Handel og forbruk

Kaffeproduksjon feature

Verdens kaffeproduksjon

ICO produserer en del statistikk, og vi bringer her tall fra den siste rapporten som viser verdens...

kopper

Forbruket av kaffe i Norge

Norge er i verdenstoppen når det gjelder kaffeforbruk i forhold til folketallet. Kun finnene drikker mer...

sekker_nicaragua

Kaffeimporten til Norge

Mesteparten av kaffen som importeres til Norge kommer som råkaffe, altså kaffe som ikke er brent.

Kaffevaner kopi

Kaffeundersøkelsen 2016

Ipsos MMI gjennomfører en årlig undersøkelse for å kartlegge befolkningens holdning til og forbruk av...

Handel_feature

Handel med kaffe

Kaffe er verdens nest mest omsatte handelsvare etter olje. Om lag 70 land produserer kaffe, og i 2010...

CoE_feature

Cup of Excellence

Årlig samles noen av verdens fremste eksperter i flere kaffeproduserende land for å oppdage og fremme...

HaciendaEsmeralda_feature

Kaffeprisene skal opp

Siste år har kaffeprisene økt med rundt 90 prosent. Fortsatt mener direktør Tor Glavin i JOH Salg at...