Kaffeimporten til Norge

Mesteparten av kaffen som importeres til Norge kommer som råkaffe, altså kaffe som ikke er brent.

Om lag 80% av all kaffen vi drikker brennes i Norge. Resten importeres som brent kaffe. Espresso, kapsler, pods, instant og liquid utgjør en stor del av dette.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) fører statistikk for import og eksport av kaffe. På bakgrunn av disse tallene utarbeider Norsk Kaffeinformasjon (NKI) kvartalsvise rapporter som man kan få ved henvendelse.

Les mer Forbruket av kaffe i Norge

NKIs medlemmer representerer 93,7% av den samlede kaffeomsetning i Norge. Resten av markedet fordeler seg på mindre brennerier og importører.

De tallene vi opererer med er «kg råkaffe». Brent kaffe inkl. kapsler, pods, og liquid blir omregnet til råkaffe for å få sammenlignbare tall.

Tallene for 2015 viser en import på drøyt 45 tusen tonn kaffe.


Omsetning

 


Hvor kjøper vi kaffe fra?

Brasil er verdens største kaffeprodusent, og troner på toppen av importstatistikken i Norge med mer enn 15 000 tonn.  Dette representerer om lag 45% av vår samlede import.

Brasil 15 349 039
Colombia 10 588 731
Guatemala 2 477 986
Nicaragua 1 755 505
Vietnam 1 147 123
Costa Rica 1 045 677
Kenya 875 379
India 450 755
Honduras 306 357
Peru 299 455
Etiopia 263 136
Indonesia 206 906
Tanzania 189 176
El Salvador 74 011
Uganda 65 322
Rwanda 44 322
Mexico 24 042
Papua New-Guinea 21 343
Bolivia 19 455
Panama 13 800
Burundi 10 794
Zimbabwe 5 825