Kaffeundersøkelsen 2016

Ipsos MMI gjennomfører en årlig undersøkelse for å kartlegge befolkningens holdning til og forbruk av kaffe.

Her finnes mye interessant stoff om det norske folks kaffevaner.

 • Etablerte rutiner og den statusen kaffe har i sosiale lag bidrar til at kaffeforbruket holder seg konstant over tid.
 • Svært mange nyter den første kaffekoppen ved frokost eller om morgenen, og dette ansees også av mange som den kaffekoppen de er mest avhengig av.
 • 69% av befolkningen eller 2.8 millioner drikker kaffe hver dag.
 • 2 millioner nordmenn drikker kaffe minst en gang i uken
 • I løpet av den siste uken har 83% drukket kaffe eller kaffedrikker.
 • Totalt kaffekonsum i Norge ligger på 3,7 kopper kaffe blant kaffedrikkerne. Dette tilsvarer 12 millioner kopper kaffe pr dag.
 • 46% av konsumet drikkes hjemme, mens 31% nytes på jobb.
 • Daglige kaffedrikkere har et konsum som ligger på omtrent det dobbelte av de som drikker av og til
 • I helgen drikkes i snitt en halv kopp mindre kaffe enn på hverdagene
 • Helgekonsumet av kaffe har økt i alle aldersgrupper med unntak av hos de under 30 år
 • Kaffekonsumet øker mest i aldersgruppene over 45 år
 • Kaffe er en naturlig del i sosiale lag, og er også noe som drikkes når man skal slappe av
 • 3 av 4 drikker kaffen svart. I nord er det flest som drikker kaffen svart, mens det blir vanligere med melk i kaffen jo lenger sør i landet man kommer.
 • Etter en periode med prøving av nye kaffesorter og har forbruket av de ulike typene kaffe stabilisert seg noe.
 • 2 av 3 har kaffetrakter hjemme, men det er også mange husstander som har presskanne og kapselmaskin.
 • Kaffetrakter er den viktigste kilden til kaffekonsumet for nordmenn
 • Traktekaffe er også den kaffen som har høyest preferanse i befolkningen
 • 2 av 10 har økt sitt forbruk av kaffe de siste 3 årene,
  mens omtrent like mange har redusert det.
 • Majoriteten mener at kaffe har en positiv eller nøytral effekt på helsetilstanden

Kaffevaner

Hele undersøkelsen kan lastet ned HERForside_ipsos