikke en del av ligningen.

Tap av areal gjennom erosjon, vannforurensing som følge av gjødsling og monokulturer tas ikke hensyn til i prisen, forklarer han.

– Flere steder er dessverre ikke rammebetingelsene ideelle for produsentene. Det skaper avhengighetsforhold til mellommenn – noe som ofte virker demotiverende.

Lyspunktet er Brasil, der Lula-regjeringen sørget for bedre ramme-, arbeids- og lønnsvilkår. Fortsatt er det imidlertid mye å gjøre der for å  gi kaffesektoren et perspektiv, mener Opitz.

– Likevel er Brasil trendsetter, og har skapt eksempler på vinn-vinnsituasjoner for produsenter og røsterier, sier han.

Takker Starbucks

– Sats på kvalitet, lyder oppfordringen fra Michael Optiz. Han bruker USA for noen år siden som eksempel på det motsatte.

I USA la ikke røsteriene vekt på kvalitetskaffe, noe som førte til at forbruket stupte. Heldigvis kom Starbucks på banen, og en rekke andre avleggere, som satset på kvalitet og innovasjon.

– De har revolusjonert det amerikanske og langt på vei det europeiske markedet. Uten kaffebarenes bestrebelse etter å tilby gode produkter, ville kaffeforbruket i den vestlige verden gått tilbake, mener han.

Opitz mener at norsk kaffe er av god kvalitet. Samtidig peker han på nødvendigheten av nyskapning.

– Kvalitet og innovasjon skaper vekst. Forbrukerne er villige til å bruke penger på gode produkter – også i kaffehylla.

FAKTA

HANNS R. NEUMANN STIFTUNG

 • Etablert i 2005.
 •  Har sitt utspring fra Neumann Kaffee Gruppe, en av de ledende produsentene av grønn kaffe i verden.
 • Målsettingen er å samordne satsningen på miljø, sosiale og økonomiske faktorer i produksjonslandene
 •  Initierer og gjennomfører mange prosjekter i produksjonslandene.
 • Stiftelsen samarbeider også med Joh. Johannson.

NEUMANN KAFFEE GRUPPE

 • Etablert: 1934
 • Antall ansatte: 2.100
 • Omsetning 2010: ca. 2,5 milliarder dollar
 • Markedsandel: ti prosent av verdensbehovet
 • Selskaper: 47 i 28 land
 • Arbeidsområder: Kaffeproduksjon og -ledelse, eksport, import, logistikk, lagring, risk management og finansielle tjenester