innkjveil_feature

Innkjøpsveiledning for kaffeløsninger

Norsk Kaffeinformasjon har utarbeidet en veiledning for kjøp av kaffeløsninger. Den inneholder beskrivelse av de ulike løsningene som tilbys i markedet og god hjelp til den som skal utarbeide konkurransegrunnlag når kaffeløsningen skal ut på anbud.

Veiledningen vil bli trykket og distribuert til innkjøpere i norske bedrifter i august.

Foreløpig kan den lastet ned på kaffe.no:
Last ned som enkeltsider
Last ned som oppslag