Norsk Kaffeinformasjon

Norsk Kaffeinformasjon er et opplysningskontor for kaffe. Vårt formål er å arbeide for et høyest mulig kvalitetsnivå på kaffe i Norge i alle ledd, både på den ferdig brente råvaren vi kjøper i butikken, og på det ferdige brygget i kaffekoppen i hjem og på utesteder. Norsk Kaffeinformasjon er samtidig den norske fellesorganisasjonen for alle som arbeider med kaffe og kafferelaterte virksomheter. Kontoret fremmer kaffe som kvalitetsprodukt og er næringens nøytrale faginstans. Informasjonskontoret ble opprettet i 1962.

Norsk Kaffeinformasjon

Niels Juelsgt. 16
0272 Oslo Tel: +47 23 13 18 50
www.kaffe.no
info@kaffe.no


Marit Lynes
Daglig leder
+47 480 40 862
marit@kaffe.no

 

 

Ole J. Sønstebø
Teknisk konsulent
+47 23 13 18 50
ole@kaffe.no

 

 

Bjørn Grydeland
Presse og kom
munikasjon
+47 905 06 120
bjorn@kaffe.no

 

 

Liv Haraldsen
Administrasjon
+47 23 13 18 50
liv@kaffe.no

 

 

Stig M. Hiller
Teknisk sjef
+47 45 41 61 90
stig@kaffe.no