Verdens kaffeproduksjon

International Coffee Association (ICO) er den internasjonale organisasjonen for produsent- og konsumentlandene. ICO produserer en del statistikk, og vi bringer her tall som viser verdens kaffeproduksjon fra 2014 til 2017.

Som med all statistikk for råvareeksport vil det være usikkerhet knyttet til tallene. Ulike kaffetradere produserer egne rapporter og kaffeproduksjonen kommenteres av en rekke internasjonale eksperter fortløpende. Mens denne tabellen viser kalenderår, opererer kaffebransjen gjerne med «kaffeår» som avviker fra kalenderår.

Om vi ser på verdensdelene, er Sør-Amerika desidert størst, og det er særlig Brasil som drar opp – ingen land produserer mer kaffe. 51 millioner sekker kaffe ble shippet fra Brasil i 2017 –  om lag en tredel av verdens kaffeproduksjon.

Brasil leverer mest kaffe til Norge, om lag 45 prosent av vår import kommer derfra.

Vietnam er nummer to blant verdens kaffeprodusenter, og hadde i 2017 om lag 18 prosent av verdensmarkedet. Landet produserer overveiende Robusta, og eksporten til Norge er relativt sett lavere enn posisjonen ellers skulle tilsi. Importen fra Vietnam til Norge gikk ned med over 50% i 2017. Til sammenligning har importen fra Uganda, en annen stor Robustaprodusent, økt med 40 000 tonn .

Colombia er nummer tre i verden med snaut 10 prosent av produksjonen. Verdens største produsent av vasket Arabica eksporterte mer til Norge i 2017 enn året før, og ligger på andreplass.

Les mer: Kaffeimporten til Norge

Her finner du mer handelsstatistikk fra ICO