Verdens kaffeproduksjon

ICO produserer en del statistikk, og vi bringer her tall fra den siste rapporten som viser verdens kaffeproduksjon fra 2012 til 2015.

International Coffee Association (ICO) er den internasjonale organisasjonen for produsent- og konsumentlandene. Hovedoppgaven er å møte de utfordringer verdens kaffesektor står overfor gjennom internasjonalt samarbeid.

Som med all statistikk for råvareeksport vil det være usikkerhet knyttet til tallene. Ulike kaffetradere produserer egne rapporter og kaffeproduksjonen kommenteres av en rekke internasjonale eksperter fortløpende. Mens denne tabellen viser kalenderår, opererer kaffebransjen gjerne med «kaffeår» som avviker fra kalenderår.

Legg merke til at kaffe måles i 60 kg sekker, ikke i tonn. Dette er bransjestandarden, men når vi kommer til forbruk brukes kg og tonn.

Om vi ser på verdensdelene er Sør Amerika desidert størst, og det er særlig Brasil som drar opp – ingen land produserer mer kaffe. Mer enn 43 millioner sekker kaffe ble shippet fra Brasil i 2015 –  nærmere 1/3 av verdens kaffeproduksjon. Brasil har vært størst i mer enn 100 år selv om produksjonen har sunket de siste årene. Nedgangen fra 2014 til 2015 var på 5,3%.

Brasil leverer mest kaffe til Norge, om lag 45% av vår import kommer derfra.

Vietnam er nummer to blant verdens kaffeprodusenter, og har ca. 15% av verdensmarkedet. Landet produserer overveiende Robusta, og eksporten til Norge er relativt sett lavere enn posisjonen ellers skulle tilsi.

Colombia er nummer tre i verden. Verdens største produsent av vasket Arabica eksporterte mer til Norge i 2015 enn året før og ligger på andreplass. Produksjonen har økt hvert år siden 2012 og ventes å stige marginalt også i 2015/16. Nyplanting av mer resistente planter har gitt veldig gode resultater, og det anslås at om lag 70% av av dyrkingsarealet er replantet.

Les mer: Kaffeimporten til Norge

ICO - World coffee production

Her finner du mer handelsstatistikk fra ICO