presskanne feature

Slik bruker du en presskanne

Presskanner er ikke bare blitt mer og mer populært i hjemmene, også flere serveringssteder synes denne måten å trakte og servere kaffen på er miljøskapende.

presskanne

Bruk av presskanne er en variant av kokemetoden. Du blander kaffe og vann i en glassbeholder. Dersom du benytter filtermalt kaffe skal trekktiden være 4-5 minutter, og om du velger kokemalt skal den være 6-7 minutter. Når trekktiden er ferdig presses kaffegruten til bunnen ved hjelp av et stempel.

For serveringssteder kan det være effektivt å bruke en «presskannedoserer», der vann og kaffe doseres rett i presskannen.