Tilberedning

Enkoppsautomat feature

Bruk av Enkoppsautomat

Det finnes flere typer på markedet. Automater basert på pulverkaffe eller kaffe-ekstrakt, maskiner for...

Urnemaskin feature

Bruk av Urnemaskin

 Det finnes en rekke forskjellige urnemaskiner på markedet, men kvaliteten på dette utstyret varierer.

helautomatiskeMaskiner feature

Velg riktig kaffemaskin

I valg av type kaffemaskin bør en både ta hensyn til maskinens kapasitet, dens kvalitet og betjeningstid,...