Nordmenns kaffevaner

Etablerte rutiner og den statusen kaffe har i sosiale lag bidrar til at kaffeforbruket holder seg konstant over tid. Norge ligger helt i toppen når det gjelder kaffekonsum, kun finnene drikker mer kaffe enn oss. Men hvordan er egentlig det norske folks kaffevaner?

Ipsos MMI gjennomfører en årlig undersøkelse for å kartlegge befolkningens holdning til og forbruk av kaffe. Kaffevanene er forholdsvis stabile, og endrer seg ikke så mye fra år til år.

Les mer