innkjveil_feature

Innkjøpsveiledning for kaffeløsninger

Norsk Kaffeinformasjon har utarbeidet en veiledning for kjøp av kaffeløsninger. Den inneholder beskrivelse av de ulike løsningene som tilbys i markedet og god hjelp til den som skal utarbeide konkurransegrunnlag når kaffeløsningen skal ut på anbud.

Veiledningen ble distribuert gjennom magasinet Innkjøp og Logistikk i september 2015.

Ta kontakt med Norsk Kaffeinformasjon om dere ønsker å få den tilsendt.

Veiledning

Last ned som enkeltsider
Last ned som oppslag


Skjema

Vi har også utarbeidet et bilag til  veiledningen med forslag til en del krav som det kan være aktuelt å stille i forbindelse med anbud på kaffeløsninger.

Last ned