Kaffeimporten til Norge

Mesteparten av kaffen som importeres til Norge kommer som råkaffe, altså kaffe som ikke er brent.

Om lag 80% av all kaffen vi drikker brennes i Norge. Resten importeres som brent kaffe. Espresso, kapsler, pods, instant og liquid utgjør en stor del av dette.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) fører statistikk for import og eksport av kaffe. På bakgrunn av disse tallene utarbeider Norsk Kaffeinformasjon (NKI) kvartalsvise rapporter som man kan få ved henvendelse.

Les mer Forbruket av kaffe i Norge

NKIs medlemmer representerer 93,5% av den samlede kaffeomsetning i Norge. Resten av markedet fordeler seg på mindre brennerier og importører.

De tallene vi opererer med er «kg råkaffe». Brent kaffe inkl. kapsler, pods, og liquid blir omregnet til råkaffe for å få sammenlignbare tall.

Tallene for 2016 viser en import på drøyt 46 tusen tonn kaffe.

Hvor kjøper vi kaffe fra?

Brasil er verdens største kaffeprodusent, og troner på toppen av importstatistikken i Norge med mer enn 15 000 tonn.  Dette representerer om lag 45% av vår samlede import.

Her er importstatistikken for 2016:

Brasil 15 690 588
Colombia 10 069 851
Guatemala 3 489 534
Kenya 1 418 651
Vietnam 1 091 521
Costa Rica 1 041 187
Nicaragua 500 554
Peru 428 048
Etiopia 326 915
Honduras 238 062
Indonesia 167 365
Papua New-Guinea 126 026
India 124 172
Tanzania 87 244
El Salvador 50 377
Rwanda 37 605
Bolivia 13 119
Spania 7 219
Burundi 4 753
Uganda 4 222
Mexico 3 634
De Forente arabiske emirater 2 530
Kina 936
Den Dom. Republikk 782
Sri Lanka 489
Panama 284
Tyrkia 180
USA 130
Swaziland 119
Chile 50
Kamerun  50
Egypt 35
Nepal 14