Kaffeundersøkelsen 2018

Etablerte rutiner og den statusen kaffe har i sosiale lag bidrar til at kaffeforbruket holder seg konstant over tid. Norge ligger helt i toppen når det gjelder kaffekonsum, kun finnene drikker mer kaffe enn oss. Men hvordan er egentlig det norske folks kaffevaner?

Ipsos MMI gjennomfører en årlig undersøkelse for å kartlegge befolkningens holdning til og forbruk av kaffe. Kaffevanene er forholdsvis stabile, og endrer seg ikke så mye fra år til år. Nedenfor finner du et utdrag. Hele undersøkelsen er tilgjengelig for våre medlemmer samt presse og media. Send mail til info@kaffe.no.

 • Kaffe er en meget sentral drikk hos nordmenn, nærmere 7 av 10 nordmenn drikker kaffe hver dag. Totalt 66% av befolkningen eller 2,74 millioner nordmenn i befolkningen over 18 år drikker kaffe daglig.
 • Totalt kaffekonsum i Norge ligger i snitt på 3,6 kopper per dag blant kaffedrikkere og 2,9 i befolkningen generelt. Dette tilsvarer omtrent 12 millioner kopper kaffe per dag i befolkningen.
 • 80% eller 3,3 millioner nordmenn over 18 år drikker kaffe eller kaffedrikker minst en gang i uken.
 • Stabil utvikling innen kaffekonsumet, men en svak nedgang i andel daglig og ukentlig drikkefrekvens sammenlignet med 2017.
 • Tendens til noe høyere andel kaffedrikkere blant menn og den yngste aldersgruppen
 • 73% drikker svart kaffe fremfor kaffe med melk, fløte og sukker.
 • Svært mange nyter den første kaffekoppen ved frokost eller om morgenen, og dette ansees også av mange som den kaffekoppen de er mest avhengig av.
 • Økning i forbruk av kaffe blant personer under 44 år sammenlignet med for tre år siden.
 • Det drikkes omtrent like mange kopper hjemme som på jobb. Menn drikker totalt sett mer kaffe enn kvinner og spesielt på jobb.
 • Forbruket er høyest i aldersgruppen 45-59 år og i Nord Norge.
 • I helgen drikkes i snitt en halv kopp mindre kaffe enn på hverdagene
 • Kaffe er en naturlig del i sosiale lag, og drikkes når man skal slappe av eller hygge seg
 • 7 av 10 har kaffetrakter hjemme, 4 av 10 har presskanne og kapselmaskin.
 • Kaffetrakter er den viktigste kilden til kaffekonsumet for nordmenn.
 • Traktekaffe er fortsatt den kaffen som har høyest preferanse i befolkningen
 • 7 av 10 mener at kaffe har en positiv eller nøytral effekt på helsetilstanden.