Verdens kaffeproduksjon

International Coffee Association (ICO) er den internasjonale organisasjonen for produsent- og konsumentlandene. ICO produserer en del statistikk, og vi bringer her tall som viser verdens kaffeproduksjon fra 2013 til 2016.

Som med all statistikk for råvareeksport vil det være usikkerhet knyttet til tallene. Ulike kaffetradere produserer egne rapporter og kaffeproduksjonen kommenteres av en rekke internasjonale eksperter fortløpende. Mens denne tabellen viser kalenderår, opererer kaffebransjen gjerne med «kaffeår» som avviker fra kalenderår.

Om vi ser på verdensdelene, er Sør- Amerika desidert størst, og det er særlig Brasil som drar opp – ingen land produserer mer kaffe. 55 millioner sekker kaffe ble shippet fra Brasil i 2016 – mer enn en tredel av verdens kaffeproduksjon. Brasil har vært størst i mer enn 100 år og opplevde i 2016 en oppgang på 9 prosent etter flere år med nedgang. Brasil leverer mest kaffe til Norge, om lag 45 prosent av vår import kommer derfra.

Vietnam er nummer to blant verdens kaffeprodusenter, og har mer enn 15 prosent av verdensmarkedet. Landet produserer overveiende Robusta, og eksporten til Norge er relativt sett lavere enn posisjonen ellers skulle tilsi.

Colombia er nummer tre i verden med om lag 10 prosent av produksjonen. Verdens største produsent av vasket Arabica ligger på andreplass av land som eksporterer kaffe til Norge. Produksjonen har økt hvert år siden 2012 og nyplanting av mer resistente planter har gitt veldig gode resultater.

Les mer: Kaffeimporten til Norge

Her finner du mer handelsstatistikk fra ICO