Alle innlegg av Bjørn Grydeland

Møt Marianela Montero

– Hva betyr direkte handel for deg, spør Marianela Montera og utfordrer publikum. Litt lav mumling, og «ingen mellomledd» ligger nær tungen. Men vi holder munn og lar Marianela fortsette. I løpet av foredraget har vi fått et nyansert og intelligent blikk på dagens kaffeproduksjon både med produsentens og kjøperens øyne.

Foto: Julianne Leikanger

Marianela snakker om kaffeproduksjon i Costa Rica, om utfordringer, risiko, handel og ikke minst om en ny mentalitet som er i ferd med å vokse fram på plantasjene.

Marianela jobber hos Nordic v ogpproach. Her kjøpes og selges kaffe i det absolutte toppsjiktet. For tiden er hun i Oslo, men om et par måneder reiser hun tilbake til Costa Rica for å fortsette arbeidet i det hun omtaler som «prosjektet».

En framtidsrettet familie

Marianela kommer fra det lille stedet El Llano de la Piedra. Nærmeste by er San Marcos de Tarrazú, om lag fem mil sør for hovedstaden San Jose. Tarrazú er den mest kjente kafferegionen i Costa Rica, og her dyrker Montero-familien sin kaffe.

Marianela representerer tredje generasjon kaffedyrkere. Bestefaren Eli jobbet i hele sin ungdom på kaffegårdene i distriktet, og fikk etter hvert mulighet til å kjøpe litt land. Senere ble jorda delt opp og gitt videre til barna.

Sønnen Carlos, hadde utferdstrang og dro til USA som utvekslingsstudent på 80-tallet. Han forstod hvor viktig det var å reise, åpne sinnet og lære nye ting. Etter at han giftet seg, dro han til New Jersey for å arbeide. Han sparte penger for å kjøpe mer jord og videreutvikle driften på gården.

Carlos har ikke bare lidenskap for kaffe, han er en typisk entreprenør med visjoner for framtiden. Han er også en engasjert svømmetrener og trente datteren Marianela opp til et høyt nasjonalt nivå. Hun arvet farens reiselyst, og 16 år gammel dro hun til Tyskland som utvekslingsstudent. Det ble et tøft men lærerikt år. Senere studerte hun ved National University of Costa Rica og tok en bachelor i International Business.

Don Eli Coffee Farm er oppkalt etter bestefaren Eli, og ligger på mellom 1800 og 2000 meters høyde. Carlos Montero startet sin egen mikromølle i 2012, og i 2015 tok familien sin største risiko hittil. Da valgte de å konsentrere seg om spesialkaffeproduksjon, og forlot de regionale kooperativene. Kvalitet ble viktigere enn kvantitet og en helt ny tankegang måtte på plass. Det betyr mer arbeid og bedre betalt men også større risiko. For nå har Montero-familien også ansvaret for at kaffen blir markedsført og solgt.

Prosjektet

I forbindelse med studiene reiste Marianela til flere ulike kaffemarkeder for å lære om kaffeindustrien sett fra forbrukernes side. Det ble et nyttig møte med brennerier, baristaer og forbrukere.

Proppet med kunnskap og erfaringer kom hun tilbake til Costa Rica og bestemte seg for å gjøre noe for kaffeindustrien. Hun fikk flere jobbtilbud, men endte til slutt opp hos Nordic Approach i forbindelse med innhøstingen 2015/16. Det har hun ikke angret på.

– Nordic Approach leter ikke bare etter den beste kaffen. De leter også etter de rette menneskene og ønsker at kaffens verdi skal distribueres rettferdig og likt. Modellen bygger på åpenhet og bærekraft, og den skal implementeres på tvers i verdikjeden.

Prosjektet Marianela snakker om heter Tropiq. Det er navnet på en serie søsterselskaper som Nordic Approach er i ferd med å etablere. Tropiq Ethiopia med Seife Tuuloskorpi i spissen ble etablert i 2016. Nå er Tropiq Costa Rica snart på plass, og det er i dette selskapet Marianela er ansatt. Med Nordic Approach sin kompetanse i ryggen blir hun sentral når kaffeproduksjonen i distriktet skal ta nye steg framover.

Familien Montero på gården i Costa Rica. Foran sitter bestefaren Eli. Bak fra venstre ser vi broren Jacob, moren Lucia, faren Carlos, Marianela og søsteren Mariajose

Små gårder

De aller fleste kaffegårdene på Costa Rica er små og middels store. Gjennom den såkalte mikromøllerevolusjonen investerte mange i egne møller, noe som gjorde dem i stand til å foredle egne bønner og sitte igjen med større andel av verdiene. De fikk bedre kontroll og i større grad anledning til å handle direkte med kjøpere.

Det er imidlertid vanskeligere å oppnå lønnsomhet når volumet er lite. Marianela snakker om stordriftsfordeler. Det lyder kjent. Kritisk masse kjenner vi fra norsk jordbruksproduksjon også. Det ble i snitt lagt ned 2,6 gårdsbruk i Norge hver dag i 2016 og tendensen med økt stordrift har vi sett i lang tid.

Kutte mellomleddet?

Mens mange av farmerne i Costa Rica tidligere leverte kaffe til kooperativet og fikk ukentlig betalt, må de nå belage seg på fire måneder med innhøsting uten inntekter. Det innebærer selvsagt risiko. Costa Rica er et høykostland. Prisene på kaffe er lave.  Av og til slår avlingene feil, og mange har brent seg på oppkjøpere som ikke har gjort opp for seg. Behovet for cash er ofte presserende og det er lett å bli kortsiktig.

– Kutt mellomleddene, la bonden beholde alle inntektene! Det kan synes som en enkel utvei, og slik tenkte Marianela også tidligere. Flere år med reising og jobb i Nordic Approach, har gitt henne et litt annet perspektiv.

– Hvordan skal hver enkelt bonde på disse små gårdene greie å håndtere kvalitetskontroll, markedsføring, salg, transport og logistikk, spør Marianela. Mye kan gå galt og kostnadene er høye når volumet er lite. Her kan den profesjonelle agenten ha sin berettigelse. En som kjenner markedet både hos produsent og kjøper. Som har nettverket og som vet hvilke kvalitetskrav som stilles.

– En aktør som Nordic Approach kan hjelpe med kvaliteskontroll og markedsføring. Vi kan bidra med tekniske hjelpemidler, cuppe eller utføre tekniske målinger som verken farmerne har tid til eller kompetanse på. Vi kan hjelpe dem å finne markeder, vi bidrar til reduserte transportkostnader og ikke minst kan vi ta risikoen.

Langsiktighet

Andreas Hertzberg, daglig ledere i Nordic Approach følger opp.

– Om vi kan få kaffedyrkerne til å forplikte seg over tid, kan vi oppnå resultater. Mange farmere i Costa Rica har urealistiske forventninger til pris. Det er et høykostland, det ligger nær USA og mange har investert mye i møllene sine.

– Det er ikke nødvendigvis en enkel sak å etablere relasjoner og bygge tillit lokalt. Men når vi er tålmodige og jobber langsiktig vil også farmerne i større grad komme til oss. Lokal tilstedeværelse gjennom personer som Marianela er en fordel. Farmerne er mer skeptisk til en gringo som meg, smiler Andreas

I følge Marianela er ikke Nordic Approach helt som den typiske kaffeagenten. Vi er vant til at de tradisjonelle oppkjøperne møter opp, skaffer seg informasjon og drar igjen. Det er lite eller ingen kontakt etterpå.

– Jeg snakker med produsentene hver eneste dag, sier Marianela. De trenger råd, oppmuntring og oppfølging. Mange kjenner ikke kundenes behov og preferanser. Jeg kan være en tilrettelegger. Det handler ikke bare om å kjøpe og selge, men å utvikle hele virksomheten.

Respekt

Marianela måtte begynne helt på null og bygge tillit. Men hun ble selv overrasket over hvor godt hun ble behandlet og hvilken respekt de viser henne. Det hjelper når man selv kommer fra en kaffefamilie. Det er imidlertid en utfordring å representere kjøperen og samtidig være involvert i produsentleddet.

– Selvsagt ønsker jeg at kaffebøndene skal få best mulig betalt, men dette er også business. Jeg vet hvor hardt det er, men de konkurrerer i et internasjonalt marked og prisen må være riktig. Den eneste farbare vei er å jobbe langsiktig. Bygge kompetanse og investere i verktøy og metode. Om kvaliteten er like god i nabolandene og prisen er lavere, da vet vi hvordan markedet vil reagere.

– Vi kan bidra til at de lokale mikromølleprodusentene utvikler seg. De må kunne forhandle og de må kjenne kaffens verdi i markedet. De må også bli bedre ledere i egne virksomheter.

Ungdommen forlater landsbygda

Mens klimautfordringene overdøver debatten om framtidens matproduksjon blir den andre store utfordringen ofte glemt. Hvordan skal jordbruket tiltrekke seg og ikke minst beholde ungdommen?

Marianela bor i hovedstaden San Jose, og hun har en amerikansk kjæreste som også jobber med kaffe. Broren studerer økonomi og søsteren skal bli pilot. Vi snakker om ungdommen som forlater landsbygda og trekker mot byene, om penger, karriere, utdannelse og et rikt kulturelt tilbud som landsbygda kanskje ikke kan hamle opp med.

Alle søsknene hjelper til på gården når det trengs, men hvem skal overta når foreldrene blir for gamle? Marianela er usikker og fremdeles er hun ung. Men det er ikke tvil om at innovasjon og entreprenørskap vil bidra til at kaffedyrking blir mer spennende. Og at høy kvalitet vil gi bedre priser. Der ligger håpet for at neste generasjon i Montero-familien fører driften videre.

 

 

Kaffe og helse

Det er foretatt en rekke studier av kaffens helsemessige effekter. Fakta og myter lever side om side. Mye informasjon er samlet på nettstedet Coffee & Health og i denne artikkelen finner du en del temaer som er særlig aktuelle når det gjelder kaffe og helse.

The Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC) er en non-profit organisasjon som ble grunnlagt i 1990. ISIC er viet studier og formidling av vitenskap relatert til kaffe og helse.

Informasjonen er ment for helsepersonell og nedenfor finner vi et kort sammendrag med link til mer informasjon på http://www.coffeeandhealth.org

Innhold

BENHELSE
KREFT
HJERTEHELSE
KAFFE OG SANSENE
KAFFESAMMENSETNING OG NÆRINGSINFORMASJON
VÆSKEBALANSE
MAGE-TARM-FUNKSJON
LEVERFUNKSJON
MENTAL YTELSE
NEVRODEGENERATIVE SYKDOMMER
GRAVIDITET
SPORTSPRESTASJONER
TYPE 2 DIABETES
REFERANSELISTE

Benhelse

Benhelse, og spesielt benmineraltetthet, kan påvirkes av en rekke faktorer, blant annet kjønn, kosthold, fysisk aktivitet og eksponering for sollys11,12

En rekke metaanalyser har ikke antydet noen vesentlig sammenheng mellom koffeininntak og benmineraltetthet, selv om resultatene av undersøkelsene varierer noe5-7 For eksempel ble det påvist potensielt negative innvirkninger på benmineraltetthet i befolkningsgrupper med lavt inntak av kalsium. 4 Noen undersøkelser har også antydet en sammenheng mellom kaffeforbruk og risiko for hoftebrudd, spesielt hos eldre kvinner5,6,8.

Én undersøkelse har vurdert hvorvidt kaffe kan påvirke benmineraltettheten og antydet at det kan hindre opptak av næringsstoffer som kalsium og D-vitamin, som er avgjørende for benhelse. Uansett konkluderte den samme undersøkelsen med at selv om koffeininntak var forbundet med en liten reduksjon i bentetthet, innebar det ikke økt risiko for brudd9. Det er et klart behov for mer forskning for å trekke ytterligere konklusjoner.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets (EFSA) undersøkelse av sikkerheten ved koffein konkluderte med at et inntak på opptil 400 mg per dag fra alle kilder er trygt for de fleste voksne, med unntak av gravide kvinner, som anbefales å drikke mindre enn 200 mg per dag13. En kopp kaffe inneholder ca. 75 mg koffein.

Samlet sett er det ikke tilstrekkelig forskning til å trekke en tydelig konklusjon om koffeinets rolle i benhelse, og ytterligere forskning er nødvendig.

Innholdet i denne oversikten ble sist redigert i mai 2017. Dokumenter i seksjonen for den nyeste forskningen og ytterligere ressurser tilføyes regelmessig.

Les mer på coffeeandhealth.org

Kreft

I 2016 gjennomgikk International Agency for Research on Cancer (IARC) all tilgjengelig forskning om kaffe og kreft, herunder forskning som var publisert etter den opprinnelige gjennomgangen i 1991. De fant ingen klar sammenheng mellom inntak av kaffe og kreft, og i noen tilfeller fant de dokumentasjon på at kaffedrikking er forbundet med en redusert forekomst av visse krefttyper5 IARC klassifiserte derfor kaffe i gruppe 3 for stoffer som «ikke kan klassifiseres som kreftfremkallende for mennesker».

IARC konkluderte spesifikt med at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at det er forbindelse mellom kreft i blæren, munnhulen, svelget, lungene, strupehodet, eggstokkene, magen, spiserøret, nyrene eller tykktarmen, eller med barneleukemi. 5 Data antyder at det ikke er noen sammenheng mellom kaffeforbruk og økt risiko for kreft i bukspyttkjertelen, brystene eller prostata1 Forskning antyder også at kaffedrikking er forbundet med redusert forekomst av kreft i leveren og livmorslimhinnen. 5

Vitenskapelig forskning tyder alt i alt på at moderat kaffedrikking ikke er forbundet med økt risiko for å utvikle kreft, og det kan være forbundet med redusert risiko for visse krefttyper. Et moderat kaffeforbruk defineres vanligvis som 3–5 kopper per dag, basert på Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets gjennomgang av kaffesikkerhet15

Les mer på coffeeandhealth.org

Hjertehelse

Hjerte- og karsykdommer (cardiovascular disease, CVD) er en samlebetegnelse for tilstander som påvirker hjertet og blodomløpet, herunder koronar hjertesykdom, hjerteinfarkt og slag. Alle disse tilstandene kan påvirkes av ulike risikofaktorer, blant annet blodtrykk, kolesterol, dilatasjon av blodårer og homocystein-nivåer.

Forskning på kaffeforbruk og CVD tyder på at et moderat inntak av kaffe, ca. 3–5 kopper per dag, kan redusere dødeligheten av CVD1-9. Et moderat kaffeforbruk kan defineres som 3–5 kopper per dag, basert på Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets gjennomgang av kaffesikkerhet.10

Spesielt når det gjelder koronar hjertesykdom, antyder mange undersøkelser en preventiv effekt ved moderat inntak (3–5 kopper per dag), hvor forbindelsen ligner en U-formet kurve7,11-12. Forskning på sammenhengen mellom kaffeforbruk og slag tyder på at et moderat inntak har sammenheng med redusert risiko for slag, spesielt hos kvinner13-19.

Forskning på effekten av kaffeforbruk på atrieflimmer tyder på at det ikke er noen sammenheng mellom kaffeforbruk og risiko for atrieflimmer, og et moderat kaffeforbruk kan forbindes med lavere risiko20-25. Sammenhengen mellom kaffeforbruk og blodtrykk er uklar, og undersøkelser rapporterer motstridende resultater. Virkningen ser ut til å være relativt liten, og ikke utelukkende avhengig av kaffe26-30.

Når det gjelder kolesterolnivå, er tilberedningsmetoden den viktigste faktoren å ta hensyn til. Forsøk med filterkaffe viste så og si ingen effekt på serumkolesterol, mens inntak av ufiltrert kaffe kan øke nivåene av serumkolesterol 31-35. Virkningen på kolesterolnivåene er imidlertid forbigående, og reduseres etter avsluttet inntak 31.

Flyt-mediert dilatasjon av brakialarterien er et mål på endoteldysfunksjon, og brukes til å vurdere risikoen for hjerte- og karsykdommer. Et lite antall studier har vist en kortsiktig effekt av kaffeinntak på redusert gjennomstrømming36-38. I tillegg er det forskning som tyder på at et høyt kaffeinntak øker homocystein i blodet39-49. Ytterligere undersøkelser er nødvendig før man kan trekke konklusjoner.

Mye av forskningen på kaffeforbruk og hjerte- og karsykdommer har tatt for seg virkningen på friske deltakere, mens ytterligere arbeider har tatt for seg virkningen på pasienter med spesifikke sykdommer. Slik forskning gir verdifull informasjon om kaffedrikking i tilfeller av dårlig helse, og kan bidra til å forklare noen av variasjonene i resultatene fra epidemiologiske undersøkelser 50-59.

Mekanismene bak sammenhengene mellom kaffeforbruk og redusert risiko for slag, samt potensielle sammenhenger med risiko for koronar hjertesykdom, må undersøkes nærmere 60. Det er usannsynlig at koffein alene har ansvaret for de observerte virkningene.

Les mer på coffeeandhealth.org

Kaffe og sansene

 • Aroma defineres som en duft, mens smak er den sansen som oppleves med tungen og beskriver følelsen av salt, søtt, surt og bittert. Smaksopplevelsen er en kombinasjon av både aroma og smak 1.
 • Et stort antall flyktige komponenter forbindes med smaksopplevelsen i kaffe, en mindre andel av disse er ansvarlige for kaffens aroma 5-8.
 • Eksperter definerer og beskriver kaffens aroma og smak, og genererer profiler som varierer i henhold til typen kaffebønne, geografisk sted, nivå av brenning og tilberedningsmetode 10,11.
 • Kaffedrikking gir en multisensorisk opplevelse som kan påvirkes ikke bare av kaffetypen, tilberedningsmetoden og eventuelle tilsetninger som melk, sukker og fløte, men også av miljøet, inkludert drikkeredskapet 14-19.

Les mer på coffeeandhealth.org

Kaffesammensetning og næringsinformasjon

Koffein er en kompleks forbindelse og sannsynligvis en av de mest undersøkte komponentene i kostholdet.

Generelt har et moderat forbruk av kaffe, tilsvarende 3–5 kopper per dag, vært forbundet med en rekke ønskelige fysiologiske effekter i vitenskapelig litteratur, og kan passe inn i et sunt, balansert kosthold og en aktiv livsstil 1.

Dette emnet gir de viktigste faktaene om kaffens sammensetning, som kommer fra de naturlige komponentene i kaffebønnen, og virkningene av brenne- og bryggemetodene på den endelige komposisjonen.

Les mer på coffeeandhealth.org

Væskebalanse

Studiet av kaffens, og spesielt koffeinets, virkning på væskebalansen kan deles opp i to atskilte områder: koffeininntak hos den generelle befolkningen og koffeininntak spesifikt under trening.

Svart kaffe inneholder 98,5 % vann 15. Forskning tyder på at moderat kaffedrikking bidrar til væskeinntaket og fører ikke til dehydrering eller tap av kroppsvæske 3-8. Et moderat kaffeforbruk defineres vanligvis som 3–5 kopper per dag, basert på Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets (EFSA) gjennomgang av kaffesikkerhet14

Væske i kroppen er viktig: EFSA har konkludert med at årsaks- og virkningsforholdet mellom inntak av vann og opprettholdelse av normal fysisk og kognitiv funksjon, er fastslått 16. Selv om det er en viss indikasjon på en kortvarig vanndrivende effekt av koffeininntak, motvirker ikke dette effekten av væskeinntaket fra kaffedrikkingen 5. Å drikke koffeinholdig kaffe i moderate mengder kan derfor bidra til å opprettholde væskebalansen 3-8.

Forskning tyder også på at et moderat koffeininntak ikke bidrar til dehydrering under trening 10-14 og at det kan forbedre utholdenheten (EFSA). Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) bemerker i sin vitenskapelige uttalelse om koffein at koffeininntak ikke påvirker kroppstemperatur eller hydreringsstatus utover det som kan forventes fra selve treningen 14.

Les mer på coffeeandhealth.org

Mage-tarm- funksjon

Mage-tarmkanalen går fra munnen gjennom tykktarmen til endetarmen, og omfatter tilknyttede organer som er involvert i fordøyelsesprosessen, som galleblæren og bukspyttkjertelen 38.

Forskning på mage-tarmsykdommer som dyspepsi 1-6, gastroøsofageal reflukssykdom3,7-14, magesår 15,16 og gastritt17 har antydet at kaffe ikke er forbundet med utviklingen av disse sykdommene. Forskning tyder også på at kaffeinntak ikke forverrer symptomene hos dem som lider av disse tilstandene1,3,9,12, når man tar hensyn til forstyrrende faktorer som BMI og røyking 12.

Undersøkelser tyder på at kaffeinntak ikke øker risikoen for duodenalsår i tynntarmen 16,20 og har ingen effekt på væskebalansen i dette området 39. Forskning tyder også på at det ikke er noen sammenheng mellom kaffeinntak og sykdommer i tykktarmen, for eksempel diaré23, eller irritabel tarm 1,24.

Forskning på organer forbundet med mage-tarmkanalen antyder at kaffeinntak er forbundet med redusert risiko for sykdom i galleblæren29-30, samt med lavere forekomst og progresjonshastighet av leversykdom40.

Når det gjelder kreft i hele mage-tarmkanalen, konkluderte International Agency for Research on Cancer (IARC) i sin rapport fra 2016 at det ikke er tilstrekkelig forskning til å antyde en sammenheng mellom kaffeinntak og kreft i munnhulen, svelget, strupehodet, spiserøret eller tykktarmen18. Data som IARC har gjennomgått, antyder også at det ikke er noen sammenheng mellom kaffeforbruk og økt risiko for kreft i bukspyttkjertelen. 18 IARCs gjennomgang antyder også at kaffedrikking er forbundet med redusert forekomst av kreft i leveren.18

Les mer på coffeeandhealth.org

Gallestein

Forskning på sammenhengen mellom kaffeforbruk og utvikling av gallestein tyder på at det er en omvendt sammenheng mellom kaffeinntak og risikoen for symptomatiske gallesteiner, spesielt hos kvinner4-9,11-12.

Forskning på forekomsten av gallesteiner i sammenheng med inntak av kaffe i en mengde fra ingen til 4 eller flere kopper per dag tyder på at risikoen for å utvikle gallesteiner reduseres ettersom kaffeinntaket øker4-7,11. Et moderat kaffeforbruk defineres vanligvis som 3–5 kopper per dag, basert på Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets gjennomgang av kaffesikkerhet.13

Koffein kan påvirke den omvendte sammenhengen mellom kaffeforbruk og utvikling av gallesteiner, ettersom den reduserte risikoen er observert med koffeinholdig kaffe, ikke koffeinfri kaffe5,6. Noen undersøkelser har antydet at koffein kan utløse sammentrekning av galleblæren, noe som igjen hindrer oppbygging av gallesteiner10; men ytterligere forsøk er nødvendige for å utforske disse mekanismene.

Les mer på coffeeandhealth.org

Leverfunksjon

 • International Agency for Research on Cancer (IARC) har funnet bevis for at kaffedrikking faktisk kan bidra til å redusere forekomsten av visse krefttyper, blant annet leverkreft.
 • Spesielt resultatene av de prospektive kohortstudiene indikerer en dose-responssammenheng. To ekstra kopper kaffe per dag er forbundet med 43 % lavere risiko for leverkreft i befolkningsgrupper som vanligvis drikker fra 1 til mer enn 5 kopper per dag.
 • Forskning på pasienter med fremskreden hepatitt C-relatert leversykdom tyder også på at regelmessig, moderat kaffedrikking er forbundet med lavere progresjonshastighet for sykdommen.
 • Det er ennå ikke klart om, og i hvilken grad, koffein er involvert i det omvendte forholdet mellom kaffeinntak og disse leversykdommene. Flere mulige mekanismer undersøkes:
  • Den viktigste primære koffeinmetabolitten, paraxantin, ser ut til å undertrykke syntesen av CTGF (bindevevsvekstfaktor) gjennom en kaskade av kontrollsykluser, som deretter bremser progresjonen av leverfibrose, skrumplever og leverkreft.
  • Andre alternative mekanismer er relatert til de anti-kreftfremkallende virkningene av cafestol og kahweol samt de mulige antivirale virkningene av klorogene syrer og koffeinsyrer.

Les mer på coffeeandhealth.org

Mental ytelse

 • Det er velkjent at kaffedrikking bidrar til økt våkenhet og årvåkenhet. Mesteparten av forskningen på kaffeinntak og mental ytelse fokuserer på koffein.
 • Det finnes overbevisende dokumentasjon på at et moderat koffeininntak bidrar til å forbedre årvåkenhet og oppmerksomhet (konsentrasjon). Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har konkludert med at det kan etableres et årsaks- og virkningsforhold mellom en 75 mg dose koffein (en vanlig kopp kaffe inneholder ca. 75–100 mg koffein) og økt oppmerksomhet og årvåkenhet.
 • Koffein kan forårsake søvnforstyrrelser hos noen mennesker. Imidlertid ser man stor variasjon i effekten på søvn mellom ulike individer, og genetiske forskjeller er kjent for å spille en rolle. Det finnes noen indikasjoner på at avholdenhet fra koffein kan forbedre søvnen i sammenheng med søvnkvalitet og tiden det tar å sovne.
 • Det finnes dokumentasjon som tyder på at kaffe og koffein kan være gunstig i situasjoner som krever økt årvåkenhet, for eksempel nattskift, langvarig kjøring og jetlag.
 • Hjernekartleggingsteknologi indikerer at koffein ikke er forbundet med kretsen for avhengighet i hjernen.
 • Plutselig opphør av koffeininntak kan føre til abstinenssymptomer i en del av befolkningen. Disse symptomene er imidlertid vanligvis milde og kortvarige, og kan unngås ved å redusere koffeininntaket gradvis.

Les mer på coffeeandhealth.org

Nevrodegenerative sykdommer

Forskning tyder på at et livslangt, regelmessig og moderat inntak av kaffe/koffein kan ha en innvirkning på fysiologisk, aldersrelatert kognitiv svikt hos kvinner, spesielt kvinner over 80 år5-23,76,77.

Et moderat kaffeforbruk defineres vanligvis som 3–5 kopper per dag, basert på Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets gjennomgang av kaffesikkerhet.78

Når det gjelder Alzheimers sykdom, viser forskningen en omvendt sammenheng mellom livslangt kaffeinntak og risikoen for å utvikle denne tilstanden28-37. Imidlertid er det nødvendig med flere undersøkelser, ettersom forskningen på dette området fortsatt er begrenset.  En rekke studier har antydet at koffein kan være involvert i den observerte virkningen38-43, men andre bestanddeler i kaffe, for eksempel trigonellin44-45 og polyfenoler46-47er også interessante.

Epidemiologiske studier antyder også en omvendt sammenheng mellom kaffeinntak og risikoen for å utvikle Parkinsons sykdom50-64. Forskning tyder på at koffein kan være involvert i den potensielt forebyggende virkningen kaffeinntak har på Parkinsons sykdom57,65-68. Koffein kan spille en rolle ved å antagonisere A2A-reseptorer. Slike antagonister antas å ha nervebeskyttende egenskaper57,65-68.

Flere studier har også rapportert at kaffeinntak kan ha en beskyttende effekt på risikoen for slag71-75, spesielt hos kvinner72.

Les mer på coffeeandhealth.org

Graviditet

Når kvalme, oppkast og nedsatt appetitt oppstår tidlig i svangerskapet, medfører det en drastisk reduksjon i kaffeinntaket og dermed koffeininntak fra kaffe. 1,6,7

Forskning tyder på at kvinner som opplever levedyktige graviditeter, har større sannsynlighet for å redusere koffeininntaket som svar på graviditetssignalet enn kvinner som spontanaborterer.1 Derfor kan redusert koffeinforbruk være en konsekvens av levedyktig graviditet.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets (EFSA) har i sin vitenskapelige uttalelse om koffein konkludert med at gravide kvinner burde begrense koffeininntaket fra alle kilder til 200 mg per dag under graviditet26. Forskning tyder på at moderat koffeinforbruk på 200 mg / dag * ikke øker risikoen for reproduktive eller perinatale komplikasjoner 26. Denne konklusjonen er basert på prospektive kohortstudier som viser en doseavhengig positiv sammenheng mellom koffeininntak under graviditet og risikoen for uønskede fødselsvektrelaterte utfall (dvs. føtal vekstretardasjon, liten for svangerskapstid) 26. Forstyrrende faktorer som endringer i kosthold, røyking og feilaktig eller upresise vurderinger av eksponeringens varighet for koffein, gjør det likevel vanskelig å definere sammenhengen mellom koffein og reproduktiv helse. 1

Forskning tyder på at kaffeforbruk ikke er forbundet med redusert fruktbarhet 1,3-5, for tidlig fødsel ,17,18 eller fosterdød 1; eller signifikant forbundet med medfødte misdannelser 2,21-25, selv om ytterligere undersøkelse er nødvendig for å bekrefte enhver foreslått tilknytning med medfødte misdannelser. Forskning på abort 10-16 og fostervekst 1,2,13,20 gir noen motstridende resultater, og ytterligere arbeid er nødvendig. Mens et dokument eksempelvis anttyder at moderat koffeininntak (mindre enn 200 mg per dag) ikke ser ut til å være en viktig medvirkende faktor ved abort 15, antyder et annet at høyere koffeininntak (300 mg per dag eller mer) er forbundet med økninger i senaborter.

* En typisk kopp kaffe inneholder omtrent 75-100 mg koffein

Les mer på coffeeandhealth.org

Sportsprestasjoner

Forskning tyder på at koffein kan bidra til å forbedre fysisk prestasjoner både når det gjelder utholdenhetstrening og høyintensiv trening 1,2,8-13. Studier har vist at koffein forbedrer prestasjoner i utholdenhetstrening, dvs. aerob trening i idrett som varer mer enn fem minutter, for eksempel løping, sykling og roing. Det kan også knyttes til reduksjon i muskelsmerter 2,8-10. Forskning tyder også på at koffein kan hjelpe under kortsiktig, høy intensitet (anaerob) øvelse, f.eks.hos idrettsutøvere som driver høyintensiv trening og lagidrett. 3,11-13.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets (EFSA) konkluderte med at det er en sammenheng mellom koffeinforbruk og en økning i utholdenhetsprestasjoner, utholdenhetskapasitet og en reduksjon i den opplevde innsatsen eller anstrengelsen undertrening [EFSA 2011].

Koffein kan utøve sin effekt gjennom antagonisering av adenosinreseptorene i hjernen – en bane som fører til økt produksjon av adrenalin, noe som stimulerer energiproduksjonen og forbedrer blodstrømmen til musklene og hjertet 3. Koffein kan også modulere sentral utmattelse, en type utmattelse som forårsakes av nevrokjemiske endringer i hjernen i forbindelse med langvarig trening, og i sin tur påvirke opplevd anstrengelse, smerte og kraftnivå. Alle disse faktorene vil sannsynligvis føre til bedre prestasjoner 11,12.

Væske i kroppen er viktig: EFSA har konkludert med at et årsaks- og virkningsforhold er etablert mellom diettinntaket av vann og opprettholdelsen av normal og fysisk kognitiv funksjon [EFSA 2011]. Selv om det er noen indikasjoner på en kortvarig diuretisk effekt av koffeininntak, motvirker denne effekten ikke effekten av væskeinntaket fra kaffedrikking [Maughan 2003]. Å drikke koffeinholdig kaffe i moderasjon kan derfor bidra til å opprettholde tilstrekkelig væskebalanse [Neuhauser-Berthold 1997, Grandjean 2000, Maughan 2003, Armstrong 2005, Silva 2013] 4.

EFSA’s Scientific Opinion on the Safety of Caffeine konkluderte med at «enkeltdoser av koffein opptil 200 mg (ca 3 mg / kg kroppsvekt) fra alle kilder ikke øker sikkerhetsproblemer for den generelle voksenbefolkningen, selv om de forbrukes mindre enn to timer før intens fysisk trening under normale miljøforhold» 6.

Les mer på coffeeandhealth.org

Type 2-diabetes

Forskning tyder på at et moderat kaffeinntak har en betydelig statistisk sammenheng med redusert risiko for type 2-diabetes1-17. Et moderat kaffeforbruk defineres vanligvis som 3–5 kopper per dag, basert på Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets gjennomgang av kaffesikkerhet.18

Sammenhengen har vært studert i flere ulike befolkningsgrupper, og tilgjengelig forskning tyder på at et moderat inntak av kaffe er forbundet med lavere risiko for å utvikle type 2-diabetes, sammenlignet med inntak av null til to kopper per dag2,15-17. Sammenhengen er observert med både koffeinholdig og koffeinfri kaffe2,5,17.

Foreløpig mangler vi fortsatt en plausibel mekanisme som forklarer denne sammenhengen. Det er ingen klar enighet om en potensiell mekanisme, selv om observasjoner av gunstige virkninger av kaffeinntak på noen markører for subklinisk inflammasjon, er interessante19.

Sammenhengen mellom kaffe-/koffeininntak og diabetes gjelder kun type 2-diabetes. Se dette faktaarket dersom du ønsker ytterligere informasjon om forskjellen mellom type 1 og type 2 diabetes.

Les mer på coffeeandhealth.org

Referanseliste

 1. International Osteoporosis Foundation Fact Sheet http://www.iofbonehealth.org/facts-statistics
 2. Osteoporosis in the European Union in 2008: Ten years of progress and ongoing challengeshttp://abrasso.org.br/boletins/relatorios_iof_2008.pdf
 3. Hernlund E. et al. (2013) Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA)ArchOsteoporos 8:136
 4. Heaney R.P. (2002) Effects of caffeine on bone and the calcium economy.Food Chem Toxicol, 40: 1263-70.
 5. Liu H. et al. (2012) Coffee consumption and risk of fractures: a meta-analysis Arch Med Sci. Nov 9, 2012; 8(5): 776–783.
 6. Li X.I. and Xu J.-H. (2013) Coffee consumption and hip fracture risk: a meta-analysisJournal of Nutritional Science, vol. 2, e23 doi:10.1017/jns.2013.13
 7. Sheng J. et al. (2013) Coffee, tea, and risk of hip fracture: a meta-analysisOsteoporos Int DOI 10.1007/s00198-013-2563-7
 8. Lee D.R. et al. (2014) Coffee Consumption and risk of fractures: A systematic review and dose-response meta-analysis.Bone published on line ahead of print
 9. Hallström et al. (2013) Long-term Coffee Consumption in Relation to Fracture Risk and Bone Mineral Density in WomenAm J Epidemiol DOI: 10.1093/aje/kwt062
 10. Kara F.M. et al. (2010) Adenosine A1 Receptors Regulate Bone Resorption in Mice.Arthritis & Rheumatism 62, No. 2, pp 534–541
 11. Cashman K. (2007) Diet, Nutrition and Bone Health.J Nutr, 137(11):25075-25125
 12. Office of the Surgeon General (2004) ‘Bone Health and Osteoporosis: A Report of the Surgeon General’. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45513/.
 13. EFSA (2015) Scientific Opinion on the Safety of Caffeine, EFSA Journal, 13(5):4102.

 

Møt Rory Lee Rosenberg

Rory Lee Rosenberg ble norgesmester i baristakunst i februar, men får knapt tid til å forberede seg til VM i Seoul. For nå er det kaldbrygg som gjelder.

Foto: Julianne Leikanger

Fra varm til kald brygging

I et hjørne i Juiceriets produksjonslokaler på Bryn i Oslo har Rory rigget seg til. Rundt om i lokalet er det travel produksjon av kaldpresset juice. Det dufter friskt og godt, ganske annerledes enn i en kaffebar. Juiceriet leverer til Narvesen og 7-Eleven, det samme gjør Oslo Cold Brew, som er navnet på Rorys nyetablerte firma.

– Det er ikke så mye utstyr som skal til, sier Rory. Det viktigste var gode bryggekjeler i rustfritt stål med et skikkelig filter. Det fikk vi kjøpt fra USA. I tillegg et lite tappeanlegg, god kaffe, rent vann og en profesjonell kvern.

Rory plasserer den store finmaskete filterholderen i kjelen, har i grovmalt kaffe og vann. Så står det og brygger i 18 timer. Det var det. Deretter en ny runde med filtrering før kaffen tappes over på små fine transparente PET-flasker.

Etiketter settes på og flaskene kjøres inn på kjølerommet. K for kaffe og T for te.  For det er ikke bare kaffe som brygges, også te. Sort kinesisk te med tørkede epler og Rooibos-te, rød og frisk. Roiboosplanten vokser i Sør Afrika, der Rory er født og oppvokst.

Rory har absolutt tro på kaldbrygget kaffe, men det må flere produkter til om dette skal bli lønnsomt og bærekraftig. Sesongen for kald kaffe er på hell. Grønn te med kamille kommer i oktober og en «nøttelatte» er på trappene. Cashew-melk, kaldbrygget kaffekonsentrat og litt kakaopulver. – Rent, sunt og veldig godt, lover Rory.

En pause fra baristajobben

Jobben som barista og avdelingsleder på Stockfleths kaffebar i Lille Grensen ble sagt opp i desember 2016. Sammen med Kristian Vorkinn, en kaffeglad sivilingeniør med talent for innovasjon og produktutvikling, ble Oslo Cold Brew AS registrert i april 2017. Og det har vært en travel sommer for Rory, som ikke bare har produkter til Narvesen og 7-Eleven, men også til Gutta på Haugen, Brødboksen, Kulturhuset og Tøyen Startup Village.

– Det er litt ensomt i forhold til det travle livet på Stockfleths i Lille Grensen, smiler Rory. Jeg tar imidlertid konsulentoppdrag for ulike aktører i kaffebransjen, holder kurs og deltar rundt omkring så langt tiden strekker til. Drømmen på sikt er å åpne et eget kaffested med brenning, brygging og kaffeformidling.

Interessen for kaffe har kommet for å bli og Rory er opptatt av utvikling. Han har et internasjonalt blikk og ser etter trender og tendenser både i Asia og USA.

Kaffeinteressen våkner

Som mange andre var det kjærligheten som brakte Rory til Norge. Milda var utviklingsstudent i Durban, Sør Afrikas nest største by, og de traff hverandre utenfor biblioteket på universitet. Det er 9 år siden og de har holdt sammen siden. Da drakk ikke en gang Rory kaffe.

Rory ble med kjæresten til Norge. Han fikk jobb hos Kaffebrenneriet på Majorstuen og fant ut at kaffe var spennende. Etter 6 måneder flyttet han tilbake til Durban, fant et lite brenneri som brant kaffe fra Etiopia, tok kontakt direkte og bestemte seg for å jobbe der. Slik ble det og Rory brant, var barista og begynte å delta i baristakonkurranser. Tre forsøk uten særlig suksess.

– Ingen visste mye om foredling, vi hadde ikke verktøy som Cropster for å styre brenneprosessen. Her var det Old School kaffebrenning med nese og øyne som hjelpemiddel, sier Rory.

Rory kom tilbake til Norge sommeren 2013 og lærte seg norsk. I Sør Afrika er det 11 språk, så språkøret var godt trent. Han tok kontakt med Tim Wendelboe, ble tipset videre til Håkon Kinn i Stockfleths som kunne tilby Rory en 20% stilling i Lille Grensen. Dermed var det gjort og det ble nærmere fire år i Stockfleths, som barista, avdelingsleder og oppgaver innen kvalitet og opplæring. Rory ble med i baristakonkurranser i Norge. Han fikk en andreplass i NM 2014 OG 2016. I 2017 ble altså Rory norgesmester i baristakunst og skal representere Norge i VM i i Seoul i november.

Rory har rukket en Bachelor i markedsføring og en Honorary Degree i filmproduksjon fra Durban. Markedsføring kan komme godt med, kreativiteten får inntil videre et annet utløp enn film. – Avkobling får jeg på skateboard og tilbringer gjerne fritiden i Skur 13, aktivitetshallen på Filipstadkaia, smiler Rory.

Brutal tilbakemelding

World Barista Championship er den tøffeste og mest prestisjetunge kaffekonkurransen i verden. Måneder med forberedelser ligger bak. I de første årene etter at Robert Thoresen vant det første VM i 2000 og Tim Wendelboe fulgte opp et par år senere, dominerte Norden, men i 2007 var det slutt. Da vant James Hoffmann fra Storbritannia og siden da har ingen nordiske baristaer vunnet VM-tittelen.

Nylig var Rory i Gøteborg for å møte de andre nordiske baristamesterene. The Nordic Team Showcase ble arrangert den 10. september for å styrke den nordiske gjengen, som ikke har hevdet seg i toppen de siste årene. Steve Moloney, svensk baristamester fra Australia, mannen bak Barista League, hadde tatt initiativet til denne samlingen. Alle fikk vist seg fram for et panel med erfarne dommere.

– Det ble en brutal tilbakemelding, sier Rory. Ikke bare for meg, men for hele gjengen.

Panelet i Gøteborg besto av kaffefolk fra Polen Tsjekkia, Sverige og Nederland. Resten av verden tenker ikke nødvendigvis som oss fikk både Rory og de andre erfare.

– Da vi sa at kaffen smakte som modne plommer var tilbakemeldingen at det smakte umodne plommer. Det vi mente var fin syrlighet ble oppfattet som surt.

– Dere må tenke på at dommerne er fra Asia og Australia, fikk vi høre. Det vi mener er syrlig kommer til å være veldig syrlig for dem.

Da Norge og Norden kom inn på den internasjonale kaffescenen med lysbrent og syrlig kaffe representerte dette noe nytt og utfordrende. Ingen kunne vise noe maken. Men det begynner å bli en stund siden. – Norge leter fremdeles etter syrlighet, mens resten av verden leter etter sødme, mener Rory.

– Vi brenner lyst, enkelt og pent her oppe. Vi har ikke så mye å vise fram lenger. Kanskje har dette blitt negativt for skandinaviske baristaer, undres Rory.

Strategien ble lagt om etter samlingen i Gøteborg. Nå leter vi etter munnfølelse og sødme. Vi dropper fokuset på syrlighet – den skal være der uansett. Med en perfekt «finnish» har vi oppskriften på å lykkes i VM, tror Rory. Ny brenneprofil og bedre og mer presis beskrivelse av kaffen er snart klar.

Hva må til for å vinne VM

Rory nøler ikke. – Kaffen må være god og stabil, en gjennomsiktig kaffe hvor smakene er lette å identifisere. Baristaen må ha full kontroll og kunne snakke hyggelig og profesjonelt med dommerne. Så må du ha noe nytt. Og det er ikke alltid så lett. Vår kaffe er prosessert annerledes. Med et veldig godt resultat. Vi får håpe dommerne bifaller det, sier Rory.

Rory har fått nøkkel til brenneriet KAFFA sine produksjonslokaler på Ryen og kan øve så mye han vil. Her står en Nuova Simonelli, en Mahlkönig kvern og Tine leverer melk hver 14. dag. Bjørnar Hafslund brenner kaffen og Alexander Hansen er coach. Alexander er tidligere NM-vinner og vet hva dette dreier seg om. Bjørnar er en erfaren kaffebrenner. Miljøet rundt Kaffa har fått fram NM-vinnere de siste årene, så her sitter kompetansen i veggene.

– Det kommer til å være masse bærtørket Geisha med intens smak, smiler Rory. Men jeg har veldig tro på kaffen min og jeg har tro på meg selv. Jeg har som mål å komme blant de ti beste. Nå må jeg bare få komponert en fantastisk signaturdrikk, smiler Rory.

Konkurransekaffe fra Burundi

Favorittkaffene til Rory kommer gjerne fra Etiopia eller Colombia.

– Kaffe fra Etiopia kan virkelig skille seg ut, sier Rory. Ikke alt er like godt, ikke alle er like flinke med foredlingen, men jeg setter stor pris på den søte, florale og elegante fruktigheten man gjerne finner i kaffe herfra.

Rory skal imidlertid konkurrere i VM med kaffe fra Long Miles Coffee Project i Burundi, en vasket Borubon som han selv har vært med å høste.

Vasket kaffe oppleves som mer syrlig enn bærtørket kaffe men det er gjort eksperimenter på Long Miles for å få fram mer av den naturlige sødmen i kaffen.

– Det handlet kort fortalt om «pre-pulping fermention», forklarer Rory. Vi lot kaffen fermentere i et stabilt miljø i flere timer før vi fjernet fruktkjøttet. Resultatet ble veldig bra og vi trenger ikke brenne mørkere for å få fram kaffens fulle potensiale. Syrligheten er mindre skarp og mer balansert med god sødme.

Sødme, munnfølelse og syrlighet; i den rekkefølgen vurderer Rory kaffen, og han har veldig god tro på det valget som er tatt.

Både søsteren Lauren Rosenberg og kjæresten Milda har vært involvert i Long Miles Project. Rory håper å få med seg begge til Seoul.

– Lauren holder på med en doktoravhandling om kaffedyrking i Burundi. Milda har nå vært der i seks måneder, også hun holder på med en doktorgrad. Samfunn og klima er imidlertid tema for disse arbeidene, ikke hva som ender i koppen, smiler Rory som tar seg av kaffebryggingen i familien.

World Barista Championship

VM i Seoul 9. – 12. november. Deltakerne i klassisk barista skal lage to espresso, to melkedrikker og to signaturdrikker.  En signaturdrikk er en egenkomponert drikk med minimum én shot espresso. Kaffesmaken skal være tydelig og drikken kan ikke inneholde alkohol eller sirup. Signaturdrikken kan serveres varm eller kald. Deltakerne får totalt 45 minutter som inkluderer forberedelse, brygging, fremføring og opprydding. Under selve konkurransetiden på 15 minutter skal det holdes en presentasjon. Denne kan inneholde en beskrivelse av art, opphav og en personlig begrunnelse for hvorfor man har valgt å servere denne spesifikke kaffen. Samtidig skal det gis en smaksbeskrivelse av kaffen som også dommerne kjenner seg igjen i.

 

Kaffebrennerier i Norge

Norge er et lite land med en stor kaffekultur. Vi har en høy stjerne internasjonalt med en rekke entusiaster som markerer seg både innenfor brenning og baristakunst. Nedenfor finner du en oversikt over kaffebrennerier i Norge.

Oslo/Akershus
AS Pals
Billingstadsletta 38, 1396 Billingstad
Telefon: 66 77 05 00

Black Cat Kaffe og Tehus AS
Grini Næringspark 8D, 1361 Østerås
Telefon: 22 06 29 90

Norð Brenneri
Tvetenveien 162, 0671 Oslo
Telefon: 23 39 48 11

Den Gyldne Bønne AS
Ringeriksveien 187, 1339 Vøyenenga
Telefon: 67 18 05 10

Joh. Johannson Kaffe AS
Filipstadveien 11 /13, 0250 Oslo
Telefon: 21 63 64 71

Kaffa AS
Enebakkveien 117, 0680 Oslo
Telefon: 22 19 20 90

Kaffebrenneriet AS
Grønlandsleiret 32, 0190 Oslo
Telefon: 22 46 13 90 

Solberg & Hansen AS
Enebakkveien 125, 0680 Oslo
Telefon: 23 03 68 20

Supreme Roastworks
Thorvald Meyers gate 18 A, 0555 Oslo
Telefon: 22 71 42 02

Temperato/Lippe
Rosenholmveien 6, 1251 Oslo
Telefon: 40 00 57 59

Tim Wendelboe AS
Grüners gate 1, 0552 Oslo
Telefon: 400 04 062


Buskerud
Arctic Coffee AS
Sandholtveien 6, 3320 Vestfossen

Scandinavian Alps
Skogvegen 34, 3560 Hemsedal
Telefon: 99 48 38 10


Vestfold
Crema Kaffebrenneri AS
Råstadveien 186, 3239 Sandefjord
Telefon: 33 42 87 87 

De Dype Skoger
Vestre Andebu vei 491, 3158 Andebu
Telefon: 934 47 328

Håndverkeren Kaffe og Te AS
Kongensgate 17, 3211 Sandefjord
Telefon: 91 37 35 36 


Oppland
Fossheim Brenneri
Brunlaugbakken 16, 2625 Fåberg
Telefon: 960 18 106


Telemark
Ild og Bønner
Skiens gate 18, 3912 Porsgrunn
Telefon: 472 88 794

Kragerø Kaffebrenneri
Helleveien 21, 3770 Kragerø
Telefon: 41 00 31 53


Aust-Agder
Torungen Kaffe
Asdal, 4824 Bjorbekk
Telefon: 900 35 534 


Vest-Agder
Cemo AS
Birkedalsveien 26, 4640 Søgne
Telefon: 38 16 66 20

Carlos’ Coffee
Boen Bruk, 4658 Tveit
Telefon: 99 22 86 15

Provianten
Store Elvegate 43 -45, 4514 Mandal
Telefon: 482 78 888

Sørlandets kaffebrenneri
Birkedalsveien 26, 4640 Søgne
Telefon: 920 47 845


Rogaland
Lervig Kaffe as
Ryfylkegata 13, 4014 Stavanger
Telefon:  51 29 29 29

Mocca Egersund
Storgaten 29, 4370 Egersund
Telefon: 986 66 040

Stavanger Kaffebrenneri AS
Oddahagen 36, 4031 Stavanger
Telefon: 51 80 09 86

Austrått Kaffebrenneri
Myrveien 17, 4326 Sandnes
Telefon: 98 21 25 14


Hordaland
Jacobs Douwe Egberts Norge AS
Midtunhaugen 6, 5224 Nesttun
Telefon: 55 92 66 00

Bergen Kaffebrenneri AS
Kong Christian Frederiks plass 4, 5006 Bergen
Telefon: 920 13 469


Sogn og Fjordane
Sognefjord Kaffibrenneri
Fjørevegen 22, 6856 Sogndal
Telefon: 970 90 778


Møre og Romsdal
Madelynn Coffee
Gerhard Voldnes veg 11, 6090 Fosnavåg
Telefon: 454 69 787

Patrick Volckmar AS
Freiveien 8, 6511 Kristiansund
Telefon: 71 67 97 97

Jacu AS
Parkgata 18 A, 6003 Ålesund
Telefon: 99 72 88 02

Ostnes Kaffe
Nylandsvegen 17, 6011 Ålesund
Telefon 92 01 35 53

Precious Bean Roasters
PB. 181, 6030 Langevåg
Telefon 90 85 89 16


Sør Trøndelag
Kjeldsberg Kaffebrenneri AS
Båtsmannsgata 1, 7042 Trondheim
Telefon: 73 60 02 00

Storm Kaffe
Jarleveien 8, 7041 Trondheim, Norway
Telefon: 966 44 333

Jacobsen & Svart
Ferjemannsveien 8, 7014 Trondheim
Telefon: 908 26 046 


Nord Trøndelag
Langøra Kaffebrenneri
7506 Stjørdal
Telefon: 41 53 03 01

Øver-Bakken Kaffebrenneri
Sandvollanvegen 716 A, 7670 Inderøy
Telefon: 98 28 73 22


Nordland
Handelsstedet Forvik AS
8976 Vevelstad
Telefon: 75 03 71 25

Kaffebrenneri Brent
Dreyersgate 3, 8312 Henningsvær
Telefon: 413 55 538

Bønner i byen AS
Bodøsjøveien 50, 8013 Bodø
Telefon: 992 28 664

Hindø Kaffebrænderi
Sigerfjordveien 288
8406 Sortland
Telefon: 400 60 774

Strøm Eriksen AS
Storgata 9B, 8480 Andenes
Telefon: 941 75 612

Keans Beans
Midnattsolveien 1778, 8315 Laukvik
Telefon: 486 12 535


Troms
Tromsø Kaffebrenneri AS
B A Løvolds veg 110, 9022 Krokelvdalen
Telefon: 970 99 868


Finnmark
Jørgensen Kaffebrenneri
Yrkesskoleveien 20, 9510 Alta
Telefon: 932 82 124

Temamøte 12.10: Kaffe fra Kina

Kina har fått øynene opp for kaffe. Både konsumet og produksjonen øker, men hvordan smaker egentlig kaffen? Kan kaffe fra Kina være interessant for norske kaffebrennerier? Vi inviterer til presentasjon og cupping med kaffeprodusenter fra Yunnan Simao Beigui Coffee.

Temamøte: Kaffe fra Kina
Tid: Torsdag 12. oktober kl. 13 – 15
Sted: Norsk Kaffeinformasjon, Niels Juels gate 16, Oslo

Begrenset antall deltakere. Send mail til info@kaffe.no for påmelding.


Temamøte 13.10: Kaffe fra Costa Rica

Norsk Kaffeinformasjon inviterer til et spennende møte med kaffeprodusenter fra Costa Rica fredag 13. oktober. 

Temamøte: Kaffe fra Costa Rica
Tid: Fredag 13. oktober kl. 10 – 12
Sted: Norsk Kaffeinformasjon, Niels Juels gate 16, Oslo

Begrenset antall deltakere. Send mail til info@kaffe.no for påmelding.


Marianela Montera, kaffeprodusent og innkjøper for Nordic Approach, vil fortelle om kaffeproduksjon i Costa Rica. Med på dette temamøtet bli også Benedicte Gyllensten, som nylig har skrevet en spennende masteroppgave om mikrømøllene i landet.

Det blir cupping med fem produsenter fra Tarrazú og en fra Chirripó. Klikk på bildene for å lese mer om de ulike kaffeprodusentene.

Temamøte 11.10: Kaffe og alkohol

Kaffe og alkohol kan kombineres for å lage unike coctailkombinasjoner, men det er få i Norge som virkelig satser på dette. Siden 2011 har den internasjonale kaffekonkurransen «Coffee in Good Spirits» vært arrangert, men Norge har aldri hektet seg ordentlig på. Det skal vi gjøre noe med!

Temamøte: Kaffe og alkohol
Tid: Onsdag 11. oktober kl. 15 – 17
Sted: Norsk Kaffeinformasjon, Niels Juels gate 16, Oslo

Begrenset antall deltakere. Send mail til info@kaffe.no for påmelding.


Coffee in Good Spirits fremmer innovative drikkeoppskrifter med kaffe og brennevin. Konkurransen fremhever baristaen / barkeeperens mixe-ferdigheter i en setting der kaffe og alkohol skal matche perfekt sammen. Fra den tradisjonelle Irish Coffee til unike cocktailkombinasjoner.

Det er Specialty Coffee Association (SCA) som står bak de internasjonale kaffekonkurransene, og nå tar SCA Norway og Norsk Kaffeinformasjon initiativet til temamøter og ulike aktiviteter for å skape større interesse og heve kompetansen.

– Det er alt for få som konkurrerer i Coffee in Good Spirits i Norge, sier Marit Lynes, daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon (NKI) og nasjonal koordinator for SCA Norway.

– Hva kan egentlig bartendere om kaffe og hva kan baristaer om drinkemixing, spør hun og lover å sette fokus på dette i tiden framover.

Madeleine Solheim Johnsen, styremedlem i SCA Norway og dobbelt NM-vinner i Coffee in Good Spirits følger opp:

– Nå utfordrer vi både baristaer og bartendere til å lære seg de grunnleggende ferdigheter som kreves for å lage en vellykket kaffedrink, sier Madeleine som selv har en sterk 4. plass i VM i Melbourne fra 2014.

Hva slags kaffe egner seg, hvordan skal den være brent, hvor mye syrlighet? Det er mange spørsmål man kan stille seg, og for å komme i gang inviterer SCA Norway og NKI til første temamøte 11. oktober.

Her vil den profilerte bartenderen, verdensmesteren og forfatteren Adam MacDonald snakke om noen av prinsippene for å bygge opp en god cocktail. Garantert en inspirerende seanse hvor deltakerne får anledning til å smake, diskutere og lære.

Om konkurransen Coffee in Good Spirits

I første runde lager konkurrentene fire drinker – to varme (identiske) kaffe- og alkoholbaserte signatur drikker, og dernest to kalde (identiske) kaffe- og alkoholbaserte signaturdrinker. De seks konkurrentene med høyeste poengsum konkurrerer i siste runde.  hvior de produserer to Irish Coffee og to kaffe- og alkoholbaserte signaturdrikker.

Kaffikaze Coffee Festival

Kaffeturister fra hele verden strømmer til Oslo for å ta del i vår kaffekultur og nyte verdens beste kaffe. Men av en eller annen grunn har det aldri vært arrangert en skikkelig kaffefestival i hovedstaden. Det har Kaffikaze, som står bak AeroPress-konkurransene i Norge, gjort noe med. For nå blir det kaffefestival på Vulkan Arena i Oslo den 30. september.

Festivalen er delt i to. På dagtid er temaet «Smak og lær», og publikum kan delta på kurs, foredrag og kaffesmakinger med Rory Rosenberg, Rodolfo Batlle, Madeleine Solheim Johnsen, Marit Lynes og Marcos Bartolomé.

På kvelden arrangeres NM i AeroPress med påfølgende fest og moro. Tim Wendelboe er hoveddommer. NM i Aeropress arrangeres for fjerde gang og vinneren representerer Norge i World Aeropress Championship i Seoul i Sør Korea i november.

Håndbrygget kaffe, iskaffe, kaffeøl, kaffecocktails, fotobooth, kaffetatoveringer, kaffeplanter, kaffegadgets, overraskelsesshow, DJ og kåring av publikums favorittkaffe – her burde det være noe for enhver smak. Mathallen rett ved siden frister med de deiligste smaksopplevelser.

DAGPROGRAM

Kl. 11:00-17:00 – Smak og lær 

 • De første 400 får en Figgjo porselenskopp
 • Arena: Kaffehimmel, gratis smaksprøver overalt
 • Stem på «Beste Kaffe» med dine festivalpoeng
 • Foredrag, kurs og smakinger
 • Konkurranser med mange bra premier
 • Kaffesoftis, kaffeplanter, kaffetatoveringer og masse mer

KVELDSPROGRAM

Kl. 18:30-00:00 – Sosialt og fest (aldersgrense 20 år)

 • The Norwegian Aeropress Championship 2017
 • Gratis kaffe brygget på Aeropress
 • Utvalg på kaffeøl og kaffecocktailmeny
 • Photobooth som printer bildestriper til deg
 • Overraskelsesshow med Austin Powers tema
 • Konkurranse for publikum “The Taste is Ripe”

KURS- OG FOREDRAGSHOLDERE

Rory Rosenberg – norsk Barista Champion 2017
Rodolfo Batlle – kaffeprodusent fra El Salvador
Madeleine Solheim Johnsen – Dobbel NM-vinner Coffee in Good Spirits
Marit Lynes – daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon
Marcos Bartolomé – Satan’s Coffee Corner, Barcelona

BILLETTER

Billetter kjøpes på http://www.kaffikaze.no/

Dagspass (180,-)
Kveldspass (180,-)
Festivalpass, full dag (290,-)

ARRANGØR

Kaffikaze AS er et lite kreativt byrå basert i Oslo som leverer grafisk design og events. Kaffikaze Crew er ca 40 engasjerte personer som står for selve kaffefestivalen.

Eventkoordinator
Ingri M. Johnsen
99497899
ingri@kaffikaze.no

Lars Kolstad Huse og Ingri Johnsen i Kaffikaze

TV-serie om kaffe

Har du lyst til å lære mer om kaffe? En lærerik og underholdende dokumentarserie om kaffe er på TV-ruta. Bli med på en spennende ferd inn i kaffens verden med Line Verndal som reiseleder.

Noe så sjelden som en dokumentarserie om kaffe er nå klar for det norske TV-publikummet. Matkanalen og Viper Film har produsert serien og Line Verndal er programleder. Den kjente skuespilleren tar oss med på en spennende og lærerik reise til Columbia, Brasil, Italia, Nederland, England – og ulike steder i Norge. Her møter vi bønder, innkjøpere og ulike spesialister som gir oss et innblikk i kaffens verden.

Line lærer å brygge på presskanne av Odd-Steinar Tøllefsen

Matkanalen er en reklamefinansiert TV-kanal om mat og matlaging og viser egne og innkjøpte serier og programmer for å inspirere alle matinteresserte.

Det er Joh. Johannson, kjent for alle gjennom merkevaren Evergood, som har finansiert denne produksjonen. Nå har kaffeprodusenten tatt ansvar for litt god gammeldags folkeopplysning, åpnet lommeboka og bidratt til denne TV-serien.

Serien har tittel «Den sosiale oljen» og består av seks episoder. Det er også laget en dokumentarversjon på 45 minutter som blir vist på TV3.

Matkanalen vises på Altibox kanal 16/17, Get kanal 18, Canal Digital Satellit 21, Canal Digital Kabel 36, RiksTV underholdningsportalen og kanal 38, Viasat/Viafree og Nextgentel kanal 19.

Erling Dokk Holm bidrar med kunnskap om kaffens sosiale betydning

Forbruket av kaffe i Norge

Norge er i verdenstoppen når det gjelder kaffeforbruk i forhold til folketallet. Kun finnene drikker mer enn oss. Men hvor mye drikker vi egentlig?

Totalt forbruk av råkaffe i 2016 var 46 334 928 kg.

Tabellen viser utviklingen av per capita-forbruket av råkaffe i kilo fra 1965 til i dag.

Tallene fremkommer på basis av import- og befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå, samt NKI-medlemmers innrapporterte omsetning.

All kaffe; brent, rå og pulverkaffe, er regnet om til fellesnevneren råkaffe for å få sammenlignbare tall. Råkaffe legges til grunn for all internasjonal beregning av per capita forbruk av kaffe.

Om vi ser utviklingen over tid, er forbruket forholdsvis stabilt. Det er flere mekanismer som vil påvirke forbruket, både utviklingen innen teknologi, generelle forbrukertrender og befolkningssammensetningen. Utviklingen innen single-serve (en-koppsløsninger) både hjemme og på arbeidsplasser medfører mindre svinn. Innvandring medfører andre kaffevaner for en økende del i befolkningen. Nedgangen i totalkonsumet de siste årene kan ikke alene forklares med at folk drikker mindre kaffe. Den årlige vane- og forbrukerundersøkelsen viser at den kaffedrikkende delen av befolkningen er stabilt høy i Norge og at vanene ikke endrer seg så mye over tid.

Kaffeimporten til Norge

Mesteparten av kaffen som importeres til Norge kommer som råkaffe, altså kaffe som ikke er brent.

Om lag 80% av all kaffen vi drikker brennes i Norge. Resten importeres som brent kaffe. Espresso, kapsler, pods, instant og liquid utgjør en stor del av dette.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) fører statistikk for import og eksport av kaffe. På bakgrunn av disse tallene utarbeider Norsk Kaffeinformasjon (NKI) kvartalsvise rapporter som man kan få ved henvendelse.

Les mer Forbruket av kaffe i Norge

NKIs medlemmer representerer 93,5% av den samlede kaffeomsetning i Norge. Resten av markedet fordeler seg på mindre brennerier og importører.

De tallene vi opererer med er «kg råkaffe». Brent kaffe inkl. kapsler, pods, og liquid blir omregnet til råkaffe for å få sammenlignbare tall.

Tallene for 2016 viser en import på drøyt 46 tusen tonn kaffe.

Hvor kjøper vi kaffe fra?

Brasil er verdens største kaffeprodusent, og troner på toppen av importstatistikken i Norge med mer enn 15 000 tonn.  Dette representerer om lag 45% av vår samlede import.

Her er importstatistikken for 2016:

Brasil 15 690 588
Colombia 10 069 851
Guatemala 3 489 534
Kenya 1 418 651
Vietnam 1 091 521
Costa Rica 1 041 187
Nicaragua 500 554
Peru 428 048
Etiopia 326 915
Honduras 238 062
Indonesia 167 365
Papua New-Guinea 126 026
India 124 172
Tanzania 87 244
El Salvador 50 377
Rwanda 37 605
Bolivia 13 119
Spania 7 219
Burundi 4 753
Uganda 4 222
Mexico 3 634
De Forente arabiske emirater 2 530
Kina 936
Den Dom. Republikk 782
Sri Lanka 489
Panama 284
Tyrkia 180
USA 130
Swaziland 119
Chile 50
Kamerun  50
Egypt 35
Nepal 14

Kaffeundersøkelsen 2017

Etablerte rutiner og den statusen kaffe har i sosiale lag bidrar til at kaffeforbruket holder seg konstant over tid. Norge ligger helt i toppen når det gjelder kaffekonsum, kun finnene drikker mer kaffe enn oss. Men hvordan er egentlig det norske folks kaffevaner?

Ipsos MMI gjennomfører en årlig undersøkelse for å kartlegge befolkningens holdning til og forbruk av kaffe. Kaffevanene er forholdsvis stabile endrer seg ikke så mye fra år til år. Nedenfor finner du et utdrag – hele undersøkelsen finner du som PDF nederst.

 • Kaffe er en meget sentral drikk hos nordmenn, nærmere 7 av 10 nordmenn drikker kaffe hver dag. Totalt 69% av befolkningen eller 2,8 millioner nordmenn i befolkningen over 18 år drikker kaffe daglig.
 • Totalt kaffekonsum i Norge ligger i snitt på 3,7 kopper per dag blant kaffedrikkere og 3,1 i befolkningen generelt. Dette tilsvarer omtrent 12,8 millioner kopper kaffe per dag i befolkningen.
 • 84% eller 3,4 millioner nordmenn over 18 år drikker kaffe eller kaffedrikker minst en gang i uken, en svak økning sammenlignet med 2016.
 • Stabil utvikling innen kaffekonsumet, men en svak økning i andel ukentlige kaffedrikkere sammenlignet med de siste 5 årene.
 • Tendens til noe høyere andel kaffedrikkere blant menn og den yngste aldersgruppen
 • Tendens til nedgang i antall som vanligvis drikker kaffen svart, men fortsatt oppgir 73% dette.
 • Svært mange nyter den første kaffekoppen ved frokost eller om morgenen, og dette ansees også av mange som den kaffekoppen de er mest avhengig av.
 • Økning i forbruk av kaffe blant personer under 44 år. Størst økning blant de under 30 år.
 • Det drikkes omtrent like mange kopper hjemme som på jobb. Menn drikker totalt sett mer kaffe enn kvinner og spesielt på jobb.
 • Forbruket er høyest i aldersgruppen 45-59 år og i Nord-Norge.
 • I helgen drikkes i snitt en halv kopp mindre kaffe enn på hverdagene
 • Kaffe er en naturlig del i sosiale lag, og drikkes når man skal slappe av eller hygge seg
 • Nær 3 av 4 drikker kaffen svart. Høyere andel menn (78%) drikker svart kaffe, og de som er bosatt på Vestlandet, midt Norge og i Nord Norge. Caffé latte og lignende drikkes i større grad av folk i Oslo (28%) og de som drikker kaffe ukentlig eller sjeldnere.
 • 7 av 10 har kaffetrakter hjemme, 4 av 10 har presskanne og kapselmaskin.
 • Kaffetrakter er den viktigste kilden til kaffekonsumet for nordmenn.
 • Traktekaffe er fortsatt den kaffen som har høyest preferanse i befolkningen
 • 7 av 10 mener at kaffe har en positiv eller nøytral effekt på helsetilstanden.

Hele undersøkelsen kan lastet ned HER